Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 01:10:30, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 27.11.2014

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 23. 12. 2014 08:03 hod., aktualizováno: 26. 02. 2015 08:54 hod.

 Usnesení z jednání Zastuptielstva města Nepomuk ze dne 27.11.2014

Video

Číslo jednání:  JedNZ3-2/2014

Datum jednání:  27.11.2014

 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (29/NZ3/2014)

Volí

Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Markéta Duchoslavová, Milan Demela

Volí
Ověřovatele zápisu  ve složení : Václav Kovář , Mgr. Marek Baroch
 

Zprávy z jednání městské rady  (30/NZ3/2014)

Bere na vědomí

Zprávy z jednání městské rady
 

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk  (31/NZ3/2014)

Schvaluje

Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům rady a dále zastupitelům , kteří jsou členy výborů zastupitelstva a komisí  rady města dle zákona č. 128/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Ve znění pozdějších předpisů s platností od  1. 12.  2014 dle přiloženého návrhu.

 

Prodej částí pozemků p.č. 210 a p.č. 204/29 v k. ú. Nepomuk  (19/NZ3/2014)

Schvaluje

Prodej části pozemku p.č. 210 o výměře cca 13 m2 a části pozemku p.č. 204/29 o výměře cca 126 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách) (***) za 200 Kč/m2.

Prodej pozemku st.p.č. 202 o výměře 18 m2 ve vlastnictví Města Nepomuk pod garáží jiného vlastníka v ul. Družstevní v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2  (20/NZ3/2014)

Schvaluje

Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 202 o výměře 18 m2 v k.ú. Klášter u Nepomuka ve vlastnictví Města Nepomuk (***) za 150 Kč/m2.

 

Odkoupení pozemku p.č. 246/1 o výměře 830 m2 v k. ú. Nepomuk  (25/NZ3/2014)

Bere na vědomí (ze zastupitelstva 18. 9. 2014 staženo)

Odkoupení pozemku parc. č. 246/1 o výměře 830 m2 v k. ú. Nepomuk (Zelený Dol) (***)

 

Odkoupení pozemku p.č. 246/15 o výměře 647 m2 v k. ú. Nepomuk  (27/NZ3/2014)

Bere na vědomí (ze zastupitelstva 18. 9. 2014 staženo)

Odkoupení pozemku parc. č. 246/15 o výměře 647 m2 v k. ú. Nepomuk (Zelený Dol) (***).

 

Prodej pozemku v lokalitě u elektrárny v k. ú. Nepomuk parc. č. 594/64 o výměře 524 m2  (22/NZ3/2014)

Ruší

Usnesení ZMN ze dne 18. 3. 2013 č. USN-Z2-339/2013 ve znění:

Schvaluje prodej pozemkové parcely nově vzniklé z pozemku p.č. 594/64 a 594/12 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou o výměře cca 516 m2 za 600 Kč/m2 (***).

Schvaluje

Prodej pozemku parc. č. 594/64 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou o výměře 524 m2 (***) za 600 Kč/m2.

 

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie - dodatek č. 1   (21/NZ3/2014)

Schvaluje

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Blovice a Městem Nepomuk na výkon agendy městské policie. Změna doby trvání smlouvy, nově se smlouva uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2015

 

Směrnice o inventarizaci a plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2014  (28/NZ3/2014)

Schvaluje

Směrnici o inventarizaci a plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2014.

 

10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014  (24/NZ3/2014)

Schvaluje

10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 296.394.290,-- Kč a výdaje 320.548.200,-- Kč.

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

 

11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014  (26/NZ3/2014)

Schvaluje

11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 298.755.570,-- Kč a výdaje 322.909.480,-- Kč.

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

 

Připomínky občanů  (46/NZ3/2014)

Ukládá
Radě a starostovi  řešit připomínky z dnešního zasedání
 
O v ě r i l i:

Václav Kovář   .........................................................................................................................

Mgr. Marek Baroch...................................................................................................................

 
 
 

    PhDr. Kroupa Pavel                                               Ing. Švec Jiří                       

    místostarosta                                                         starosta města

 

old.nepomuk.eu/zastup zápis 27-11-2014.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY