Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:41, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Usnesení ze dne 4.7.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 13. 07. 2011 08:56 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk dne 4.7.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-17/2011
Datum jednání: 04.07.2011
 
Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Nepomuk pro školní rok 2011/12 podle § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (USN-R2-437/2011)
Schvaluje
Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Nepomuk pro školní rok 2011/12 podle § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
Žádost (***) o narovnání majetkových vztahů u PP č. 358/6 v k. ú. Nepomuk, ul. Školní (USN-R2-438/2011)
v k. ú. Nepomuk, ul. Školní
Bere na vědomí
Žádost (***) o narovnání majetkových vztahů u PP č. 358/6 v k. ú. Nepomuk, ul. Školní v souvislosti se zaměřením skutečného oplocení a stavem evidovaným v KN.
Ukládá
Mgr. Čubrové projednat s žadateli prodej za cenu 200,-Kč/m2.
 
Žádost Matice Svatého Jana Nepomuckého o účelovou dotaci (USN-R2-439/2011)
Bere na vědomí
Žádost Matice Svatého Jana Nepomuckého o účelovou dotaci ve výši 20.000,00 Kč na zajištění autobusové dopravy na 4. ročník plavby po Vltavě salónní rychlolodí Nepomuk pro nepomucké občany
 
Schvaluje
Přidělení dotace ve výši 15.000,00 Kč Matici Svatého Jana Nepomuckého na zajištění autobusové dopravy na 4. ročník plavby po Vltavě salónní rychlolodí Nepomuk pro nepomucké občany
 
Zrušení čísla popisného 45 na pozemku č. 4 v k.ú. Nepomuk (USN-R2-440/2011)
Schvaluje
Zrušení čísla popisného 45 odstraněného rodinného domu na pozemku st.p. 4 v k.ú. Nepomuk manželů Boušových, Nepomuk
 
Cenové nabídky na údržbu stromů v parku V Huti ve Dvorci (USN-R2-441/2011)
Bere na vědomí
Cenové nabídky na údržbu stromů v parku V Huti ve Dvorci
1.       PROSTROM Bohemia s.r.o.         67.736,70 Kč vč. DPH
2.       Vojtěch Fišer, Lesnické a zahradnické práce, Plzeň         75.526,80 Kč vč. DPH
3.       Bc. Filip Frantal, Arborista, Plzeň                      75.886,80 Kč vč. DPH
Schvaluje
Výběr firmy PROSTROM Bohemia s.r.o. na zajištění údržby stromoví v parku V Huti ve Dvorci za cenu 67.736,70 Kč vč. DPH
 
Žádost (***) o odprodej pozemku st. č. 686 v k. ú. Nepomuk a budovy na něm stojící (USN-R2-442/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odprodej pozemku st. č. 686 v k. ú. Nepomuk a budovy na něm stojící
 
Ukládá
Mgr. Čubrové vyvěsit záměr na prodej a zařídit znalecký odhad
 
Žádost (***) o odprodej části pozemkové parcely č. 215/1 v k. ú. Nepomuk v lokalitě Na Daníčkách (USN-R2-443/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odprodej části pozemkové parcely č. 215/1 v k. ú. Nepomuk v lokalitě Na Daníčkách.
Ukládá
Mgr. Čubrové vyvěsit záměr na prodej a projednat s žadatelem cenu 200,-Kč/m2.
 
žádost o zařazení pozemku parc.č. 50/1 v kat.ú. Dvorec do územního plánu (USN-R2-444/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o zařazení pozemku parc.č. 50/1 v kat.ú. Dvorec do územního plánu města Nepomuk.
 
duplicitní čísla popisná 111 v ulici Jirky Kubíka v kat.ú. Nepomuk - výzva k provedení opravy Katastrálního úřadu Nepomuk ze dne 23.3.2009 (USN-R2-445/2011)
Ukládá
Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Nepomuk   vyzvat vlastníky obou RD čp. 111 v ulici Jirky Kubíka v kat.ú. Nepomuk – Nových a Ballýových, aby po dohodě požádali radu města o přidělení  jednomu z  rodinných domů nové číslo popisné
 
 
Žádost SDH Nepomuk o finanční příspěvek na akci „S hasiči hurá na prázdniny“ (USN-R2-446/2011)
Schvaluje
Příspěvek SDH Nepomuk ve výši 2 000,- Kč na akci ”S hasiči hurá na prázdniny”, konanou dne 2.7.2011 na školním hřišti
 
Zateplení ZŠ Nepomuk (USN-R2-447/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele projektu na akci ,,Zateplení ZŠ Nepomuk”.
AIP Plzeň s.r.o.           300 000,-Kč vč. DPH
ATELIER SOUKUP s.r.o.                    336 000,-Kč vč.DPH
VPÚ Plzeň s.r.o.         366 000,-Kč vč.DPH
 
Pověřuje
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na dodání projektové dokumentace na akci ,,Zateplení ZŠ Nepomuk s firmou AIP Plzeň s.r.o. za cenu 300 000,-Kč vč. DPH.
 
Nepomuk - 22. třídní ZŠ, přístavba pavilonu ZŠ (USN-R2-448/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na stavební akci ,,NEPOMUK – 22 TŘÍDNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍSTAVBA PAVILONU ZUŠ”.
 
Dodavatel                         DUR         DSP                           Celkem
AIP Plzeň s.r.o.             195 000,-Kč             168 000,-Kč            363 000,-Kč vč. DPH
A.S.S.A architekti s.r.o.                      110 400,-Kč             300 000,-Kč            410 400,-Kč vč. DPH
AVE ARCHITEKT a.s.    192 000,-Kč             240 000,-Kč            432 000,-Kč vč. DPH
Pověřuje
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na dodavatele projektové dokumentace na stavební akci ,,NEPOMUK – 22 TŘÍDNÍ ZŠ, PŘÍSTAVBA PAVILONU ZUŠ” s firmou AIP Plzeň s.r.o. za cenu 363 000,-Kč včetně DPH.          
 
Dopravně technické řešení Nepomuk - dvě kruhové křižovatky (USN-R2-449/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na stavební akci ,,Dopravně technické řešení Nepomuk – dvě kruhové křižovatky.
 
Dodavatel                        DUR        DSP        Celkem
AIP Plzeň s.r.o.       301 200,-Kč                    385 000,-Kč                  686 000,-Kč vč. DPH
SUDOP PROJECT a.s.                    324 000,-Kč                    468 000,-Kč                  792 000,-Kč vč. DPH
VPÚ Plzeň s.r.o.      276 000,-Kč                   576 000,-Kč                  852 000,-Kč vč. DPH
 
Pověřuje
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na dodavatele projektové dokumentace na stavební akci DOPRAVNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NEPOMUK- DVĚK RUHOVÉ KŘIŽOVATKY” s firmou AIP Plzeň s.r.o. za cenu 686 000,-Kč včetně DPH.
 
Rekonstrukce kotelny Dům služeb Nepomuk (USN-R2-450/2011)
Bere na vědomí
Změnu přímotopového ohřívače TUV za nepřímotopový ohřívač oproti projektu akce ,,Rekonstrukce kotelny Domu služeb Nepomuk”. Cena této změny nepřesáhne 50 000,-Kč bez DPH. Jedná se o vícepráce.
 
Schvaluje
Provedení změny přímotopného ohřívače TUV za nepřímotopný stavební akce ,,Rekonstrukce kotelny Dům služeb Nepomuk,jako vícepráci v ceně do 50 000,-Kč bez DPH,kterou provede dodavatelská firma GASPEMA s.r.o.
 
Dohoda o zápůjčce pivních setů a stanů (USN-R2-451/2011)
Schvaluje
Ceník za půjčování “pivních setů” a velkého stanu na akce konající se mimo Město Nepomuk . Pivní sety 30,-Kč /den a set a velký stan za 500,-Kč/den . Rada města může v odůvodněných případech udělit vyjímku.
 
Nepomuk vrt na pitnou vodu (USN-R2-452/2011)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci na vrt pro pitnou vodu Nepomuk
 
Dohodu o ukončení účinnosti , narovnání a finančním vypořádání smlouvy o dílo s Ing. Čeňkem Stehlíkem   (USN-R2-453/2011)
Schvaluje
Dohodu o ukončení účinnosti , narovnání a finančním vypořádání smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2010 s Ing. Čeňkem Stehlíkem   na projektovou dokumentaci na dopravní řešení v Nepomuku
 
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku J. Kubíka 368 , byt č. 7 (USN-R2-454/2011)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku J. Kubíka 368 , byt č. 7 (***) za smluvní nájemné ve výši 65,-Kč/m2 na dobu určitou jednoho roku .
Nájemní smlouva s firmou EUROMUSIC s.r.o. (USN-R2-455/2011)
Schvaluje
Nájemní smlouvu s firmou EUROMUSIC s.r.o.   na pronájem náměstí A. Němejce v době konání Freestyle dne 23. 7. 2011 za 15 000,-Kč včetně DPH .
 
     
   Alena Marušincová                                                 Václav Kovář                       
                      místostarosta                     starosta města
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY