Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 00:10:59, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 23.6.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 13. 07. 2011 08:48 hod., aktualizováno: 13. 07. 2011 08:56 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 23.6.2011 (VI. veřejné zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-6/2011
Datum jednání: 23.06.2011
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-71/2011)
Volí
Návrhovou komisi ve složení MVDr. Ladislav Janovec, Hana Valentová, Václav Horník
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení František Mašek , Miroslav Míkovec
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-72/2011)
Bere na vědomí
Zprávu o kontrole plnění usnesení z V. Veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk
 
Zprávy z jednání městské rady (USN-Z2-73/2011)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady
 
4. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-74/2011)
Schvaluje
4. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2011 , kde celkové příjmy činí 316 861 980,-Kč a celkové výdaje činí 352 520 380,-Kč , financování úvěrů 545 100,- Kč .
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek 
 
5. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-75/2011)
Schvaluje
5. rozpočtovou změnu města Nepomuk   na rok 2011 , kde celkové příjmy činí 316 872 700,-Kč a celkové výdaje 352 531 100,-Kč , financování úvěrů 545 100,-Kč
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
6. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-76/2011)
Schvaluje
6. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2011 , kde celkové příjmy činí 323 125 620,-Kč , celkové výdaje činí 358 784 020,-Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2010 a zprávu o výsledku hospodaření za rok 2010 (audit) u města Nepomuk (USN-Z2-77/2011)
Schvaluje
Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2010 a zprávu o výsledku hospodaření za rok 2010 (audit) u města Nepomuk bez výhrad – dle příloh
 
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Mikroregionu Nepomucko (USN-Z2-78/2011)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Mikroregionu Nepomucko
 
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ( audit) za rok 2010 u Svazku obcí akcionářů a. s. Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec (USN-Z2-79/2011)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a Vodovodů Starý Plzenec
 
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství (USN-Z2-80/2011)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Svazku okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
 
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10 (***) (USN-Z2-81/2011)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10 (***). Jedná se o byt 3+k.k./I.kategorie o celkové výměře 80,57 m2.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 10 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z2-82/2011)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 10 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+3/I.kategorie o celkové výměře 67,53 m2 za cenu platnou do 31.7.2011 ve výši 306 937,- Kč.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č.4 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z2-83/2011)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 4 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+3/I.kategorie o celkové výměře 87,72 m2 za cenu platnou do 31.7.2011 ve výši 335 763,- Kč.
 
Převod bytu v Nepomuku, U sokolovny 560, byt č. 9 (***) (USN-Z2-84/2011)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, U sokolovny 560, byt č. 9 (***). Jedná se o byt 1+4/I.kategorie o celkové výměře 81,66 m2.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 6 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z2-85/2011)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 6 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+3/I.kategorie o celkové výměře 87,72 m2 za cenu platnou do 31.7.2011 ve výši 335 763,- Kč.
 
Převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 5 (***) (USN-Z2-86/2011)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 5 (***). Jedná se o byt 1+k.k./I.kategorie o celkové výměře 34,53 m2.
 
Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 580/3 o výměře 1142 m2 v k. ú. Nepomuk za 80.000 Kč (***) (USN-Z2-87/2011)
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 580/3 o výměře 1142 m2 v k. ú. Nepomuk za 80.000 Kč (***).
 
Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 109/59 o výměře 253 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2 (USN-Z2-88/2011)
za 150 Kč/m2
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 109/59 o výměře 253 m2 v k. ú. Dvorec za 150 Kč/m2 (***).
 
Kupní smlouva na prodej st. parcely č. 667 o výměře 80 m2, pozemkové parcely č. 603/10 o výměře 40 m2 a pozemkové parcely č. 601/10 o výměře 1277 m2 Fotbalovému klubu Nepomuk za 49 380,- Kč (USN-Z2-89/2011)
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej stavební parcely č. 667 o výměře 80 m2 za odhadní cenu 31.010.-- Kč, pozemkové parcely č. 603/10 o výměře 40 m2  za cenu 140,-Kč/m2 a pozemkové parcely č. 601/10 o výměře 1277 m2 za cenu 10,-Kč/m2 v k. ú. Nepomuk Fotbalovému klubu Nepomuk, což je celkem za 49 380,- Kč.
 
Kupní smlouva na koupi pozemkových parcel PK č. 201/9 o výměře 122 m2 a č. 200/21 o výměře 145 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 27.000 Kč (USN-Z2-90/2011)
Schvaluje
Kupní smlouvu na koupi pozemků zjednodušené evidence – parcel původ Pozemkový katastr č. 201/9 o výměře 122 m2 a č. 200/21 o výměře 145 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 27.000 Kč.
 
Smlouva na směnu PP PK č. 1096 v k. ú. Klášter o výměře 1435 m2 ve vlastnictví Města Nepomuk za PP v k. ú. Nepomuk č. 1542/2 o výměře 105 m2, 585/... o výměře 177 m2 a č.1566/4 o výměře 33 m2 ve vlast. SKY-SOFTu s.r.o. za doplatek 30.000 Kč městu (USN-Z2-91/2011)
Schvaluje
Smlouvu na směnu pozemku zjednodušené evidence, parcely původ Pozemkový katastr č. 1096 v k. ú. Klášter o výměře 1435 m2 ve vlastnictví Města Nepomuk za pozemkové parcely v k. ú. Nepomuk, a to PP č. 1542/2 o výměře 105 m2, 585/… o výměře 177 m2 a č. 1566/4 o výměře 33 m2 ve vlastnictví SKY-SOFTu, spol. s.r.o za doplatek ve výši 30.000 Kč, který uhradí firma městu.
 
Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 213/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Nepomuk „Na Daníčkách“ za 450 Kč/m2 (***) (USN-Z2-92/2011)
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 213/2 o výměře 10 m2 v k. ú. Nepomuk “Na Daníčkách” (***) za 450 Kč/m2.
 
Kupní smlouva-prodej PP č. 432/1 o výměře 1976 m2, č. 433/4 o vým. 7163 m2, poz.zjed.ev.-parc.pův.PK č. 433/1 (nově 433/10) o výměře 5572 m2, č. 433/3 (nově 433/11) o vým.2911m2 a č. 1522/1 (nově 1522/8) o vým. 791 m2 v k.ú.Nep. Silnicím Nep. za 2.701.430Kč (USN-Z2-93/2011)
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej PP č. 432/1 o výměře 1976 m2, č. 433/4 výměře 7163 m2, pozemku zjednodušené evidence – parcely původ Pozemkový katastr (PK ) č. 433/1 (nově 433/10 KN) o výměře 5572 m2, č. 433/3 (nově 433/11 KN) o výměře 2911 m2 a č. 1522/1 (nově 1522/8 KN) o výměře 791 m2 v k. ú. Nepomuk Silnicím Nepomuk s.r.o. za 2.701.430 Kč.
 
Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí pro realizaci projektu nazvaného: Farmářské trhy Nepomuk – náměstí (USN-Z2-94/2011)
Schvaluje
Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí pro realizaci projektu nazvaného: Farmářské trhy Nepomuk – náměstí. Celkovými uznatelnými náklady jsou investiční náklady na 12 ks prodejních stánků a na 2 ks chladicích vitrin bez DPH, tj. 96 000 Kč. Grantové prostředky tvoří 86 400 Kč. Z vlastních zdrojů bude hrazeno 10 % uznatelných nákladů projektu (9 600 Kč) a DPH (19 200 Kč), celkem se tedy jedná o 28 800 Kč.
 
Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o. (USN-Z2-95/2011)
Schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o. , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k parc. č. 108, 132, 154 dle KN v k. ú. Kozlovice u Nepomuka , spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení večtně jeho příslušenství a dále vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením , stavebními úpravami , opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to úplatně za cenu 11 378,-Kč bez DPH .
 
Prodej stavebních buněk firmě Silnice Nepomuk (USN-Z2-96/2011)
Schvaluje
Prodej 6 kusů stavebních buněk firmě Silnice Nepomuk s. r. o. za cenu 30 000,-Kč včetně DPH
 
Rekonstrukce podlahy sportovní městské haly (USN-Z2-97/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci sportovní městské haly dle přílohy
Schvaluje
Smlouvu o dílo s firmou Royal tech za cenu 1 266 792 ,-Kč   včetně DPH na rekonstrukci městské sportovní haly
 
Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci :“ Rozšíření urnového háje“ (USN-Z2-98/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci na akci :”Rozšíření urnového háje v Nepomuku”
Firma AIP Plzeň s.r.o.   ……………………………………….. 114 000,-Kč včetně DPH
Firma Silnice Nepomuk s.r.o. …………………………….. 130 800,-Kč včetně DPH
Firma Inženýrská kancelář Bartoň Hajšman s.r.o. ..148 800,-Kč včetně DPH
Schvaluje
Smlouvu o dílo s firmou AIP Plzeň s.r.o. na projektovou dokumentaci na akci :”Rozšíření urnového háje v Nepomuku” za cenu 114 000,-Kč včetně DPH
 
Smlouva o dílo na akci :Rekonstrukce kotelny MŠ Nepomuk“ (USN-Z2-99/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na realizaci akce :”Rekonstrukce kotelny MŠ NepomuK”:
DHW Paleček s.r.o. …………………………………………..nesplnil hodnotící kriteria
Frátherm s.r.o. ………………………………………………..nesplnil hodnotící kritéria
Tempoterm s.r.o. …………………………………………….899 948,-Kč včetně DPH
Typov s.r.o. ……………………………………………………..nepodal nabídku
Gaspema s.r.o………………………………………………….768 952,-Kč včetně DPH
Schvaluje
Smlouvu o dílo s firmou Gaspema s.r.o. na akci:”Rekonstrukce kotelny MŠ Nepomuk” za cenu 768 952,-Kč včetně DPH
 
 
Smlouva o dílo na akci:“Rekonstrukce kotelny Nepomuk č.p. 476“ (USN-Z2-100/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na akci :”Rekonstrukce kotelny Nepomuk č.p. 476”:
DHW Paleček s.r.o. …………………………………………………………538 488,-Kč včetně DPH
Frátherm s.r.o. ………………………………………………………………...nesplnil hodnotící kriteria
Tempotherm s.r.o. ………………………………………………………….545 012,40 Kč včetně DPH
Typov s.r.o……………………………………………………………………….nepodal nabídku
Gaspema s.r.o. ……………………………………………………………….492 743,-Kč včetně DPH
Schvaluje
Smlouvu o dílo na akci:”Rekonstrukce kotelny Nepomuk č.p. 476” s firmou Gaspema s.r.o. za cenu 492 743,-Kč včetně DPH
 
Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování dotace o SZIF FK Nepomuk (USN-Z2-101/2011)
Schvaluje
Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování dotace od SZIF Fotbalovému klubu Nepomuk na akci :”Modernizace zázemí pro aktivity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a dalších zájmových spolků” ve výši   300 000,-Kč.
 
Odkoupení pozemkové parcely č. 188/9 o výměře 40 m2 (***) za 50 Kč/m2 (USN-Z2-102/2011)
Schvaluje
Odkoupení pozemkové parcely č. 188/9 p výměře 40 m2 (***) za 50 Kč/m2.
 
Použití prostředků z investičního fondu MŠ Nepomuk na nákup uzamykatelného zahradního domku do výše cca 60.000 Kč (USN-Z2-103/2011)
Schvaluje
Použití prostředků z investičního fondu MŠ Nepmuk na nákup uzamykatelného zahradního domku do výše cca 60.000 Kč jako náhradu za původní starý altán, který je v havarijním stavu.
 
Odpisový plán na konvektomat v MŠ Nepomuk (USN-Z2-104/2011)
Schvaluje
Odpisový plán na konvektomat v MŠ Nepomuk, jehož zakoupení bylo schváleno v březnu 2011.
 
Nepomuk-obytná zona za elektrárnou (USN-Z2-105/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci na akci : ”Nepomuk –obytná zona za elektrárnou”:
Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman s.r.o. ……………………357 600,-Kč včetně DPH
AIP Plzeň spol. s r. o. ………………………………………………………402 000,-Kč včetně DPH
SUDOP PROJECT Plzeň a.s. ………………………………………………193 200,-Kč včetně DPH
Kadlec projekt s.r.o. ………………………………………………………..384 000,-Kč včetně DPH
Macán projekce DS ………………………………………………………….115 200,-Kč včetně DPH
Silnice Nepomuk s.r.o. ……………………………………………………..413 040,-Kč včetně DPH
Schvaluje
Smlouva o dílo na akci :”Nepomuk-obytná zona za elektrárnou” s firmou Mácán projekce DS za cenu 115 200,-Kč včetně DPH
 
Nepomuk - 22 třídní základní škola, přístavba pavilonu ZUŠ (USN-Z2-106/2011)
Zastupitelstvo pověřuje
Starostu a radu potřebnými úkony pro podání žádosti o dotaci na akci:“Nepomuk-22 třídní základní škola , přístavba pavilonu ZUŠ“
 
Dopravně technické řešení Nepomuk (USN-Z2-107/2011)
Pověřuje
Starostu a radu potřebnými úkony pro předání požadovaných podkladů na Krajský úřad Plzeňského kraje , tak , aby tuto akci mohl Plzeňský kraj zařadit do investičního plánu na rok 2012
 
Zateplení základní školy Nepomuk (USN-Z2-108/2011)
Zastupitelstvo pověřuje
Starostu a radu potřebnými úkony pro podání žádosti o dotaci na akci:”Zateplení základní školy Nepomuk”
 
Nepomuk - vrty pro pitnou vodu (USN-Z2-109/2011)
Zastupitelstvo pověřuje
Starostu a radu potřebnými úkony pro podání žádosti o dotaci na akci:”Nepomuk-vrty pro pitnou vodu”
 
Řešení dopravní situace (USN-Z2-110/2011)
Navrhuje
Aby příměstský vlakový spoj Kozolupy-Plzeň Blovice(vlaky č. 7230-7246) byl prodloužen až do železniční stanice Nepomuk
 
Zápisy z Kontrolního výbrou (USN-Z2-111/2011)
Bere na vědomí
Zápis z kontrolního výboru , se kterým seznámil přítomné Ing. Pavel Jiran
 
Zápisy z Komise pro občanské záležitosti (USN-Z2-112/2011)
Bere na vědomí
Činnost Komise pro občanské záležitosti , se kterou seznámil přítomné pan Václav Horník
 
Regulace výherních hracích automatů (USN-Z2-113/2011)
Bere na vědomí
Požadavek paní Mgr. Burdové , aby vedení města pracovalo na regulaci výherních hracích automatů
Pověřuje
Ing. Švece vypracováním návrhu nové vyhlášky na regulaci hazardu v Nepomuku
 
Řešení přípomínek občanů z dnešního zasedání (USN-Z2-114/2011)
Ukládá
Starostovi a radě města reagovat na připomínky občanů z dněšního zasedání
 
 
O v ě r i l i:
František Mašek   .......................................................................................................................
Miroslav Míkovec   .....................................................................................................................
 
 
 
 
 
   Alena Marušincová                        Václav Kovář                       
             místostarosta                     starosta města
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY