Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 00:10:11, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 28.6.2012

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 03. 09. 2012 13:19 hod., aktualizováno: 03. 09. 2012 13:19 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 28.6.2012 (XII. veřejné jednání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-12/2012
Datum jednání: 28.06.2012
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-244/2012)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Jiří Fabík , Ing. Jiří Švec a Václav Novák
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : Hana Valentová a Václav Horník 
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-245/2012)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-246/2012)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů a komise (USN-Z2-247/2012)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání kontrolního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání finančního výboru
 
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti
 
5. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 (USN-Z2-248/2012)
Schvaluje
5. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2012 , kde celkové příjmy činí 281 890 620,- Kč, celkové výdaje činí 309 357 240,- Kč, financování úvěrů 545 100,- Kč
Pověřuje
Ing Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
6. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 (USN-Z2-249/2012)
Schvaluje
6. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2012 , kde celkové příjmy činí 285 790 620,- Kč, celkové výdaje činí 312 907 240,- Kč, financování úvěrů 545 100,- Kč
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
 
Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2011 (USN-Z2-250/2012)
Schvaluje
Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2011 společně se zprávou o výsledku hospodaření Města Nepomuk s výrokem bez výhrad- dle příloh
 
 
 
Závěrečný účet za rok 2011 u Mikroregionu Nepomucko (USN-Z2-251/2012)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2011 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2011 u Mikroregionu Nepomucko
 
Závěrečný účet za rok 2011 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a Vodovodů Starý Plzenec (USN-Z2-252/2012)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2011 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2011 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a Vodovodů Starý Plzenec
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 7  (USN-Z2-253/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 49,28 m2 za cenu platnou pro rok 2017 ve výši 340 470,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 230 470,- Kč je splatný do 31.10.2017.
 
Převod bytu v Nepomuku, Za kostelem 566, byt č. 10 z nájemce na družku (USN-Z2-254/2012)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 10 o velikosti 2+k.k., o celkové ploše včetně příslušenství 66,68 m2 z nájemce (***) na družku (***) a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu za stejných podmínek. Byt byl již v roce 2008 doplacen.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 11 (USN-Z2-255/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 11, o velikosti 2+1, celková plocha 48,78 m2 za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 342 688,- Kč s tím, že první plátka ve výši 75 000,- Kč je již zaplacena. Doplatek ve výši 267 688,- Kč bude uhrazen do 31.12.2012.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15 (USN-Z2-256/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 55,42 m2 za cenu platnou pro rok 2018 ve výši 413 910,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 303 910,- Kč je splatný do 28.2.2018.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 10 (USN-Z2-257/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 10, o velikosti 3+1, celková plocha 79,59 m2 za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 511 240,-Kč, s tím, že první splátka ve výši 150 000,-Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy . Doplatek ve výši 361 240,-Kč bude uhrazen do 31. 12. 2012 .
 
Vyhlášení městské soutěže na dům v Nepomuku, Zelenohorská 153 - veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců (USN-Z2-258/2012)
Schvaluje
Vyhlášení městské soutěže na dům v Nepomuku, Zelenohorská 153 na st. 34/2 za vyvolávací cenu ( dle znaleckého odhadu) 550 000,-Kč – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců. 
 
Úplatný převod pozemku p.p.č. 1476/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Nepomuk a pozemku p.p.č. 936/4 o výměře 321 m2 v k. ú. Klášter od Lesů ČR na Město Nepomuk za smluvní cenu 34.628 Kč (USN-Z2-259/2012)
Schvaluje
Úplatný převod pozemku p.p.č. 1476/2 o výměře 131 m2 v k. ú. Nepomuk a pozemku p.p.č. 936/4 o výměře 321 m2 v k. ú. Klášter od Lesů ČR na Město Nepomuk za smluvní cenu 34.628 Kč.
 
Odkoupení nově vzniklého pozemku p.p.č. 1578/2 o výměře 17 m2 v k. ú. Nepomuk za 50 Kč/m2 (USN-Z2-260/2012)
Schvaluje
Odkoupení nově vzniklého pozemku p.p.č. 1578/2 o výměře 17 m2 v k. ú. Nepomuk od (***) za cenu 50 Kč/m2 v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace. Veškeré náklady na převod nemovitostí včetně daně z převodu nemovitostí uhradí město Nepomuk .
 
Prodej nemovitostí v lokalitě Dubeč v k. ú. Prádlo za celkovou cenu 170.000 Kč (USN-Z2-261/2012)
Schvaluje
Prodej nemovitostí:
-   budova č.p. 70, nacházející se na pozemku č. parc. st. 5/1, část obce Prádlo, obec Prádlo;
-   pozemku č. parc.st. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře uvedené v KN 4085 m²;
-   pozemku č. parc. 386/1, manipulační plocha, o výměře uvedené v KN 676 m²;
-   pozemku č. parc. 386/2 , zahrada, o výměře uvedené v KN 637 m²;
-   pozemku č. parc. 382/7, manipulační plocha, o výměře uvedené v KN 548 m²;
-   pozemku č. parc. 382/1, trvalý travní porost, o výměře uvedené v KN 1950 m²,
všechny v k.ú. Prádlo (***) za smluvní cenu 170.000 Kč za celek.
 
 
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1513/3 o výměře 868 m2 a pozemku p.p.č. 1513/15 o výměře 387 m2, oba v k. ú. Nepomuk (USN-Z2-262/2012)
Schvaluje
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1513/3 o výměře 868 m2 a pozemku p.p.č. 1513/15 o výměře 387 m2, oba v k. ú. Nepomuk, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Městu Nepomuk.
 
Aktualizovaná „Směrnice města Nepomuk o postupu zadávání veřejných zakázek“ (USN-Z2-263/2012)
Schvaluje
Směrnici města Nepomuk č.2/12 o postupu při zadávání veřejných zakázek . Zároveň tato směrnice ruší předcházející směrnici 4/08.
 
Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací (USN-Z2-264/2012)
Pověřuje
Starostu a radu Uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní s RWE Gas Net , s.r.o. na odprodej přeloženého plynovodu v ulici Na Čiháku . Plynovod se bude dělat v letních měsících .
Schvaluje
Koupi nově utvořeného pozemku č.   1744/2 o výměře 63 m2 , nově utvořeného pozemku č. 1745 o výměře 7 m2 a nově utvořeného pozemku č. 1542/5 o výměře 33 m2 v k. ú. Nepomuk od (***) za cenu 50,-Kč/m2.Veškeré náklady na převod nemovitostí včetně daně z převodu nemovitostí uhradí město Nepomuk .
Schvaluje
Koupi nově utvořeného pozemku č.   1746 o výměře 17 m2 v k. ú. Nepomuk od (***) za cenu 50,-Kč/m2. Veškeré náklady na převod nemovitostí včetně daně z převodu nemovitostí uhradí město Nepomuk .
Schvaluje
 Koupi nově utvořeného pozemku č.   608/7 o výměře 64 m2 a pozemku č. 1512/19 o výměře 6 m2 a pozemku č. 1512/16 o výměře 290 m2v k. ú. Nepomuk od (***) za cenu 50,-Kč/m2. Veškeré náklady na převod nemovitostí včetně daně z převodu nemovitostí uhradí město Nepomuk.
Schvaluje
Koupi ½ ideálního podílu z celku pozemku č.   1512/17 o výměře 248 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za cenu 70,-Kč/m2. Veškeré náklady na převod nemovitostí včetně daně z převodu nemovitostí uhradí město Nepomuk .
 
Dopravně technická opatření :“Kruhová křižovatka u Sokolovny“ (USN-Z2-265/2012)
Schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi na straně jedné objednatelem městem Nepomuk a SÚS Plzeňského kraje a na straně druhé zhotovitelem EUROVIA CS a.s. Praha na zhotovení kruhové křižovatky U Sokolovny , přesný název :“II/191 Nepomuk-kruhová křižovatka K1 U Sokolovny“, kde se město účastní na této akci finanční částkou 4 722 229,-Kč s DPH .
 
Metropolitní síť (USN-Z2-266/2012)
Bere na vědomí
Projekt Metropolitní sítě včetně   navržených tras v jednotlivých v ulicích města Nepomuk
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci : ,,Metropolitní síť Nepomuk -1. etapa .
SUPTEL a.s. , Hřbitovní 1322/15, Plzeň                             s cenou                    3.553.182,- Kč s DPH
Fibre Optics Service s.r.o., Švihovská 136/8,Plzeň          s cenou                    3.651.491,- Kč s DPH
EPLcond s.r.o.,Purkyňova 2873/19a,Plzeň                       s cenou                    3.646.072,- Kč s DPH
Schvaluje
Uzavření smlouvy na dodávku stavebních prací s firmou SUPTel a.s.,Hřbitovní 1322/15, Plzeň za celkovou cenu 3.553.182,-Kč s DPH .
Souhlasí
S dokončením projektu 1. Etapy Metropolitní sítě , na kterou město získalo dotaci od Plzeňského kraje ve výši 1 750 000,-Kč.
Cyklostezka (USN-Z2-267/2012)
Bere na vědomí
Navrženou trasu Cyklostezky “Helenka” .
Souhlasí
S přijetím dotace od Plzeňského kraje a s provedením dle projektu .
 
SDH repase CAS 32 T148 (USN-Z2-268/2012)
Bere na vědomí
Informaci o stavu projektu a výběru dodavatele
Souhlasí
S uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 700 000,-Kč na modernizaci hasičské cisterny CAS 32 T148 uzavřenou s Plzeňským krajem
Pověřuje
Starostu a radu města dokončením realizací celého projektu
 
Prodej části pozemku p.p.č. 594/12 o výměře cca 564 m2 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou za 600 Kč/m2 (USN-Z2-269/2012)
Schvaluje
Prodej části pozemku p.p.č. 594/12 o výměře cca 564 m2 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou za 600 Kč/m2 (***).
 
 
 
Prodej nově vzniklé pozemkové parcely z pozemků p.p.č. 594/66 a 594/65 o výměře cca 678 m2 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou za 600 Kč/m2 (USN-Z2-270/2012)
Schvaluje
Prodej nově vzniklé pozemkové parcely z pozemků p.p.č.594/66 a 594/65 o výměře cca 678 m2 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou za 600 Kč/m2 (***).
 
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 219/6 o výměře 1444 m2 v k.ú. Nepomuk (USN-Z2-271/2012)
Schvaluje
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 219/6 o výměře 1444 m2 v k. p. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Nepomuk.
 
Tendr na dodavatele silové elektřiny od 1. 1. 2013 (USN-Z2-272/2012)
Souhlasí
S vypsáním tendru   na výběr dodavatele silové elektřiny pro Město Nepomuk od 1. 1. 2013 a pověřuje starostu a radu potřebnými úkony .
 
Odvětrání kotelen v Pivovarské a Za Kostelem (USN-Z2-273/2012)
Pověřuje
Starostu a radu města Nepomuk řešením odvětrání kotelen bytových domů v ulici Pivovarská a Za Kostelem , což vyplývá z revize uvedených kotelen
  
 
Řešení připomínek (USN-Z2-274/2012)
Ukládá
Vedení a radě Města řešit připomínky občanů z dnešního zasedání
 
 
 Alena Marušincová                                                             Václav Kovář                        
 místostarosta                                                                   starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY