Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 01:10:26, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 25.6.2013

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 23. 09. 2013 08:17 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 25.6.2013 (XIX. zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-19/2013
Datum jednání: 25.06.2013
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-372/2013)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Miroslav Němec, František Mašek, Hana Valentová
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Miroslav Míkovec
 
Kontrola plnění (USN-Z2-373/2013)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-374/2013)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů a komise (USN-Z2-375/2013)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti
 
Odkoupení pozemku p.p.č. 589 o výměře 108 m2 a pozemku p.p.č. 590/6 o výměře 317 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za celkovou částku 22.000 Kč (USN-Z2-376/2013)
Schvaluje
Odkoupení pozemku p.p.č. 589 o výměře 108 m2 a pozemku p.p.č. 590/6 o výměře 317 m2 v k. ú. Nepomuk (u otáčky) od ÚZSVM za celkovou částku 22.000 Kč.
 
6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-377/2013)
Schvaluje
6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 295.380.730,-- Kč a výdaje 320.308.490,-- Kč
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek
 
Závěrečný účet za rok 2012 u Mikroregionu Nepomucko (USN-Z2-378/2013)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2012 u Mikroregionu Nepomucko
 
Závěrečný účet za rok 2012 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a Vodovodů Starý Plzenec (USN-Z2-379/2013)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2012 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a Vodovodů Starý Plzenec
 
Stavba obchodního zařízení NORMA (USN-Z2-380/2013)
Nesouhlasí
Se stavbou obchodního zařízení NORMA v lokalitě pod hřbitovem v Nepomuku .
Pověřuje
Starostu a radu města podáním záporného stanoviska města Nepomuk , se stavbou obchodního zařízení NORMA v lokalitě pod hřbitovem v Nepomuku , na MěÚ, Odbor výstavby a životního prostředí.
 
Centrum volnočasových aktivit Fénix (USN-Z2-381/2013)
Bere na vědomí
Informace o aktuálním vývoji projektu Volnočasového centra aktivit Fénix
Souhlasí
S pokračováním realizace projektu dle uvedených skutečností
 
Vyhláška OZV 1/2013 (USN-Z2-382/2013)
Schvaluje
Vyhlášku č. 1/2013 o zákazu provozu veškerých loterijních zařízení na území celého města Nepomuk
 
O v ě r i l i:
PhDr. Kroupa Pavel..................................................................................................................
Miroslav Míkovec.....................................................................................................................
 
 
Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       
 místostarosta                                                                       starosta města

old.nepomuk.eu/uploaded/zastup zápis 25-6-2013.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY