Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 06:09:23, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 18.9.2014

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 20. 10. 2014 09:59 hod., aktualizováno: 20. 10. 2014 10:07 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.9.2014

Číslo jednání: JedNZ2-27/2014

Datum jednání: 18.09.2014

 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-501/2014)

Volí

Návrhovou komisi ve složení : Ing. Pavel Jiran , Miroslav Míkovec , PhDr. Pavel Kroupa

Volí

Ověřovatele zápisu ve složení : Ing. Jiří Švec , Hana Valentová 

 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-502/2014)
Bere na vědomí

Kontrolu plnění usnesení

 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-503/2014)
Bere na vědomí

Informace z jednání městské rady

 
Zprávy z jednání výborů a komise (USN-Z2-504/2014)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Kontrolního výboru
 
Bere na vědomí

Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti

 

Prodej pozemků ve vlastnictví Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (USN-Z2-505/2014)

Schvaluje

Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 195 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)za 150 Kč/m2.

 

Úplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 219/6 o výměře 767 m2 v lokalitě u Myslivny v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) (USN-Z2-506/2014)

Schvaluje

Úplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 219/6 o výměře 767 m2 v lokalitě u Myslivny v k. ú. Nepomuk od ÚZSVM za 159.000 Kč.

 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 57,98 m2 (USN-Z2-507/2014)

Schvaluje

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 57,98 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 514 615,- Kč s tím, že první splátka ve výši 240 000,- Kč bude uhrazena převodem částky ve výši 162 707,- Kč z již zakoupeného bytu ( Za Kostelem 567, byt č. 12) a doplatek ve výši 77 293,- Kč bude uhrazen při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 274 615,- Kč je splatný do 31.12.2014.

 
 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 7, o velikosti 3+k.k., celková plocha 93,56 m2 (USN-Z2-508/2014)

Schvaluje

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 7, o velikosti 3+k.k., celková plocha 93,56 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 868 120,- Kč s tím, že první splátka ve výši 300 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 568 120,- Kč bude uhrazen do 31.12.2014.

 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 1, o velikosti 4+1, celková plocha 85,51 m2 (USN-Z2-509/2014)

Schvaluje

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 1, o velikosti 4+1, celková plocha 85,51m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 587 710,- Kč s tím, že první splátka ve výši 120 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 467 710,- Kč bude uhrazen do 31.12.2014.

 

7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-Z2-510/2014)

Schvaluje

7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 293.690.810,-- Kč a výdaje 317.844.720,-- Kč.

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

 

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-Z2-511/2014)

Schvaluje

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 294.891.270,-- Kč a výdaje 319.045.180,-- Kč.

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

 

9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-Z2-512/2014)

Schvaluje

9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 295.117.280,-- Kč a výdaje 319.271.190,-- Kč.

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

 

Změna vyhlášky o otevírací době restaurací (USN-Z2-513/2014)

Schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku Města Nepomuk č. 2/2014, o omezení provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení na území Města Nepomuk.

 
Schválení územní působnosti MAS (USN-Z2-514/2014)
Souhlasí

Se zařazením správního území města Nepomuk do územní působnosti MAS

 
Prohlášení (USN-Z2-515/2014)
Bere na vědomí

Prohlášení pana zastupitele Ing. Pavla Jirana , že zastoupí město Nepomuk na pozvání starosty města Sanzeno ve dnech 10.-12. 10. 2014 bez nároku na náhradu cestovních výdajů , jak bylo odsouhlaseno RM dne 15. 7. 2014 usnesením USN-R2-1957/2014 .

 
Připomínky (USN-Z2-516/2014)
Ukládá

Starostovi a radě řešit připomínky občanů z dnešního zasedání 

 
 
Ověřili:
 
Ing. Jiří Švec................................................................................................................................
 
Hana Valentová..........................................................................................................................
 
 

Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       

 místostarosta                                                                       starosta města

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY