Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:57, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Usnesení ze dne 19.10.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 11. 11. 2011 12:45 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk ze dne 19.10.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-24/2011
Datum jednání: 19.10.2011
 
Určení členů komise pro městskou soutěž - prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č.1 (USN-R2-568/2011)
Schvaluje
Komisi pro otevírání obálek z městské soutěže – prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 ve složení Miroslava Suchá , Jiří Fabík , Alena Marušincová   a náhradníci Václav Novák, Václav Horník a František Mašek .
 
Prominutí nedobytné pohledávky - občanské soužití za rok 2003 (USN-R2-569/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – občanské soužití za rok 2003 (***) ve výši 2 000,- Kč
 
Prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 109/61 o výměře 55 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2 (USN-R2-570/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 109/61 o výměře 55 m2 v k. ú. Dvorec (lesácké bytovky) (***) za 150 Kč/m2.
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek , rychlost za rok 2008 (USN-R2-571/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek, rychlost za rok 2008 (***) ve výši 3 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006 (USN-R2-572/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006 (***) ve výši 3 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006 (USN-R2-573/2011)
Nesouhlasí
Zatím s prominutím nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006 (***) ve výši 19 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006 (USN-R2-574/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006 (***) ve výši 11 000,- Kč
 
Prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 109/62 o výměře 55 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2 (USN-R2-575/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 109/62 o výměře 55 m2 v k. ú. Dvorec (lesácké bytovky) (***) za 150 Kč/m2.
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2007 (USN-R2-576/2011)
Nesouhlasí
Zatím sprominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2007 (***) ve výši 36 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2009 (USN-R2-577/2011)
Nesouhlasí
Zatím sprominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2009 (***) ve výši 36 000,- Kč
 
Nákup serveru pro technologické centrum městského úřadu (USN-R2-578/2011)
Bere na vědomí
Plánovaný nákup server pro technologické centrum městského úřadu
Schvaluje
Zadávací podmínky pro výběr firmy , která provede dodávku server u pro technologické centrum městského úřadu Nepomuk , jejímž hlavním kríteriem je cena  
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2007 (USN-R2-579/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2007 (***) ve výši 14 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006,2007 (USN-R2-580/2011)
Nesouhlasí
Zatím sprominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006,2007 (***) ve výši 18 000,- Kč
 
Směna části PP č. 227/2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***) za část PP č. 1540/2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Města Nepomuk v souvislosti s úpravou místní komunikace (USN-R2-581/2011)
Bere na vědomí
Nutnost udělat směnu části PP č. 227/2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***) za část PP č. 1540/2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Města Nepomuk v souvislosti s úpravou místní komunikace.
Ukládá
Odboru FIN předložit směnu s návrhem na oddělovací geometrický plán po vydání rozhodnutí o zařazení komunikace , která leží na směňovaném pozemku , do kategorie místních komunikací .
 
Zrušení USN-R2-540/2011 Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 2, o velikosti 0+1, celková plocha 31,62 m2 (USN-R2-582/2011)
Ruší
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 2 o velikosti 0+1, o celkové ploše 31.62 m2 a uzavření nájemní smlouvy od 1.10.2011 (***).
Doporučuje zastupitelstvu zrušení usnesení ve znění
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) za cenu platnou pro rok 2011 ve výši 237 793,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Doplatek ve výši 162 793,- Kč do 31.12.2011. Druhá variant možnosti splácení – při podpisu nájemní smlouvy 1. splátka ve výši 75 000,- Kč, doplatek do 31.10.2019 ve výši 217 404,- Kč, celková cena bytu 292 404,- Kč.
 
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3 (USN-R2-583/2011)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3 paní (***) na dobu určitou 1 roku za nájemné ve výši 65,-Kč/m2.
 
Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 5. 10. 2011 (USN-R2-584/2011)
Bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 5. 10. 2011
 
Výměna oken Pivovarská-(***) (USN-R2-585/2011)
Bere na vědomí
Požadavek majitele bytu (***) v Pivovarské ul. na výměnu stávajících dřevěných oken za plastová.
Konstatuje
Že celý bytový dům v Pivovarské ulici se bude řešit včetně dodělání zavření pavlačí v roce 2012.
 
Oprava úžlabí střechy ZŠ Nepomuk (USN-R2-586/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na opravu zhrouceného úžlabí střechy na ZŠ Nepomuk. Jedná se o havarijní stav.
 Jimistav s.r.o.                           203.244,- Kč s DPH
Triostav spol. s r.o.                  261.143,- Kč s DPH
Meme industry s.r.o.              212.256,- Kč s DPH
Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo na opravu úžlabí střechy ZŠ Nepomuk s firmou Jimistav s.r.o. za celkovou cenu 203.244,- Kč s DPH.
 
Dotační titul „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí“ v roce 2012 (USN-R2-587/2011)
Bere na vědomí
Informační mail od KÚ Plzeňského kraje k budování metropolitní optické sítě CamelNET s tím, že je nutno odpovědět nejpozději do 20.10.2011.
Doporučuje
Žádat v r. 2012 o dotaci na budování metropolitní optické sítě CamelNET a zároveň doporučuje do všech rozpracpvaných projektů na rekonstrukce místních komunikací zapracovat chráničky , které budou sloužit pro uložení kabelů na podporu metropolitní sitě.
 
Výměna střešních oken BD U Sokolovny (USN-R2-588/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele výměny 16 ks střešních oken Velux v bytovém domě U Sokolovny.
Fenestra střešní okna s.r.o.                               337.298,- Kč s DPH
Servis střešních oken s.r.o.                                350.446,- Kč s DPH
Jimistav s.r.o.                                                       253.645,50 Kč s DPH
Pokrývačství, Jaroslav Louda                             251 999,- Kč s DPH
Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo na výměnu 16 ks střešních oken s firmou Pokrývačství, Jaroslav Louda za celkovou cenu 251 999,-Kč s DPH.
 
Dod.a montáž hromosvodu ve Dvorci (USN-R2-589/2011)
Bere na vědomí
Dodávku a montáž hromosvodu na hotelu ve Dvorci od firmy F+V Elektro spol. s r.o. za nabídkovou cenu 35.791,- Kč s DPH.
Schvaluje
Dodávku a montáž hromosvodu na hotelu ve Dvorci od firmy F+V Elektro spol. s r.o. za nabídkovou cenu 35.791,- Kč s DPH.
 
Nepomuk-rekonstrukce místních komunikací (USN-R2-590/2011)
Schvaluje
Mandátní smlouvu s firmou Stavební poradna České Budějovice spol. s r. o. na realizaci výběrového řízení na akci :”Nepomuk-rekonstrukce místních komunikací” za cenu 98 000,-Kč bez DPH .
Schvaluje
Kvalifikační a hodnotící kritéria výběrového řízení   na akci:”Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací “
 
Výroční zpráva ZŠ Nepomuk (USN-R2-591/2011)
Bere na vědomí
Výroční zprávu ZŠ Nepomuk
 
Rekonstrukce ČOV Nepomuk (USN-R2-592/2011)
Schvaluje
Občerstvení při slavnostním otevření zrekonstruované ČOV Nepomuk , které se bude konat dne 31. 10. 2011 spojené se slavnostním otevřením   zrekonstruované městské sportovní haly . Toto bude završeno turnajem ve floorbale mezi zaměstnanci případně zastupiteli KÚ Plzeňského kraje a zaměstnanci a zastupiteli MěÚ Nepomuk v městské sportovní hale .
Schvaluje
Natočení průběhu otevření zrekonstruované ČOV Nepomuk ZAK TV
 
Revitalizace centra města Nepomuka (USN-R2-593/2011)
Schvaluje
Uzavření smlouvy na pojištění Zrekonstruované části Plzeňské ulice a Přesanického náměstí v rámci akce :”Revitalizace centra města Nepomuka – obnova veřejných prostranství - Přesanického náměstí – Plzeňská ulice” s pojišťovnou Kooperativa .
Schvaluje
Vytvoření pamětní desky na ukončení akce :”Revitalizace centra města Nepomuka – obnova veřejných prostranství - Přesanického náměstí – Plzeňská ulice”
Schvaluje
Občerstvení při slavnostním ukončení akce :”Revitalizace centra města Nepomuka – obnova veřejných prostranství - Přesanického náměstí – Plzeňská ulice”
 
Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (USN-R2-594/2011)
Odvolává
Zástupce za Město Nepomuk z projektového výboru Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku a to Ing. Pavla Jirana
Navrhuje
Zástupce za Město Nepomuk v Místní akční skupině sv. Jana z Nepomuku a kandidáta do projektového výboru MAS pana starostu Václava Kováře .
 
Pronájem městských bazénů (USN-R2-595/2011)
Souhlasí
S odpuštěním části nájmu vzniklé za dobu neprovozování bazénu v temínu dle smlouvy nájemci firmě EUROMUSIC s.r.o.
 
Vánoční osvětlení (USN-R2-596/2011)
Schvaluje
Nákup vánočního osvětlení   v celkové hodnotě do 27 000,00 Kč vč. DPH. pro výzdobu části Dvorce.
 
10. rozpočtová změna na rok 2011 (USN-R2-597/2011)
Schvaluje
10. rozpočtovou změnu Města Nepomuk pro rok 2011 - celkové příjmy činí 335.715,17 tis. Kč, výdaje 364.109,74 tis. Kč, financování úvěrů 545,10 tis. Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
Opatření proti neplatičům TKO (USN-R2-598/2011)
Souhlasí
S opatřením proti neplatičům za likvidaci odpadů a to v nevyvezení sběrných nádob v následujícím jednom svozu. V případě nezaplacení ani po této výstraze bude tento postup u neplatičů zopakován .
 
Dědictví po Františkovi Ranftlovi   (USN-R2-599/2011)
Bere na vědomí
Dopis od JUDr Hegnerové ohledně dědictví po Františkovi Ranftlovi .
 
Umístění do DPS Nepomuk   (USN-R2-600/2011)
Schvaluje
Umísťování občanů do DPS podle standardů a vnitřních směrnic veřejné služby a po projednání v radě města .
 
Prořezání stromoví v Ulici Na Čiháku (USN-R2-601/2011)
Schvaluje
Prořezání stromoví v ulici Na Čiháku v části Dvorec dle platných předpisů
 
     
   Alena Marušincová                                                                 Václav Kovář                       
        místostarosta                                                                   starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY