Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 00:10:15, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 24.9.2013

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 28. 11. 2013 08:12 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 24.9.2013 (XX. zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-20/2013
Datum jednání: 24.09.2013
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-383/2013)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Jiří Fabík , Ing. Jiří Švec , Alena Marušincová 
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení: Hana Valentová , Václav Novák
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-384/2013)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-385/2013)
Bere na vědomí
Informace z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů a komise (USN-Z2-386/2013)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti
 
Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 163/3 o výměře 214 m2 v k. ú. Dvorec (USN-Z2-387/2013)
Schvaluje
Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 163/3 o výměře 214 m2 odděleného z pozemku p.p.č. 163/2 v k. ú. Dvorec (***) za cenu 150 Kč/m2.
 
Prodej části pozemku p.p.č. 215/1 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Nepomuk (USN-Z2-388/2013)
Schvaluje
Prodej části pozemku p.p.č. 215/1 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za 200 Kč/m2.
 
Odkoupení pozemku p.p.č. 303/4 o výměře 487 m2 a p.p.č. 303/8 o výměře 746 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 70.000 Kč (USN-Z2-389/2013)
Schvaluje
Odkoupení pozemku p.p.č. 303/4 o výměře 487 m2 a p.p.č. 303/8 o výměře 746 m2 v k. ú. Nepomuk od ÚZSVM za 70.000 Kč.
 
Úplatný převod pozemku p.p.č. 555/7 (dříve PK č. 376/3) o výměře 61 m2 v k. ú. Dvorec za 2.800 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (USN-Z2-390/2013)
Schvaluje
Úplatný převod pozemku p.p.č. 555/7 (dříve PK č. 376/3) o výměře 61 m2 (ostatní plocha, silnice) v k. ú. Dvorec za 2.800 Kč od ÚZSVM.
 
Odkoupení pozemku p.p.č. 359/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za celkovou částku 500 Kč (USN-Z2-391/2013)
Schvaluje
Odkoupení pozemku p.p.č. 359/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za celkovou částku 500 Kč.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 9,o velikosti 2+k.k.,celková plocha 51,81m2 (USN-Z2-392/2013)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 51,81m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 378 310,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 303 310,- Kč bude uhrazen do 30.9.2016.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 12, o velikosti 1+1, celková plocha 37,29m2 (USN-Z2-393/2013)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 12, o velikosti 1+1, celková plocha 37,29m2 za cenu platnou pro rok 2013 ve výši 270 824,- Kč s tím, že první splátka ve výši 60 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 210 824,- Kč bude uhrazen do 31.12.2013.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 13, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,63m2 (USN-Z2-394/2013)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 13, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,63m2 za cenu platnou pro rok 2013 ve výši 339 528,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 264 528,- Kč bude uhrazen do 31.12.2013.
 
Informace o probíhajících investičních akcí (USN-Z2-395/2013)
Bere na vědomí
Informace o probíhajících investičních akcí.
 
Nové vrty na pitnou vodu (USN-Z2-396/2013)
Bere na vědomí
Informace o možnosti získání dotace na vybudování 2 nových vrtů na pitnou vodu v Nepomuku .
Schvaluje
Vypracování potřebné dokumentace pro podání žádosti o dotaci.
Pověřuje
Starostu a radu potřebnými úkony pro podání žádosti o dotaci na akci :“Nepomuk-vrty na pitnou vodu HV05-HV06“
 
7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-397/2013)
Schvaluje
7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 295.469.340,-- Kč a výdaje 320.397.100,-- Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek
 
8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-398/2013)
Schvaluje
8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 295.724.980,-- Kč a výdaje 320.652.740,-- Kč
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek
 
9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-399/2013)
Schvaluje
V rámci 9. Rozpočtového opatření navýšení kapitoly 159 Fénix o 1. 600. 000,- Kč .
Schvaluje
9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 296.136.900,-- Kč a výdaje 321.064.660,-- Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.
 
Připomínky k návrhu územního plánu obce Klášter (USN-Z2-400/2013)
Schvaluje
Zaslání připomínek k návrhu územního plánu obce Klášter dle přiloženého návrhu Společnost přátel starého Nepomuka, o. s. , bez určení maximální rozlohy objektu , pro tuto lokalitu doporučuje zpracování regulačního plánu .
 
Projekt meziobecní spolupráce (USN-Z2-401/2013)
Bere na vědomí
Informace o projektu “Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností”.
Schvaluje
Uzavření předložené smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu “Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností” registrační číslo projektu : cz 1.04/4.1.00/b8.00001 se Svazem měst a obcí ČR.
 
O v ě r i l i:
Hana Valentová........................................................................................................................
Václav Novák...........................................................................................................................
 
 
Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       
  místostarosta                                                                       starosta města
 

old.nepomuk.eu/uploaded/Files/samosprava-mesta/zastup zápis 24-9-2013.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY