Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 06:10:50, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Usnesení ze dne 7.9.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 20. 09. 2011 14:24 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk dne 7.9.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-21/2011
Datum jednání: 07.09.2011
 
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 - veřejná obálková matoda pro neurčitý okruh zájemců (USN-R2-521/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře včetně příslušenství   71,49m2 za vyvolávací cenu 8 000,-Kč/m2 – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců.
 
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2 (***) (USN-R2-522/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2 (***). Jedná se o byt 2+k.k./I.kategorie o celkové výměře 68,95 m2.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 21 (USN-R2-523/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 21 o velikosti 2+k.k./I.kategorie o celkové výměře 53,73 m2 za cenu platnou pro rok 2011 ve výši 318 276,- Kč. Tato částka bude uhrazena do 31.12.2011. Jedná se o vnučku nájemníka.
 
Rekonstrukce šaten a sprch sportovní haly Nepomuk (USN-R2-524/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na stavební akci ,,Rekonstrukce šaten a sprch sportovní haly Nepomuk”. Akce je vedena ve finančním plánu města na letošní rok jako investice.
Zednictví a montáž suchých staveb Petr Vajskébr               s cenou       266.719,-Kč s DPH
Hataj a Chouň, spol. s r.o.          s cenou       284.961,-Kč s DPH
Stavitelství Šmíd s.r.o.               s cenou       315.562,-Kč s DPH
Li&Mastav           omluvili se
Lesní stavby Nýrsko                  omluvili se
DHW Paleček s.r.o.                                          omluvil se      
Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci šaten a sprch sportovní haly Nepomuk s firmou Zednictví a montáž suchých staveb Petr Vajskébr za celkovou cenu 266.719,-Kč včetně DPH .
 
Plzeňská ulice-předláždění (USN-R2-525/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na stavební akci ,,Plzeňská ulice – předláždění.
 
Eurovia Silba a.s.               s cenou     212.917,-Kč s DPH
Vodohospodářské stavby s.r.o.
Divize Plzeňské komunikace                  s cenou     227.269,44 Kč s DPH
Cetina a Kenaur s.r.o.,Vřesová              s cenou     232.735,68 Kč s DPH
Schvaluje
Uzavření smlouvy na akci ,,Plzeňská ulice-předláždění“ s firmou Eurovia Silba a.s. za celkovou cenu 212.917,-Kč včetně DPH . 
 
Zatékání vody do bytu (***) v Sokolovně Nepomuk (USN-R2-526/2011)
Bere na vědomí
Opravu venkovní omítky budovy Sokolovny v okolí dešťového svodu ústícího na plochou střechu koupelny bytu (***) v Sokolovně Nepomuk . Opravu omítky stropu koupelny v bytě (***), kterou porušila prosáklá dešťová voda.
 
Výměna střešních oken bytových domů u Sokolovny (USN-R2-527/2011)
Schvaluje
Seznam stavebních firem, které budou poptány ve výběrovém řízení na akci ,, Výměna střešních oken bytových domů u Sokolovny”,včetně zadávacích podmínek.
Ukládá
Stavebnímu technikovi vybrat okna do celkového objemu financí cca 200 000.-Kč včetně  DPH , které potřebují urychleně vyměnit a ty uvést ve výběrovém řízení .
 
Zatékání vody do bytu (***),nádražní 476 (USN-R2-528/2011)
Bere na vědomí
Opětovnou stížnost (***)  na zatékání vody do jejího bytu v oblasti vikýře v Nádražní 476,Nepomuk.Dále prohnutí stropního podhledu a vibraci stropních desek při větru.
Návrh odstranění obkladu ze sádrokartonu včetně tepelné izolace ,což by mělo přispět ke zjištění místa zatékání a opětovnou montáž tepelné izolace a sádrokartonového obkladu.Rozebrání poškozeného podhledu a jeho nahrazení novým. Předpokládaná cena prací do 15.000,-Kč s DPH.
Schvaluje
V bytě (***) Nádražní 476 provedení demontáže sádrokartonového obkladu v prostoru vikýře včetně tepelné izolace a montáže nového sádrokartonového obkladu s doplněním tepelné izolace. Demontáž poškozeného podhledu a montáž nového podhledu stejné konstrukce.
 
Přidělení nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476 p. Lucii Bláhové (USN-R2-529/2011)
Bere na vědomí
Žádost p. Lucie Bláhové o pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476.
Schvaluje
Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476 o výměře 13,72 m2 za roční nájemné ve výši 6 660,- Kč p. Lucii Bláhové.
 
Zrušení USN-R2-361/2011 pronájem pozemku č. 385/2 o celkové výměře 5614 m2 v k.ú. Kramolín u Nepomuka (USN-R2-530/2011)
Ruší
USN-R2-361/2011 pronájem pozemku č. 385/2 o celkové výměře 5614 m2 v k.ú. Kramolín u Nepomuka (***) za nájemné 0,50Kč/m2/rok.
 
Směna pozemků v lokalitě u Barumu (USN-R2-531/2011)
Ukládá
Odboru FIN vyvěsit záměr nasměnu části pozemků mezi Miroslavem Duchkem a Jiřím Havlem na straně jedné   a městem Nepomuk na straně druhé v lokalitě u firmy Pneuservis- Barum   dle G.P. Pozemky Miroslava Duchka a Jiřího Havla se nachází pod místní komunikací .
Souhlasí
S předloženým geometrickým plánem na směnu pozemků.  
 
Zateplení základní školy Nepomuk (USN-R2-532/2011)
Schvaluje
Barevnou variantu návrhu fasády v projektu zateplení základní školy Nepomuk .  Barevné návrhy fasády vychází z hlasování několika variant prostřednictvím internetových stránek Nepomuka. 
 
Úprava zpomalovacích retardérů , oprava poklopů kanalizačních vpustí (USN-R2-533/2011)
Schvaluje
Úpravu zpomalovacích retardérů v Zelenohorské ulici , oprava poklopů kanalizačních vpustí u MŠ Nepomuk a v ulici J. Kubíka
 
Rekonstrukce ČOV Nepomuk (USN-R2-534/2011)
Schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Šindler , důlní a stavební společnost s.r.o. na akci:”Rekonstrukce ČOV Nepomuk” jejímž předmětem je změna dosazovacích nádrží ze 2 podélných na dvě vertikální , včetně technologických změn , které z této změny vyplývají .
 
 
    Alena Marušincová                                   Václav Kovář                       
    místostarosta                     starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY