Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 00:10:48, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 25.6.2014 - zastupitelstvo

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 25. 08. 2014 12:25 hod., aktualizováno: 25. 08. 2014 12:29 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 25.6.2014

Číslo jednání: JedNZ2-26/2014

Datum jednání: 25.06.2014

 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-492/2014)

Volí
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Jiran , MUDr. Jiří Polívka CSc, Ing. Jiří Švec 
Volí

Ověřovatele zápisu ve složení : MVDr. Ladislav Janovec , Jiří Fabík 

 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-493/2014)

Bere na vědomí

Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-494/2014)

Bere na vědomí

Informace z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů a komise (USN-Z2-495/2014)

Bere na vědomí

Zprávy z jednání Finančního výboru

Bere na vědomí

Zprávy z jednání Kontrolního výboru

Bere na vědomí

Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti

Prodej pozemků pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (USN-Z2-496/2014)

Schvaluje

Prodej pozemku pod garáží st.p.č.194 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.

 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-Z2-497/2014)

Schvaluje

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 290.429.200,-- Kč a výdaje 314.583.110,-- Kč.

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

 

Závěrečný účet za rok 2013 u Mikroregionu Nepomucko (USN-Z2-498/2014)

Bere na vědomí

Závěrečný účet za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 u DSO Mikroregion Nepomucko.

 

Rekonstrukce 2 umýváren s toaletami a položení dlažby u hlavního vchodu v MŠ Nepomuk (USN-Z2-499/2014)

Schvaluje

Rekonstrukci 2 umýváren s toaletami a položení dlažby na chodbě u hlavního vchodu v MŠ Nepomuk v ceně cca 350.000 Kč s použitím finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Nepomuk.

 
 
Příspěvek církvi (USN-Z2-500/2014)
Schvaluje

Poskytnutí příspěvku ve výši 200 000,-Kč z rozpočtu města Nepomuk pro Římskokatolickou farnost , arciděkanství Nepomuk .

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka zaúčtovat tuto částku do 6. Rozpočtového opatření města Nepomuk v roce 2014 .

 
Ověřili:
Fabík Jiří.....................................................................................................................................
MVDr. Janovec Ladislav..............................................................................................................
 

Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       

   místostarosta                                                                   starosta města

old.nepomuk.eu/zápis 25-6-2014.pdf

 
 
 

 

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY