Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 01:10:33, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 19.12.2013

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 03. 02. 2014 09:57 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 19.12.2013 (XXII. veřejné zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-22/2013
Datum jednání: 19.12.2013
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-425/2013)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Miroslav Němec , František Mašek , Jiří Fabík
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : MVDr. Ladislav Janovec , Hana Valentová
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-426/2013)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-427/2013)
Bere na vědomí
Informace z jednání městské rady
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 6, o velikosti 2+1, celková plocha 52,87 m2 (USN-Z2-428/2013)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 6, o velikosti 2+1, celková plocha 52,87 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 375 260,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 300 260,- Kč je splatný do 30.10.2016.
 
Odkoupení pozemku p.p.č. 199/9 o výměře 90 m2 v k. ú. Nepomuk za 70 Kč/m2 (USN-Z2-429/2013)
Schvaluje
Odkoupení pozemku p.p.č. 199/9 o výměře 90 m2 v k. ú. Nepomuk od (***) za 70 Kč/m2. Daň z převodu nemovitosti uhradí Město Nepomuk.
 
Prodej pozemků Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka a k. ú. Nepomuk za 150 Kč/m2 (USN-Z2-430/2013)
Schvaluje
1)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 228 o výměře 5 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka a st.p.č. 861 o výměře 14 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za 150 Kč/m2.
2)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 182 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
3)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 243 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
4)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 212 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
5)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 239 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.
 
Směna pozemků st.p.č. 1092 o výměře 52 m2 včetně budoy (garáž) a p.p.č. 610/4 o výměře 33 m2 za pozemky p.p.č. 40/2 o výměřč 89 m2 a p.p.č. 40/3 o výměře 143 m2, nově vzniklými z pozemku p.p.č. 40, vše v k.ú. Nepomuk s doplatkem Městu Nepomuk (USN-Z2-431/2013)
Neschvaluje
Směnu pozemků st.p.č. 1092 o výměře 52 m2 včetně budovy na něm postavené (garáž) a p.p.č. 610/4 o výměře 33 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Města Nepomuk za pozemky p.p.č. 40/2 o výměře 89 m2 a p.p.č. 40/3 o výměře 143 m2, nově vzniklými z pozemku p.p.č. 40 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***), s doplatkem Městu Nepomuk ve výši stanovené zastupitelstvem, tj. ……………… Kč. Návrh na vklad do KN uhradí ½ Město Nepomuk a ½ (***).
Schvaluje
Směnu pozemku parc. č. 40/2 v k. ú. Nepomuk za pozemek parc. č. 610/4 v k. ú. Nepomuk s doplatkem města Nepomuk (***) ve výši 123,-Kč/m2 rozdílu mezi rozlohou daných pozemků. 
 
Směna pozemků u kruhového objezdu „U Sokolovny“ darováním (USN-Z2-432/2013)
Schvaluje
Směnu pozemků p.p.č. 1568/10 o výměře 150 m2, 1568/9 o výměře 18 m2, 1568/6 o výměře 176 m2, 1568/1 o výměře 2079 m2, 1569/9 o výměře 41 m2 a 1569/6 o výměře 197 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Plzeňského kraje (PK) s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro správu a údržbu silnic PK, za pozemky p.p.č. 349/13 o výměře 23 m2, 325/78 o výměře 103 m2, 1534/8 o výměře 80 m2 a 1569/4 o výměře 14 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Města Nepomuk darováním – bez doplatku.
 
12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (USN-Z2-433/2013)
Schvaluje
12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 308.823.980,-- Kč a výdaje 333.751.740,-- Kč. Celkové částky budou ještě upraveny dle skutečnosti na položkách.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek
 
Schválení rozpočtu Města Nepomuk na rok 2014 (USN-Z2-434/2013)
Schvaluje
Rozpočet Města Nepomuk na rok 2014 – celkové příjmy a výdaje jsou uvedeny v příloze.
 
Nepomucká pouť (USN-Z2-435/2013)
Schvaluje
Uzavření smlouvy s firmou Lagron Klatovy na pořádání Nepomuckých poutí na roky 2014-2016 za cenu 150 000,-Kč za pouť s tím , že úklid a likvidaci odpadu zajistí město na své náklady .
 
 
Ověřili:
MVDr. Janovec Ladislav..............................................................................................................
Valentová Hana..........................................................................................................................
 
 
 
Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       
 místostarosta                                                                       starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY