Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 08:10:46, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Usnesení ze dne 13.3.2014

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 15. 05. 2014 08:31 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 13.3.2014

 

Číslo jednání: JedNZ2-23/2014
Datum jednání: 13.03.2014
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-436/2014)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Václav Horník, Hana Valentová , MUDr. Jiří Polívka CSc.
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení: Václav Novák , Jiří Fabík
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-437/2014)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-438/2014)
Bere na vědomí
Informace z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů a komise (USN-Z2-439/2014)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti
 
Prodej pozemku p.p.č. 594/90 o výměře 671 m2 nově vzniklého z pozemku p.p.č. 594/12 v obytné zóně za elektrárnou v k. ú. Nepomuk za 600 Kč/m2 (USN-Z2-440/2014)
Schvaluje
Prodej pozemku p.p.č. 594/90 o výměře 671 m2 nově vzniklého z pozemku p.p.č. 594/12 v obytné zóně za elektrárnou v k. ú. Nepomuk (***) za 600 Kč/m2.
 
Prodej pozemků pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (USN-Z2-441/2014)
Schvaluje
1)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 188 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
2)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 215 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
3)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 210 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)  za 150 Kč/m2.
4)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 199 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)  za 150 Kč/m2.
5)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 203 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)  za 150 Kč/m2.
6)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 236 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
7)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 211 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)  za 150 Kč/m2.
8)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 221 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)  za 150 Kč/m2.
9)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 187 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)  za 150 Kč/m2.
10)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 204 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)  za 150 Kč/m2.
11)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 193 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)  za 150 Kč/m2.
12)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 223 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***)  za 150 Kč/m2.
13)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 233 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u (***) za 150 Kč/m2.
 
Odkoupení podílů pozemků p.p.č. 611 a p.p.č. 263/2 v k. ú. Dvorec (bývalý „pavlačový dům“) (USN-Z2-442/2014)
Schvaluje
Odkoupení ideální 1/6 z celku pozemku p.p.č. 611 o celkové výměře 312 m2  v k. ú. Dvorec za 4.150 Kč a ideální 1/12 z celku pozemku p.p.č. 263/2 o celkové výměře 96 m2 v k. ú. Dvorec za 639 Kč od (***), dále ideální 1/12 z celku pozemku p.p.č. 263/2 o celkové výměře 96 m2 v k. ú. Dvorec za 639 Kč od (***). Veškeré poplatky spjaté s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti platí město Nepomuk.
 
Odkoupení pozemků p.p.č. 1512/22, 1512/23, 1512/25 a 608/8 v k. ú. Nepomuk (Kaplanka) (USN-Z2-443/2014)
Schvaluje
Odkoupení pozemků p.p.č. 1512/22 o výměře 2 m2, 1512/23 o výměře 11 m2, 1512/25 o výměře 2 m2 a 608/8 o výměře 2 m2 od (***) za 50 Kč/m2. Veškeré poplatky spjaté s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti platí město Nepomuk.
 
Zrušení USN-Z2-419/2013 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15, o velikosti 2+k.k.,celková plocha 56,56 m2 (USN-Z2-444/2014)
Ruší
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2013 ve výši 362 060,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 252 060,- Kč je splatný do 31.12.2013.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 3, velikost 3+1,celková plocha 72,15 m2 (USN-Z2-445/2014)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní – (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 3, o velikosti 3+1, celková plocha 72,15 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 472 750,- Kč s tím, že první splátka ve výši 120 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 352 750,- Kč je splatný do 31.12.2014.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 20, o velikosti 2+k.k., celková plocha 35,55 m2 (USN-Z2-446/2014)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 20, o velikosti 2+k.k., celková plocha 35,55 m2 za cenu platnou pro rok 2017 ve výši 256 220,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 146 220,- Kč je splatný do 31.10.2017.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 (USN-Z2-447/2014)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 372 430,- Kč s tím, že první splátka ve výši 362 060,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 10 370,- Kč je splatný do 31.12.2014.
 
Dodatek k smlouvě o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7 (USN-Z2-448/2014)
Schvaluje
Dodatek k smlouvě o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7 (***) s tím, že kupní cena na byt ve výši 532 638,- Kč bude uhrazena do 31.12.2014. První splátka ve výši 260 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 272 638,- Kč bude uhrazen do 31.12.2014. Původní smlouva o smlouvě budoucí kupní byla uzavřena s tím, že kupní cena bude uhrazena až v roce 2020.
 
Dodatek k smlouvě o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 22 (USN-Z2-449/2014)
Schvaluje
Dodatek k smlouvě o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 22 (***)  s tím, že kupní cena za byt ve výši 239 956,- Kč bude uhrazena do 31.12.2014. První splátka ve výši 50 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 189 956,- Kč bude uhrazen do 31.12.2014. Původní smlouva o smlouvě budoucí kupní byla uzavřena s tím, že kupní cena bytu bude uhrazena až v roce 2016.
 
Dodatek smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2014 (USN-Z2-450/2014)
Schvaluje
Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní oblužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou ve výši 114.120,00 Kč
 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci mikroregionu Nepomucko ve výši 35.117,- Kč na předfinancování projektu „Informace po ruce“ (USN-Z2-451/2014)
Schvaluje
Poskytnutí návratné finanční výpomoci mikroregionu Nepomucko ve výši 35.117,- Kč na předfinancování projektu „Informace po ruce“. Z něhož bude pořízena nová technika pro infocentrum Nepomuk (počítač. LCD monitor, multifunkční tiskárna).
 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci mikroregionu Nepomucko ve výši 49.235,- Kč na předfinancování projektu „Pro mladé i staré, pro zdraví i zábavu“ (USN-Z2-452/2014)
Schvaluje
Poskytnutí návratné finanční výpomoci mikroregionu Nepomucko ve výši 49.235,- Kč na předfinancování projektu „Pro mladé i staré, pro zdraví i zábavu“ na pořízení 2 fitness strojů, které se umístí k DPS do Oázy mládí a stáří
 
Jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Nad Muchovkou (USN-Z2-453/2014)
Schvaluje
Pokračovat v jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Nad Muchovkou ohledně možnosti výkupu pozemků do majetku města za účelem zřízení obytné zóny v budoucnu.
 
Nepomuk - Plzeňská ulice - II. Etapa výstavby (USN-Z2-454/2014)
Schvaluje
realizaci a předložení žádosti o podporu projektu „Nepomuk – Plzeňská ulice – II. etapa výstavby“ z prostředků ROP NUTS II Jihozápad (oblast podpory 1.5 v rámci 31. kola výzvy).
 
Upravené 12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-455/2014)
Schvaluje
Upravené 12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – po upravení v příloze uvedených dotací a příjmů ke skutečnosti, činí příjmy 312.094.060,-- Kč a výdaje 333.851.240,-- Kč.
 
1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-Z2-456/2014)
Schvaluje
1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 282.425.400,-- Kč a výdaje 306.579.310,-- Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.
 
2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-Z2-457/2014)
Schvaluje
2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 282.819.910,-- Kč a výdaje 306.973.820,-- Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.
 
Inventarizace majetku Města Nepomuk k 31.12.2013 (USN-Z2-458/2014)
Schvaluje
Výsledek inventarizace majetku Města Nepomuk k 31.12.2013 dle přílohy.
 
3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-Z2-459/2014)
Schvaluje
3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 289.212.650,-- Kč a výdaje 313.366.560,-- Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.
 
Obecně závazná vyhláška 1/2014 o omezení provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení na území města Nepomuk (USN-Z2-460/2014)
Odkládá
Obecně závaznou vyhlášku 1/2014 o omezení provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení na území města Nepomuk na příští jednání zastupitelstva . 
 
„Směrnice města Nepomuk o postupu zadávání veřejných zakázek“ (USN-Z2-461/2014)
Schvaluje
Vnitřní směrnici města Nepomuk č. 1 /14 o postupu při zadávání veřejných zakázek . Zároveň tato směrnice ruší předcházející směrnici č. 2/12 .
 
Věcná břemena (USN-Z2-462/2014)
Ruší
Část Usnesení z X. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 21. 2. 2008 pod č.j. 112/I/08 ve znění
Zastupitelstvo zmocňuje radu města v odsouhlasování věcných břemen na přípojky inženýrských sítí , a to pouze k bytovým a rodinným domům
Ruší
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 19. 4. 2012 pod č.j. 261/NZ2/2012 ve znění :
Zastupitelstvo uděluje Radě města Nepomuk zmocnění schvalovat uzavírání , změnu i zrušování smluv o zřízení věcného břemene k zatížení pozemků ve vlastnictví města Nepomuk tam , kde obsahem věcného břemene je právo uložení , překládek a správy inženýrských sítí ( elektro , voda, kanalizace , plyn, telekomunikace, datové sítě, sdělovací kabely) pod povrchem stávajících pozemních , místních a účelových komunikací a jejich součástí (§6, §7 a §12 silničního zákona č. 13/1997 Sb o pozemních komunikací v platném znění).
Uděluje
Pověření a zmocnění Radě města Nepomuk schvalovat zřizování služebností inženýrských sítí a jejich přípojek na městských pozemcích v zastavěném území města a spádových částí.
 
Veřejnoprávní smlouva (USN-Z2-463/2014)
Ruší
usnesení z XXI. zasedání zastupitelstva města Nepomuk ze dne 4.12.2013 ve zněníZastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie uzavřenou s městem Blovice, smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014.
Schvaluje
nové znění veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy městské policie uzavřenou s městem Blovice, smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014
 
Norma (USN-Z2-464/2014)
Bere na vědomí
Nabídku společnosti NORMA , k.s. .
Trvá nadále
Na původním usnesení z jednání městského zastupitelstva ze dne 25.6.2013.
Nesouhlasí
Se stavbou obchodního zařízení Norma v lokalitě pod hřbitovem v Nepomuku .
 
Ověřili:
Václav Novák..............................................................................................................................
Jiří Fábík.....................................................................................................................................
 
 
 
Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       
 místostarosta                                                                       starosta města
 
 

old.nepomuk.eu/uploaded/zastup zápis 13-3-2014.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY