Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.10.2022 23:10:29, Svátek má Justýna, zítra Věra
 

Usnesení ze dne 4.12.2013

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 22. 01. 2014 12:32 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 4.12.2013 (XXI. veřejné zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-21/2013
Datum jednání: 04.12.2013
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-402/2013)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : MVDr. Ladislav Janovec , Václav Novák a Mgr. Miroslav Němec
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : Mgr. Věra Burdová , PhDr. Pavel Kroupa
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-403/2013)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-404/2013)
Bere na vědomí
Informace z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů a komisí (USN-Z2-405/2013)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Kontrolního výboru
 
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti
 
Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/91 o výměře 518 m2 v lokalitě u elektráren v k. ú. Nepomuk za 600 Kč/m2 (USN-Z2-406/2013)
Schvaluje
Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/91 o výměře 518 m2 v k. ú. Nepomuk (obytná zóna u elektráren) za 600 Kč/m2 (***).
 
Prodej části pozemku p.p.č. 109/60 o výměře cca 60 m2 a části pozemku 109/46 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Dvorec u „Lesáckých bytovek“ za 150 Kč/m2 (USN-Z2-407/2013)
Schvaluje
Prodej části pozemku p.p.č. 109/60 o výměře cca 60 m2 a části pozemku 109/46 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2.
 
Prodej pozemku st.p.č. 118 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvorec a na něm postavené trafostanice PJ-0093 za 116.890 Kč (USN-Z2-408/2013)
Schvaluje
Prodej pozemku st.p.č. 118 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvorec a na něm postavené trafostanice PJ-0093 ČEZ Distribuci a.s. za celkovou cenu určenou ve znaleckém posudku, tj. 116.890 Kč.
 
Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/65 o výměře 543 m2 v obytné zóně za elektrárnou v k. ú. Nepomuk za 600 Kč/m2 (USN-Z2-409/2013)
Schvaluje
Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/65 o výměře 543 m2 v obytné zóně za elektrárnou v k. ú. Nepomuk (***) za 600 Kč/m2.
 
Prodej pozemků Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v ul. Družstevní v k. ú. Klášter u Nepomuka a k. ú. Nepomuk za 150 Kč/m2 (USN-Z2-410/2013)
Schvaluje
1)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 201 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (***) za 150 Kč/m2.
2)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 217 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 19 m2 (***) za 150 Kč/m2.
3)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č.226 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (***) za 150 Kč/m2.
4)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 191 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 19 m2 (***) za 150 Kč/m2.
5)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 208 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
6)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 238 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
7)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 235 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
8)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 209 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
9)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 184 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
10)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 222 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
11)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 207 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 19 m2 (***) za 150 Kč/m2.
12)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 242 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
13)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 200 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
14)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 214 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
15)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 197 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (***) za 150 Kč/m2.
16)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 206 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (***). za 150 Kč/m2.
17)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 205 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
18)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 192 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 19 m2 za 150 Kč/m2 (***).
19)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 219 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
20)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 185 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
21)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 183 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 za 150 Kč/m2 (***).
22)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 227 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (***) za 150 Kč/m2.
23)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 240 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
24)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 220 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
25)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 218 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
26)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 190 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za cenu 150 Kč/m2.
27)   Prodej pozemků pod garážemi v k. ú. Klášter u Nepomuka st.p.č. 234 a 237 (***) (st.p.č. 234 celá a ½ st.p.č. 237) a (***) (st.p.č. 237 ½ ) za cenu 150 Kč/m2.
28)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 198 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***)
29)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 241 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***)
30)   Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 181 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (***).
 
Odkoupení pozemku p.p.č. 109/65 o výměře 693 m2 vzniklého z pozemku p.p.č. 109/3 v k. ú. Dvorec za cenu 150 Kč/m2 (USN-Z2-411/2013)
Schvaluje
Odkoupení pozemku p.p.č. 109/65 o výměře 693 m2 vzniklého z pozemku p.p.č. 109/3 v k. ú. Dvorec za cenu 150 Kč/m2 od SBD Přeštice.
 
Odkoupení spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku KN p.p.č. 1513/6 o celkové výměře 61 m2 v k. ú. Nepomuk za cenu 720 Kč za uvedený spoluvlastnický podíl (USN-Z2-412/2013)
Schvaluje
Odkoupení spoluvlastnického podílu ideální ¼ k celku pozemku KN p.p.č. 1513/6 o celkové výměře 61 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 720 Kč za uvedený spoluvlastnický podíl.
 
Odkoupení ideální 1/4 k celku pozemků p.p.č. 1513/6, 1513/20, 1513/22 a 883 v k. ú. Nepomuk za cenu 13.508 Kč za spoluvlastnický podíl všech uvedených pozemků (USN-Z2-413/2013)
Schvaluje
Odkoupení ideální ¼ k celku pozemků p.p.č. 1513/6, 1513/20, 1513/22 a 883 v k. ú. Nepomuk za cenu 13.508 Kč za spoluvlastnický podíl všech uvedených pozemků (***)
 
Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk pro rok 2014 (USN-Z2-414/2013)
Schvaluje
Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk pro rok 2014.
 
Předání stavby „Zateplení MŠ Nepomuk“ ve výši 4 190.080,76 Kč do účetnictví MŠ Nepomuk od 1. 12. 2013 (USN-Z2-415/2013)
Schvaluje
Předání stavby “Zateplení MŠ Nepomuk” ve výši 4 190.080,76 Kč do účetnictví MŠ Nepomuk od 1. 12. 2013.
 
Plán inventur majetku na rok 2013 a složení inventarizačních komisí (USN-Z2-416/2013)
Schvaluje
Organizační zabezpečení inventarizace Města Nepomuk k 31.12.2013 dle příloh.
 
Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie (USN-Z2-417/2013)
Schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie uzavřenou s městem Blovice, smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2014
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 14, o velikosti 3+k.k., celková plocha 77,51 m2 (USN-Z2-418/2013)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 14, o velikosti 3+k.k., celková plocha 77,51m2 za cenu platnou pro rok 2020 ve výši 694 852,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč je již uhrazena. Částka ve výši 40 000,- Kč bude uhrazena do 30.6.2014. Doplatek ve výši 394 852,- Kč bude uhrazen do 30.6.2020.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56m2 (USN-Z2-419/2013)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56m2 za cenu platnou pro rok 2013 ve výši 362 060,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 252 060,- Kč je splatný do 31.12.2013.
 
10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-420/2013)
Schvaluje
10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 296.913.970,-- Kč a výdaje 321.841.730,-- Kč.
  
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek
 
11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-421/2013)
Schvaluje
11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 299.982.480,-- Kč a výdaje 324.910.240,-- Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.
 
Schválení účetní závěrky za rok 2012 (USN-Z2-422/2013)
Schvaluje
Účetní závěrku za rok 2012 a výsledek hospodaření města Nepomuk za rok 2012 .
 
Multimediální výuka ve volnočasovém centru FÉNIX (USN-Z2-423/2013)
Souhlasí
S podpisem dohody o poskytnutí dotace od SZIF na realizaci projektu “Multimediální výuka ve volnočasovém centru FÉNIX“.
 
Převod pozemků p.p.č. 303/4 o výměře 487 m2 a p.p.č. 303/8 o výměře 746 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (USN-Z2-424/2013)
Ruší
Usnesení ZMN ze dne 24. 9. 2013 č. USN-Z2-389/2013 ve znění:
“Schvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 303/4 o výměře 487 m2 a p.p.č. 303/8 o výměře 746 m2 v k. ú. Nepomuk od ÚZSVM za 70.000 Kč”
Schvaluje
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 303/4 o výměře 487 m2 a p.p.č. 303/8 o výměře 746 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Ověřili:
Mgr. Burdová Věra.....................................................................................................................
PhDr. Kroupa Pavel.....................................................................................................................
 
 
 
Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       
 místostarosta                                                                       starosta města
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY