Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 05:09:10, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 19.4.2012

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 15. 06. 2012 08:10 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 19.4.2012

 

Číslo jednání: JedNZ2-11/2012
Datum jednání: 19.04.2012
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-197/2012)
Volí návrhovou komisi ve složení :
Václav Novák , PHDr. Pavel Kroupa, Jiří Fabík
Volí ověřovatele zápisu ve složení :
František Mašek , Mgr. Miroslav Němec
 
Kontroly plnění usnesení (USN-Z2-198/2012)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-199/2012)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů (USN-Z2-200/2012)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Kontrolního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru
 
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti
 
2. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2012 (USN-Z2-201/2012)
Schvaluje
2. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2012 – celkové příjmy činí 274 579 710,-Kč , celkové výdaje činí 304 293 610,-Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
3. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2012 (USN-Z2-202/2012)
Schvaluje
3. rozpočtovou změnu Města Nepomuk pro rok 2012 – celkové příjmy činí 278 950 650,-Kč , celkové výdaje činí 308 647 270,-Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
4. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2012 (USN-Z2-203/2012)
Schvaluje
4. rozpočtovou změnu Města Nepomuk pro rok 2012 – celkové příjmy činí 279 175 310,-Kč , celkové výdaje činí 308 871 930,-Kč , financování úvěrů 545 100,-Kč
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
Inventarizace Města Nepomuk k 31.12.2011 (USN-Z2-204/2012)
Schvaluje
Výsledky inventarizace Města Nepomuk k 31.12.2011.
 
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č.2/2012 o místních poplatcích (USN-Z2-205/2012)
Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku Města Nepomuk č. 2/2012 o místních poplatcích
 
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4 z manželů na manželku (USN-Z2-206/2012)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4 z manželů (***) na p. (***). Jedná se o byt 3+k.k./I.kategorie
 
Převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 9 z nájemce bytu na bratra (USN-Z2-207/2012)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 9 z nájemce bytu (***) na bratra (***). Jedná se o byt 1+3/I.kategorie.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 452, byt č. 7 do osobního vlastnictví (USN-Z2-208/2012)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 452, byt č. 7 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře 66,61 m2 za cenu platnou do 31.12.2011 ve výši 306 937,- Kč.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 5 (USN-Z2-209/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 5, o velikosti 2+k.k., celková plocha 69,79 m2 s (***) za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 582 050,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 322 050,- Kč doplatí do 31.12.2012. ( současný nájemce)
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 do osobního vlastnictví (USN-Z2-210/2012)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře 71,49 m2 do osobního vlastnictví pí. (***). Byt kupuje vítěz soutěže, který nabídl 6 540,- Kč/m2. Cena bytu činí 469 598,- Kč. Kupující již zaplatila jistinu ve výši 46 674,- Kč a doplatek ve výši 422 924,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 13 (USN-Z2-211/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 13,o velikosti 1+3/I.kategorie, celková plocha 84,71 m2 s pí. (***) za cenu platnou pro rok 2018 ve výši 648 137,- Kč s tím, že první splátku ve výši 150 000,- Kč již uhradila. Doplatek ve výši 498 137,- Kč doplatí do 28.2.2018. ( současný nájemce)
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 23 (USN-Z2-212/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 23, o velikosti 2+k.k., celková plocha 53,25 m2 s pí. (***) za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 378 310,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 303 310,- Kč doplatí do 30.10.2016.( současný nájemce)
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 22 (USN-Z2-213/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 22, o velikosti 0+1, celková plocha 31,92 m2 s pí. (***) za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 256 220,- Kč s tím, že první splátka ve výši 50 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 206 220,- Kč doplatí do 30.10.2016.(současný nájemce)
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 2 (USN-Z2-214/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 2, o velikosti 0+1, celková plocha 31,62 m2 s (***) za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 237 793,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 162 793,- Kč doplatí do 31.12.2012.
 
Prominutí povinnosti budoucích kupujících platit městu odstupné při ukončení nájemního vztahu s podmínkou uzavření nového nájemního vztahu (USN-Z2-215/2012)
Schvaluje
Promíjení povinnosti budoucích kupujících platit městu, jako budoucímu prodávajícímu, odstupné při ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví městského bytu, odstoupením ze strany budoucího kupujícího. Podmínkou pro prominutí povinnosti platit odstupné v každém případě je, že budoucí kupující se současně stává nájemcem jiného městského bytu a že současně Finanční a majetkový odbor Městského úřadu Nepomuk toto prominutí doporučí.
 
Odkoupení části pozemku p.p.č. 273/5 o výměře do cca 50 m2 v k. ú. Nepomuk pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny za 150 Kč/m2 (USN-Z2-216/2012)
Ruší
Část usnesení ZMN č. USN-Z2-183/2011 ze dne 20. 12. 2011 ve znění: „Schvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 273/5 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***)pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny“.
Schvaluje
Odkoupení části pozemku p.p.č. 273/5 v k. ú. Nepomuk o výměře do cca 50 m2 od (***) za 150 Kč/m2 pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny.
 
Odkoupení pozemku p.p.č. 349/3 o výměře 163 m2 a části pozemku p.p.č. 349/2 o výměře do cca 15 m2 obě v k. ú. Nepomuk pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny za 150 Kč/m2 (USN-Z2-217/2012)
Ruší
Část usnesení ZMN č. USN-Z2-183/2011 ze dne 20. 12. 2011 ve znění: „Schvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 349/3 o výměře cca 162 m2 a části PP č. 349/2 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk od tělovýchovné organizace Sokol Nepomuk pro realizaci kruhového objezdu“.
 
Ruší
Usnesení ZMN č. USN-Z2-143/2011 ze dne 16. 11. 2011 ve znění „Schvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 3498/3 o výměře cca 162 m2 a části PP č. 349/2 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk od tělovýchovné organizace Sokol Nepomuk pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny“.
Schvaluje
Odkoupení pozemku p.p.č. 349/3 o výměře 163 m2 a části pozemku p.p.č. 349/2 o výměře do cca 15 m2 oba v k. ú. Nepomuk od TJ Sokol Nepomuk za 150 Kč/m2 pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny.
 
Směna části pozemku p.p.č. 215/21 o výměře 2 m2 za část pozemku p.p.č. 215/1 o výměře 8 m2 oba v k. ú. Nepomuk za doplatek 450 Kč/m2 Městu Nepomuk (rozdíl 6 m2) (USN-Z2-218/2012)
Schvaluje
Směnu části pozemku p.p.č. 215/21 o výměře 2 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***) za část pozemku p.p.č. 215/1 o výměře 8 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Města Nepomuk za doplatek 450 Kč/m2 (rozdíl 6 m2) Městu Nepomuk s tím, že GP uhradí obě strany stejnou částkou a náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem práva uhradí Město Nepomuk.
 
Zrušení části Usnesení veřejného zasedání ZMN č.j. ZMN/18/2009 ze dne 24. 9. 2009 týkající se prodeje PP Na Daníčkách o výměře do 1200 m2, tehdy nově vzniklé ze soudobých pozemků p.p.č. 204/12, 204/27 a 213/2 za 450 Kč/m2  (USN-Z2-219/2012)
Ruší
Část Usnesení veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk č.j. ZMN/18/2009 ze dne 24. 9. 2009 týkající se “prodeje nově utvořené pozemkové parcely Na Daníčkách o velikosti do 1200 m2 (***) za cenu 450 Kč/m2”.
 
Prodej části pozemkové parcely č. 109/45 (cca 55 m2) v ul. Lesnická v k. ú. Dvorec za 150 Kč/m2 (USN-Z2-220/2012)
Schvaluje
Prodej části pozemkové parcely č. 109/45 (cca 55 m2) v ul. Lesnická v k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2.
 
Prodej pozemkové parcely č. 211/2 o výměře 1005 m2 v k. ú. Nepomuk za 450 Kč/m2 (USN-Z2-221/2012)
Schvaluje
Prodej pozemkové parcely č. 211/2 o výměře 1005 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za 450 Kč/m2.
 
Odkoupení pozemku p.p.č. 1542/4 o výměře 28 m2 v k. ú. Nepomuk za 50 Kč/m2 v souvislossti s vybudováním místní komunikace (USN-Z2-222/2012)
Schvaluje
Odkoupení pozemkové parcely č. 1542/4 o výměře 28 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách) od (***) za cenu 50 Kč/m2 v souvislosti s výstavbou místní komunikace.
 
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 615/4 (hřbitov),.pozemku p.p.č. 615/5 (přístupová cesta), objektu márnice na pozemku st.p.č. 324 a pozemku st.p.č. 324, vše v k. ú. Nepomuk, od Římskokatolické farnosti-arciděkanství Nepomuk (USN-Z2-223/2012)
Schvaluje
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 615/4 (hřbitov), pozemku p.p.č. 615/5 (přístupová cesta), objektu bez č.p. a č. ev. (márnice) na pozemku st.p.č. 324, vše v k. ú. Nepomuk, od Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk.
 
Prodej nemovitostí v lokalitě Dubeč v k. ú. Prádlo (USN-Z2-224/2012)
Bere na vědomí
Žádosti o odprodej statku na Dubči v k. ú. Prádlo a proběhlé představení projektů a diskuse
 
Rozdělení kladného hospodářského výsledku školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Nepomuk (USN-Z2-225/2012)
Schvaluje
Rozdělení kladného hospodářského výsledku školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Nepomuk, do rezervního fondu a fondu odměn.
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném školském obvodu Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih mezi Městem Nepomuk a Obcí Vrčeň (USN-Z2-226/2012)
Schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném školském obvodu Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, mezi Městem Nepomuk a Obcí Vrčeň , jehož   předmětem je vzájemné neplacení neinvestičních výdajů na žáka.
 
Použití prostředků investičního fondu MŠ Nepomuk na výměnu oken v budově MŠ Dvorec (USN-Z2-227/2012)
Schvaluje
Použití prostředků investičního fondu MŠ Nepomuk na výměnu oken v budově odloučeného pracoviště MŠ Dvorec.
 
Použití prostředků rezervního fondu MŠ Nepomuk k nákupu nového plynového sporáku (USN-Z2-228/2012)
Schvaluje
Použití prostředků rezervního fondu MŠ Nepomuk k nákupu nového plynového sporáku.
 
Územní plán města Nepomuk (USN-Z2-229/2012)
Schvaluje
Pořízení nového Územního plánu města Nepomuk
Schvaluje
Pořízení změny Územního plánu
Schvaluje
PHDr.Kroupu Pavla jako kontaktního určeného zastupitele pro pořízení Územního plánu
 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní s RWE na plynovod v ulici Na Kaplance (USN-Z2-230/2012)
Schvaluje
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní. Předmětem této smlouvy je, že město Nepomuk vybuduje středotlaký plynovod o DN 63 v délce 70m a 3 ks přípojek DN 32 v délce 18m a po kolaudaci to firma RWE GasNet, s.r.o. odkoupí od města za cenu 104.000,-Kč bez DPH. Číslo smlouvy 9412000656/151473.
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynovodu v ulici Na Kaplance (USN-Z2-231/2012)
Schvaluje
Smlouvu o o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou s firmou RWE GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je,že město Nepomuk jako povinný do jednoho roku od doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení uzavře úplatně smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na cizích nemovitostech a to na par.č.1559/6, č.1512/7 č.1512/9, č.1512/2, vše v k.ú. Nepomuk a dále v právu vstupovat a vjíždět na tyto cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním,stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to za cenu 50,-Kč bez DPH za každý započatý běžný metr vedení .
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přeložku kabelů O2 v Myslivecké ulici (USN-Z2-232/2012)
Schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s firmou Telefónica Czech Republic a.s. , jejímž předmětem je,že město Nepomuk jako povinný do jednoho roku od doručení kolaudačního souhlasu k překládce podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřídit a provozovat na cizích nemovitostech a to na par.č. 219/2, č.219/4, č. 1542/1 v k.ú. Nepomuk telekomunikační vedení a zařízení a dále v právu vstupovat a vjíždět na tyto cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami opravami a provozováním vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě a to za cenu 50,-Kč bez DPH za každý započatý běžný metr vedení .
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynovodu obytné zóny za elektrárnou (USN-Z2-233/2012)
Schvaluje
Smlouvu o o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou s firmou RWE GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je,že město Nepomuk jako povinný do jednoho roku od doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení uzavře úplatně smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřídit a provozovat na cizích nemovitostech a to na par.č.594/64, č.594/65,č. 594/66, č.594/12 a 596/36 vše v k.ú. Nepomuk plynárenské zařízení a dále v právu vstupovat a vjíždět na tyto cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním,stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to za cenu 50,-Kč bez DPH za každý započatý běžný metr vedení .
 
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR uzavíraná se SZIF na realizaci parčíků (USN-Z2-234/2012)
Schvaluje
 Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR uzavíranou se SZIF ne realizaci parčíků ve městě Nepomuk .
Pověřuje
Radu a starostu potřebnými úkony pro realizaci uvedené akce
 
Dohoda o poskytnutí dotace s Programu rozovje venkova ČR uzavíraná se SZIF na nákup traktoru (USN-Z2-235/2012)
Schvaluje
 Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR uzavíranou se SZIF na nákup traktoru .
Pověřuje
Radu a starostu potřebnými úkony k realizaci nákupu traktoru
 
Rozdělení podpory z grantového systému neziskovým organizacím (USN-Z2-236/2012)
Schvaluje
Rozdělení podpory z grantového sytému neziskovým organizacím dle přiložené tabulky
 
Metropolitní síť (USN-Z2-237/2012)
Zmocňuje
Starostu a radu k podpisu Smluvy o poskytnutí dotace od Plzeňského kraje na 1. Etapu Metropolitní sítě v Nepomuku a dále k potřebným úkonům souvisejících s další realizací této akce.
 
Věcná břemena (USN-Z2-238/2012)
Uděluje
Radě města Nepomuk zmocnění schvalovat uzavírání , změnu i zrušování smluv o zřízení věcného břemene k zatížení pozemků ve vlastnictví města Nepomuk tam , kde obsahem věcného břemene je právo uložení , překládek a správy inženýrských sítí ( elektro , voda, kanalizace , plyn, telekomunikace, datové sítě, sdělovací kabely) pod povrchem stávajících pozemních , místních a účelových komunikací a jejich součástí (§6, §7 a §12 silničního zákona č. 13/1997 Sb o pozemních komunikací v platném znění)
 
Cyklostezka (USN-Z2-239/2012)
Schvaluje
Projekt na akci :”Nová cyklostezka Helenka- pro sport i rodinný výlet” , která se bude realizovat mezi Nepomukem a Klášterem .
Pověřuje
Starostu a radu města Nepomuk potřebnými úkony pro realizaci této akce včetně podpisu smlouvy o dotaci .
 
Nepomuk-vrty na pitnou vodu (USN-Z2-240/2012)
Bere na vědomí
Přidělenou dotaci od SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí   na podaný projekt :”Nepomuk-vrt HV 03 “
Pověřuje
Starostu a radu potřebnými úkony k zajištění realizace celé akce včetně podepsání smlouvy s poskytovatelem dotace
 
VTL Plynovod Strážovice Nepomuk (USN-Z2-241/2012)
Schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Nepomuk a firmou RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Ústí nad Labem , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k pozemku parcely č. 385/2 dle PK vedeného ve zjednodušené evidenci dle původního pozemkového katastru v k.ú. Nový Dvůr u Myslíva v rámci budování plynárenského zařízení VTL plynovod DN 500 PN 40 Strážovice – Nepomuk – II.etapa včetně součástí a příslušenství, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to úplatně za cenu 4 524,00 Kč bez DPH .
 
Poskytnutí příspěvku pro kostel sv. Jana Nepomuckého (USN-Z2-242/2012)
Schvaluje
Poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk 100 000,-Kč pro umístění 4 nových zvonů pro kostel sv. Jana Nepomuckého
 
Dopravně technická opatření :“Kruhová křižovatka u Sokolovny“ (USN-Z2-243/2012)
Pověřuje
Starostu a radu města ke všem úkonům potřebným k realizaci a dokončení kruhového objezdu U Sokolovny
 
O v ě r i l i:
František Mašek........................................................................................................................
Mgr. Miroslav Němec................................................................................................................
 
   Alena Marušincová                                                            Václav Kovář                       
    místostarosta                                                                     starosta města
 

old.nepomuk.eu/uploaded/zastup.zápis 19-4-2012.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY