Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.10.2022 23:10:33, Svátek má Justýna, zítra Věra
 

Usnesení ze dne 24.8.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 07. 09. 2011 13:55 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk dne 24.8.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-20/2011
Datum jednání: 24.08.2011
 
Žádost (***) o odprodej pozemkové parcely č. 631 o výměře 288 m2 a 627/1 o výměře 2297 m2 v k. ú. Nepomuk (USN-R2-488/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odprodej pozemkové parcely č. 631 o výměře 288 m2 a 627/1 o výměře 2297 m2 v k. ú. Nepomuk
Souhlasí
Aby město Nepomuk požádalo   majitele (PF ČR nebo ÚZSVM) pozemkových parcel č. 627/1, 5 , 6, 8   č. 359/1 a č. 631 o převod těchto pozemků na Město Nepomuk
 
Žádost (***) o odprodej pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr č. 385/2 o výměře 5614 m2 v k. ú. Kramolín u Nepomuka (USN-R2-489/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odprodej pozemku ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr č. 385/2 o výměře 5614 m2 v k. ú. Kramolín u Nepomuka.
Nesouhlasí
S prodejem parcely č. 385/2 PK o výměře 5614 m2 v l. ú. Kramolín u Nepomuka
 
Prodej stavebního pozemku č. 1337 o výměře 1 m2 v k. ú. Nepomuk (***) (k návrhu č. 520/NR2/2011 a č. usn. USN-R2-460/2011 z 27. 7. 2011) (USN-R2-490/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej stavebního pozemku č. 1337 o výměře 1 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za  450,-Kč (k návrhu č. 520/NR2/2011 a č. usn. USN-R2-460/2011 z 27. 7. 2011).
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006 (USN-R2-491/2011)
Nesouhlasí
Zatím s prominutím nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006 (***) ve výši 19 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006 (USN-R2-492/2011)
Nesouhlasí
Zatím s prominutím nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006 (***) ve výši 11 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2004 (USN-R2-493/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2004 (***) ve výši 6 000,- Kč
 
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006 (USN-R2-494/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006 (***) ve výši 10 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006 (USN-R2-495/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006 (***) ve výši 6 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2007 (USN-R2-496/2011)
Nesouhlasí
Zatím s prominutím nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2007 (***) ve výši 36 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2005 (USN-R2-497/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2005 (***) ve výši 10 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2007 (USN-R2-498/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2007 (***) ve výši 6 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2009 (USN-R2-499/2011)
Nesouhlasí
Zatím sprominutím nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2009 (***) ve výši 36 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2007 (USN-R2-500/2011)
Nesouhlasí
Zatím s prominutím nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2007 (***) ve výši 14 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006,2007 (USN-R2-501/2011)
Nesouhlasí
Zatím s prominutím nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006, 2007 (***) ve výši 18 000,- Kč
 
 
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7 (***) (USN-R2-502/2011)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7 (***)
 
Ukončení nájemní smlouvy (***) (USN-R2-503/2011)
Bere na vědomí
Ukončení nájemní smlouvy (***)Nepomuk, Na Vinici 544
Schvaluje
Přidělení náhradního bytu v Nepomuku, Na Vinici 512, Byt č. 18 (***) na dobu určitou 3 měsíců
Schvaluje
Přidělení náhradního bytu v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 17 (***) na dobu určitou 3 měsíců.  
 
Zrušení USN-R2-454/2011 přidělení bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7 (USN-R2-504/2011)
Ruší
USN-R2-454/2011 přidělení bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7 (***)
 
Zvýšení kupní ceny bytů v Nepomuku, Na Vinici 448,452,455 a 466 (USN-R2-505/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Zvýšení současné kupní ceny bytů v Nepomuku, Na Vinici 448,452,455 a 466 s účinností od 1. 1. 2012 o 100% (tedy dvojnásobek současné ceny ) .
Nařízení N2/11 (USN-R2-506/2011)
Schvaluje
Nařízení města Nepomuk N2/11 , kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa
 
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 12 (***) (USN-R2-507/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 12 (***). Jedná se o byt 3+k.k./I.kategorie o celkové výměře 85,49 m2.
 
Odkoupení části pozemkové parcely č. 273/5 v k. ú. Nepomuk (***) pro realizaci kruhového objezdu u Sokolovny (USN-R2-508/2011)
Bere na vědomí
Možnost odkoupení části pozemkové parcely č. 273/5 v k. ú. Nepomuk od (***) pro realizaci kruhového objezdu v oblasti u Sokolovny.
 
Přidělení čísla popisného novostavbě RD na pozemku st.p. 1339, 54/2, parc.č. 98 v k.ú. Nepomuk (USN-R2-509/2011)
Schvaluje
Přidělení čísla popisného 617 na nám. A. Němejce v Nepomuku novostavbě rodinného domu na pozemku st.p. 1339, 54/2, parc.č. 98 v k.ú. Nepomuk (***)
 
Kontrola kulturního a informačního centra inspektory České obchodní inspekce (USN-R2-510/2011)
Bere na vědomí
Kontrolní protokol České obchodní inspekce o kontrole provedené v Kulturním a informačním centru Nepomuk, výsledek kontroly – nedostatky nezjištěny
 
Zpracování dokumentace pro podání žádosti podporu na pořízení lesnické techniky (USN-R2-511/2011)
Bere na vědomí
Nabídky na zpracování dokumentace pro podání žádosti o podpru na pořízení lesnické techniky
1.       Asistenční centrum, a.s., Most                                          max. částka 80.000,-- Kč bez DPH
2.       ELVIJA s.r.o., Litvínov             cena 100.000,-- Kč bez DPH
3.       Agentura pro analyze, studie a projekty spol. s r.o., Olomouc   cena 96.000,-- Kč bez DPH
Schvaluje
Uzavření smlouvy se společností Asistenční centrum a.s. za účelem zpracování dokumentace pro podání žádosti o podporu na pořízení lesnické techniky (traktor + valník) za cenu: za předání dokumentace k projektu cena činí 30.000,-- Kč + cena za získání podpory ve výši 2,5 % z částky přiznané dotace, minimálně však 50.000,-- Kč (k ceně za dílo se připočítává DPH dle platných právních přepdisů)
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou dát do další rozpočtové změny tuto akci
 
Žádost o vyřešení plísně v bytě-(***) (USN-R2-512/2011)
Bere na vědomí
Žádost o vyřešení plísně v bytě č. 5 U Sokolovny 558 (***).
Ukládá
Stavebnímu technikovi zjistit s pomocí odborníků na stavební fyziku příčinu plísní
 
8. rozpočtová změna města Nepomuk (USN-R2-513/2011)
Schvaluje
8. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2011 , kde celkové příjmy činí 323 136 340,-Kč , celkové výdaje 358 794 740,-Kč , financování úvěrů 545 100,-Kč.
Pověřuje
Ing. Irenu Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek .
 
Nájemní smlouva na pronájem hřiště u ZŠ firmě EUROMUSIC (USN-R2-514/2011)
Schvaluje
Nájemní smlouva na pronájem hřiště u ZŠ s firmou EUROMUSIC s.r.o. na pořádání koncertu zpěváka Michala Davida.
 
Rekonstrukce šaten a sprch na sportovní hale Nepomuk (USN-R2-515/2011)
Schvaluje
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení : Václav Novák , Václav Horník , Alena Marušincová , Ing. Jiří Levý , Josef Silovksý , náhradníci: Ladislav Kugler , Václav Netušil , Jiří Fabík , František Mašek, Mgr. Miroslav Němec 
 
Demontáž přípojek inženýrských sítí v obytné zoně Na Daníčkách (USN-R2-516/2011)
Schvaluje
Demontáž pilířků pro přípojky elektro – silnoproud , plyn a kabelovou televizi , včetně odstranění nadbytečných přípojek vody a kanalizace podle požadavků majitelů stavebních pozemků v závislosti na situování plánovaných a již postavených rodinných domků a to konkrétně v horní části ulice podél bývalých jatek .
 
Memorandum o partnertsví uzavřené s Plzeňským krajem (USN-R2-517/2011)
Schvaluje
Memorandum o partnerství při přípravě , řešení a realizaci projektu :”Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje – část Digitální technická mapa Plzeňského kraje “ uzavřená s Plzeňským krajem .
 
Obnova parčíků v Přesanickém náměstí a Husově ulici (USN-R2-518/2011)
Souhlasí
S podáním žádosti o dotaci na akci :”Obnova parčíků na Přesanickém náměstí a v Husově ulici” v celkovém objemu akce 390 000,-Kč včetně DPH .
 
Umístění retardérů (USN-R2-519/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o umístění retardérů ve Swalmenské ulici .
Souhlasí
S namontováním retardérů v Třebčické ulici
Ukládá
Odboru dopravy projednat jejich umístění včetně zajištění případného povolení
 
Nákup umělého vánočního stromku (USN-R2-520/2011)
Schvaluje
Nákup umělého vánočního stromku pro výzdobu ve Dvorci
 
    Alena Marušincová                                   Václav Kovář                       
    místostarosta                     starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY