Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 05:09:49, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 18.3.2013

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 03. 05. 2013 08:58 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.3.2013

 

Číslo jednání: JedNZ2-17/2013
Datum jednání: 18.03.2013
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-332/2013)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Miroslav Němec a Václav Novák 
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : Jiří Fabík , Mgr. Věra Burdová 
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-333/2013)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-334/2013)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů a komise (USN-Z2-335/2013)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Kontrolního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti
Dodatky ke „Smlouvě o společném školském obvodu Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih“ (USN-Z2-336/2013)
Schvaluje
“Dodatek č. 1” (Obec Myslív), “Dodatek č. 3” (Obec Vrčeň) a “Dodatek č. 2” (ostatní obce) ke “Smlouvě o společném školském obvodu Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih” týkající se platby neinvestičních výdajů na žáka.
 
Prodej nově vzniklé pozemkové parcely z pozemku p.p.č. 594/12 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou o výměře cca 660 m2 za 600 Kč/m2 (USN-Z2-337/2013)
Schvaluje
Prodej nově vzniklé pozemkové parcely z pozemku p.p.č. 594/12 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou o výměře cca 660 m2 za 600 Kč/m2 p. (***).
 
Prodej pozemkové parcely nově vzniklé z pozemku p.p.č. 594/12 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou o výměře cca 531 m2 za 600 Kč/m2 (USN-Z2-338/2013)
Schvaluje
Prodej pozemkové parcely nově vzniklé z pozemku p.p.č. 594/12 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou o výměře cca 531 m2 za 600 Kč/m2 (***).
 
Prodej pozemkové parcely nově vzniklé z pozemku p.p.č. 594/64 a 594/12 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou o výměře cca 516 m2 za 600 Kč/m2 (USN-Z2-339/2013)
Schvaluje
Prodej pozemkové parcely nově vzniklé z pozemku p.p.č. 594/64 a 594/12 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou o výměře cca 516 m2 za 600 Kč/m2 (***).
Prodej pozemku p.p.č. 1726/3 o výměře cca 55 m2, který vznikne oddělením od pozemku p.p.č. 1726/1 v k. ú. Nepomuk za 70 Kč/m2 (USN-Z2-340/2013)
Schvaluje
Prodej pozemku p.p.č. 1726/3 o výměře cca 55 m2, který vznikne oddělením od pozemku p.p.č. 1726/1 v k. ú. Nepomuk (***) za 70 Kč/m2.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 3, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 (USN-Z2-341/2013)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557 , byt č. 3, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2018 ve výši 413 910,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 303 910,- Kč je splatný do 28.2.2018.
 
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7, o velikosti 2+k.k. z matky na dceru (USN-Z2-342/2013)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7, o velikosti 2+k.k. z matky (***) na dceru (***).
 
Převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 4 z partnerů (***) (USN-Z2-343/2013)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 4 z partnerů (***)
 
Zrušení USN-Z2-286/2012 Uzavření smlouvy o smlově budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00m2 (USN-Z2-344/2013)
Ruší
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00m2 za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 337 219,- Kč s tím, že první splátka ve výši 37 500,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 299 719,- Kč bude uhrazen do 31.12.2012.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková locha 48,00m2 (USN-Z2-345/2013)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00m2 za cenu platnou pro rok 2013 ve výši 349 478,- Kč s tím, že první splátka ve výši 37 500,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 311 978,- Kč bude uhrazen do 31.12.2013.
 
Dodatek smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2013 (USN-Z2-346/2013)
Schvaluje
Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou – výše příspěvku pro rok 2013 činí 114.450,-- Kč
 
Souhlas s účastí na projektu DSO Mikroregionu Nepomucko „Informace po ruce“ (USN-Z2-347/2013)
Souhlasí
s účastí na projektu DSO Mikroregionu Nepomucko "Informace po ruce", který bude předložen v rámci X. Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku - Opatření 3.8.
 
Poskytnutí bezúročné půjčky Tělocvičné jednotě SOKOL Nepomuk (USN-Z2-348/2013)
Schvaluje
Bezúročná půjčka Tělocvičné jednotě Sokol Nepomuk za účelem předfinancování projektu “Rozvoj sportovního areálu TJ Sokol Nepomuk pro pétanque a tenis” ve výši 120 000,-Kč se splatností do 30. 6. 2014.
 
Inventarizace 2012 (USN-Z2-349/2013)
Schvaluje
Výsledekinventarizace majetku města Nepomuk k 31. 12. 2012.
 
Upravené 12. rozpočtové opatření 2012 (USN-Z2-350/2013)
Schvaluje
Upravené 12. rozpočtové opatření 2012 – po upravení dotací, příspěvků do sociálního fondu, převodů účtů a rezerv dle skutečnosti činí příjmy 277.524.740,- Kč a výdaje 287.150.020,- Kč, financování úvěru 545.100,- Kč.
 
1. rozpočtové opatření 2013 (USN-Z2-351/2013)
Schvaluje
1.rozpočtové opatření Města Nepomuk za rok 2013 – příjmy činí 276.870.900,- Kč, výdaje činí 301.799.140,- Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek.
 
2. rozpočtové opatření 2013 (USN-Z2-352/2013)
Schvaluje
2. rozpočtové opatření Města Nepomuk za rok 2013 – příjmy činí 277.277.020,- Kč, výdaje činí 302.205.260,- Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek.
 
3. rozpočtové opatření Města Nepomuk 2013 (USN-Z2-353/2013)
Schvaluje
3. rozpočtové opatření Města Nepomuk za rok 2013 – příjmy činí 285.636.070,- Kč a výdaje 310.564.310,- Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek.
 
Územní plán města - informace a diskuse k přípravě nového ÚP (USN-Z2-354/2013)
Projednalo
Návrh na vydání změny č. 4 Územního plánu města Nepomuk
Schvaluje
Změnu č. 4 Územního plánu města Nepomuk
Pověřuje
Odbor výstavby životního prostředí – úřad územního plánování k zajištění zvěřejnění změny .
Bere na vědomí
Informace o přípravě nového Územního plánu města Nepomuka
 
Vyjímka z provozování výherních hracích přístrojů (USN-Z2-355/2013)
Bere na vědomí
Požadavek pana Lukeše a Vovse na udělení vyjímky na provozování výherních hracích přístrojů v jejich provozovnách v Nepomuku .
Neschvaluje
Vyjímku na provozování výherních hracích přístrojů v provozovnách p. Vovse a p. Lukeše   v Nepomuku.
 
Bezúplatný převod vozidla CAS16 MB L3000SF SPZ: PJ 06-88 z majetku Města Nepomuk na Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk (USN-Z2-356/2013)
Bere na vědomí
Požadavek SDH Nepomuk na bezúplatný převod vozidla CAS16 MB L3000SF SPZ: PJ 06-88 z majetku Města Nepomuk na Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk .
Schvaluje
Bezúplatný převod vozidla CAS16 MB L3000SF SPZ: PJ 06-88 z majetku Města Nepomuk na Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk .
 
Multimediální výuka ve volnočasovém centru Fénix (USN-Z2-357/2013)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci z opatření 2. 4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity z X. výzvy MAS SJN na projekt Multimediální výuka ve volnočasovém centru Fénix.
 
 
   Alena Marušincová                                                                        Václav Kovář                       
      místostarosta                                                                   starosta města
 

old.nepomuk.eu/uploaded/Files/samosprava-mesta/zastup. zápis 18-03-2013-1.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY