Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 04:09:56, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 13.9.2012

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 08. 10. 2012 14:03 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 13.9.2012 (XIII. veřejné zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-13/2012
Datum jednání: 13.09.2012
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-275/2012)
Volí
Složení návrhové komise : MUDr. Jiří Polívka CSc. , Václav Horník a František Mašek 
Volí
Složení ověřovatelů zápisu : Ing. Jiří Švec a Jiří Fabík
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-276/2012)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení 
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-277/2012)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů a komise (USN-Z2-278/2012)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání finančního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti
 
7. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 (USN-Z2-279/2012)
Schvaluje
7. rozpočtovou změnu Města Nepomuk na rok 2012 , kde celkové příjmy činí 286 524 130,-Kč , celkové výdaje jsou 313 240 750,-Kč , financování úvěrů 545 100,-Kč.
Pověřuje
Ing. Mukešnáblovou rozúčtováním do položek
 
8. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 (USN-Z2-280/2012)
Schvaluje
8. rozpočtovou změnu Města Nepomuk na rok 2012 , kde celkové příjmy činí 287 524 130,-Kč , celkové výdaje jsou 313 540 750,-Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč .
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
9. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 (USN-Z2-281/2012)
Schvaluje
9. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2012, kde celkové příjmy činí 291 439 330,- Kč , celkové výdaje činí 317 455 950,- Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč .
Schvaluje
Navýšení finančních prostředků ve výši 450 000,-Kč v rámci 9. Rozpočtové změny na repasi CAS 148. 
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
zadání změny č. 4 ÚP Nepomuk (USN-Z2-282/2012)
Schvaluje
Zadání změny č. 4 územního plánu Nepomuk
 
Použití prostředků investičního fondu MŠ Nepomuk na nákup plynových sporáků v hodnotě 116.783 Kč (USN-Z2-283/2012)
Ruší
Usnesení ZMN ze dne 19. 4. 2012 č. USN-Z2-228/2012 ve znění:
Schvaluje použití prostředků rezervního fondu MŠ Nepomuk k nákupu nového plynového sporáku.
Schvaluje
Použití prostředků investičního frondu MŠ Nepomuk na nákup plynových sporáků v hodnotě 116.783 Kč.
 
Použití prostředků rezervního fondu MŠ Nepomuk na zakoupení myčky nádobí do školní kuchyně odloučeného pracoviště MŠ Dvorec (USN-Z2-284/2012)
Schvaluje
Použití prostředků rezervního fondu MŠ Nepomuk na zakoupení myčky nádobí do školní kuchyně odloučeného pracoviště MŠ Dvorec.
 
Prodej stavební parcely č. 465/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Dvorec za 150 Kč/m2 (USN-Z2-285/2012)
Schvaluje
Prodej stavební parcely č. 465/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Dvorec za 150 Kč/m2 firmě Pila Nepomuk .
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 (USN-Z2-286/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 337 219,- Kč s tím, že první splátka ve výši 37 500,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 299 719,- Kč bude uhrazen do 31.12.2012. 
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 1,o velikosti 2+k.k., celková plocha 53,51 m2 (USN-Z2-287/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 1, o velikosti 2+k.k., celková plocha 53,51 m2 za cenu platnou pro rok 2020 ve výši 567 307,- Kč s tím, že první splátka ve výši 240 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 327 307,- Kč je splatný do 30.6.2020.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 (USN-Z2-288/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 449 240,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 189 240,- Kč je splatný do 31.12.2012.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková locha 54,56 m2 (USN-Z2-289/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p(***) na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 449 240,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 189 240,- Kč je splatný do 31.12.2012.
 
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 6 - veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců (USN-Z2-290/2012)
Schvaluje
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 6, o velikosti 3+1/I.kategorie o celkové výměře včetně příslušenství 66,20 m2 za vyvolávací cenu 8 000,- Kč/m2 – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců.
 
Žádost o dotaci na novou expozici Městského muzea a galerie Nepomuk - Liberátor B24 (USN-Z2-291/2012)
Schvaluje
Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na novou expozici Městského muzea a galerie Nepomuk s názvem Liberátor B24. Žádost se podává prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku a celkové výdaje projektu budou v předpokládané výši 400.000 Kč.
 
Minihřiště Nepomuk 2012 (USN-Z2-292/2012)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o nakládání s majetkem uzavíranou mezi Městem Nepomuk a Fotbalovým klubem Nepomuk na vybudování :“Minihřiště Nepomuk 2012“.
 
SDH repase CAS 32 T148 (USN-Z2-293/2012)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení :
THT s.r.o. Polička ………………………………………………………………………1 905 120,-Kč s DPH
Požární technika KOMET s.r.o. …………………………………………………..1 939 999,-Kč s DPH
Lumír Zezulka - ZEKA požární technika autoservis Slavičín…………1 657 668,-Kč s DPH
Bere na vědomí
Uzavření Smlouvy o dílo na akci :”Rekonstrukce požárního cisternového automobilu CAS 32 T 148 , SPZ: PJ 90-24 včetně všech s tím spojených prací “   s firmou ZEKA požární technika autoservis Slavičín za cenu 1 657 668,-Kč s DPH
 
Prodej traktoru města Nepomuk   (USN-Z2-294/2012)
Bere na vědomí
Dosud podané nabídky na odprodej traktoru města zn. ZETOR 7245:
Jan Vítovec , Vojovice …………………………………………………………………………………..183 000,-Kč
Aleš Majšajdr , Rychnov nad Kněžnou ………..………………………………………………..182 000,-Kč
Radek Kubíček , Víska…………………………………………………………………………………….170 000,-Kč
Luboš Nocar , Nepomuk ………………………………………………………………………………..131 500,-Kč
Ing. et. Ing. Janota , Praha …………………………………………………………………………….102 000,-Kč
MAKO realizace , Brno ……………………………………………………………………………………65 000,-Kč
Schvaluje
Uzavření kupní smlouvy na prodej traktoru města zn. ZETOR 7245 panu Janu Vítovcovi za cenu 183 000,-Kč .  
 
Vrt 2012 (USN-Z2-295/2012)
Bere na vědomí
Informace o přípravě a realizaci “Nepomuk vrt HV3” .
 
Dům dětí a mládeže Nepomuk (USN-Z2-296/2012)
Bere na vědomí
Možnost zřízení “Domu dětí a mládeže Nepomuk” v budově nám. A. Němejce 88, “Centrum volno časové activity”
Souhlasí
S podáním žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na vybavení Centra volno časových aktivit
Fénix. Žádost se podává prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku .
 
Příspěvek Římskokatolické církvi - arciděkanství Nepomuk (USN-Z2-297/2012)
Souhlasí
S poskytnutím příspěvku ve výši 100 000,-Kč Římskokatolické církvi – arciděkanství Nepomuk na osazení zvonové stolice na kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku .
 
O v ě r i l i:
Ing. Jiří Švec.............................................................................................................................
Jiří Fabík...................................................................................................................................
 
 
Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       
 místostarosta                                                                   starosta města
 

old.nepomuk.eu/uploaded/zastup.zápis 13-9-2012.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY