Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 06:09:04, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 28.5.2013

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 08. 08. 2013 09:07 hod., aktualizováno: 08. 08. 2013 09:23 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 28.5.2013 (XVIII. veřejné jednání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-18/2013
Datum jednání: 28.05.2013
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-358/2013)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Václav Horník , Jiří Fabík , MVDr. Ladislav Janovec
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : Ing. Jiří Švec , Mgr. Miroslav Němec 
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-359/2013)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-360/2013)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady
 
Rozdělení hospodářského výsledku do fondů u školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk (USN-Z2-361/2013)
Schvaluje
Rozdělení hospodářského výsledku do fondů u školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk dle přílohy .
 
Metropolitní síť Nepomuk - II. etapa (USN-Z2-362/2013)
Schvaluje
Vybudování metropolitní sítě města Nepomuk – II. Etapy a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje .
Pověřuje
Starostu a radu přípravou žádosti o dotaci a administraci celé akce .
 
Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Nepomuk (USN-Z2-363/2013)
Souhlasí
S poskytnutím příspěvku ve výši   200 000,-- Kč Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na pokrytí části podílů akcí realizovaných v roce 2013
 
4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-364/2013)
Schvaluje
4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 285.856.070,-- Kč a výdaje 310.784.310,-- Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek.
 
5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-365/2013)
Schvaluje
 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 294.963.550,-- Kč a výdaje 319.891.310,-- Kč.
 
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.
 
Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2012 (USN-Z2-366/2013)
Schvaluje
Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2012 společně se zprávou o výsledku hospodaření Města Nepomuk s výrokem bez výhrad- dle příloh.
 
Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa (USN-Z2-367/2013)
Schvaluje
Přijetí dotace od SFDI ( Státního fondu dopravní infrastrutktury ) na akci :”Nepomuk pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa” pro rok 2013 ve výši max. 5 848 000,-Kč.
Pověřuje
Starostu a radu potřebnými úkony pro zajištění realizace této akce .
 
Informace o probíhajících investicích města (USN-Z2-368/2013)
Bere na vědomí
Informace o probíhajících investicích Města Nepomuk a to výběrových řízení a realizace.
 
Grantový systém Města Nepomuk (USN-Z2-369/2013)
Bere na vědomí
Informace o návrhu rozdělení prostředků z grantového systému města Nepomuk neziskovým organizacím
 
Souhlasí
S poskytnutím dotací neziskovým organizacím dle předloženého návrhu pro rok 2013 z grantového systému Města Nepomuk
 
Partnerská smlouva (USN-Z2-370/2013)
Souhlasí
S uzavřením partnerské smlouvy s obcí Bušince , Slovensko .
 
Nepomucká pouť (USN-Z2-371/2013)
Souhlasí
S uzavřením smlouvy s firmou Vlastimil Lagron , Klatovy na pronájem náměstí a okolních ulic na tradiční Nepomucké poutě v letech 2014-2015 za cenu 150 000,- Kč/1 pouť .
 
O v ě r i l i:
 
Ing. Jiří Švec.............................................................................................................................
 
Mgr. Miroslav Němec................................................................................................................
 
 
 
Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       
  místostarosta                                                                   starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY