Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 04:09:19, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 8.10.2012

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 26. 10. 2012 07:35 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 8.10.2012 (XIV. veřejné zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-14/2012
Datum jednání: 08.10.2012
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-298/2012)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : MVDr. Ladislav Janovec , Jiří Fabík a Mgr. Miroslav Němec
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : Ing. Pavel Jiran , Václav Novák 
 
inventarizace 2012 (USN-Z2-299/2012)
Schvaluje
Organizační zabezpečení inventarizace města Nepomuk k 31. 12. 2012 a vyřazení navrhovaného majetku odpovědnými pracovníky jednotlivých složek města dle přiloženého seznamu .  
 
 
10. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 (USN-Z2-300/2012)
Schvaluje
10. rozpočtovou změnu města Nepomuk pro rok 2012 , kde celkové příjmy činí 291 439 330 ,-Kč , celkové výdaje činí 317 455 950,Kč , splátky úvěrů činí 545 100,-Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek .
 
 
 
Mimořádný příspěvek na mzdy ZŠ Nepomuk (USN-Z2-301/2012)
Schvaluje
Poskytnutí mimořádného příspěvku na mzdy Základní škole Nepomuk ve výši 90.000 Kč.
 
Odkoupení nově vzniklých pozemků p.p.č. 391/9 o výměře 279 m2, 391/10 o výměře 644 m2, 377/2 o výměře 260 m2, 377/3 o výměře 115 m2 a 377/4 o výměře 275 m2, všechny v k. ú. Nepomuk   (USN-Z2-302/2012)
Schvaluje
Odkoupení nově vzniklých pozemků p.p.č. 391/9 o výměře 279 m2, 391/10 o výměře 644 m2, 377/2 o výměře 260 m2, 377/3 o výměře 115 m2 a 377/4 o výměře 275 m2, všechny v k. ú. Nepomuk, od p. (***) za cenu 150 Kč/m2.
 
Prodej pozemku p.p.č. 129/2 o výměře 231 m2, vzniklého z pozemku p.p.č. 129 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Nepomuk   (USN-Z2-303/2012)
Schvaluje
Prodej pozemku p.p.č. 129/2 o výměře 231 m2, vzniklého z pozemku p.p.č. 129 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Nepomuk (***) za cenu dohodou 35,- Kč za m2 .
 
Prodej domu v Nepomuku, Zelenohorská 153 (USN-Z2-304/2012)
Schvaluje
Prodej domu v Nepomuku, Zelenohorská 153 – rodinný dům k.ú. Nepomuk na st. 34/2, parc. č. st. 34/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 (***) ( vítěz soutěže) za cenu ve výši 620 000,- Kč.
 
 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie (USN-Z2-305/2012)
Schvaluje
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy Městřské policie uzavřenou s Městem Blovice na dobu určitou do 31. 12. 2013 .
 
Prodej traktoru města Nepomuk (USN-Z2-306/2012)
Ruší
Část usnesení č.j. USN-Z2-294/2012 ze dne 13. 9. 2012 ve znění : Zastupitelstvo Schvaluje : Uzavření kupní smlouvy na prodej traktoru města zn. ZETOR 7245 panu (***) za cenu 183 000,-Kč
Schvaluje
Uzavření kupní smlouvy na prodej traktoru města zn. ZETOR 7245 (***) za cenu 182 000,-Kč
 
Ověřili:
Ing. Pavel Jiran………………………………………………………………….
Václav Novák …………………………………………………………………..
 
 
 
 Alena Marušincová                                                             Václav Kovář                       
  místostarosta                                                                   starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY