Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 06:09:20, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 20.12.2012

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 03. 02. 2012 10:25 hod.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Nepomuk ze dne 20.12.2011 (IX. veřejné zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-9/2011
Datum jednání: 20.12.2011
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-148/2011)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-149/2011)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Václav Novák , Ing. Jiří Švec, Mgr. Miroslav Němec
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : MUDr. Jiří Polívka CSc. , Miroslav Míkovec
 
Zprávy z jednání městské rady (USN-Z2-150/2011)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady 
 
Zprávy z jednání kontrolního výboru (USN-Z2-151/2011)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání kontrolního výboru
 
Zprávy z jednání finančního výboru (USN-Z2-152/2011)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání finančního výboru
 
10. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-153/2011)
Schvaluje
10. rozpočtovou změnu Města Nepomuk pro rok 2011 - celkové příjmy činí 335.715,17 tis. Kč, výdaje 364.109,74 tis. Kč, financování úvěrů 545,10 tis. Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek 
 
11. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-154/2011)
Schvaluje
11. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2011 , kde celkové příjmy činí 336 115 170,-Kč , celkové výdaje činí 364 110 140,-Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč
Pověřuje
Ing Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
12. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-155/2011)
Schvaluje
12. rozpočtovou změnu Města Nepomuk pro rok 2011 - celkové příjmy činí 336 915 170,-Kč, výdaje 364 910 140,- Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek . Celkové částky budou upraveny dle skutečnosti na položkách převody účtů , příspěvek – sociální fond, vytváření rezerv a o případné dotace, které obdržíme do konce roku
 
 
Rozpočet města Nepomuk na rok 2012 (USN-Z2-156/2011)
Schvaluje
Rozpočet města Nepomuk na rok 2012 – celková výše příjmů i výdajů je uvedena v příloze.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozdělením do položek
 
Rozpočtový výhled města Nepomuk (USN-Z2-157/2011)
Schvaluje
Rozpočtový výhled města Nepomuk na rok 2012-2015 dle přílohy
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 3 (USN-Z2-158/2011)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 3 o velikosti 4+1/I.kategorie o celkové výměře 81,66 m2 za cenu platnou pro rok 2011 ve výši 511 800,- Kč. První splátka ve výši 150 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 361 800,- Kč bude uhrazen do 31.12.2011.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 5 (USN-Z2-159/2011)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 5 o velikosti 3+1/I.kategorie o celkové výměře 84,97 m2 za cenu platnou pro rok 2018 ve výši 645 580,- Kč. První splátka ve výši 150 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 495 580,- Kč bude uhrazen do 31.3.2018.
Schvaluje
Prominutí odstupného ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5 , Pivovarská 571 stejného nájemce (***) .
 
Převod bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č.6 z dcery na rodiče (USN-Z2-160/2011)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 6 o velikosti 1+3/I.kategorie o celkové ploše včetně příslušenství 79,59 m2 z (***) a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 511 240,- Kč. První splátka ve výši 120 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 391 240,- Kč bude doplacen do 31.12.2012.
 
Zrušení usnesení č. USN-Z2-135/2011Smlouva o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 13 (USN-Z2-161/2011)
Ruší
Usnesení č. USN-Z2-135/2011 ve znění: Zastupitelstvo Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 13, o velikosti 1+3, celková plocha 84,71m2 s paní (***) za cenu platnou pro rok 2018 ve výši 648 137,- Kč s tím, že první splátka ve výši 150 000,- Kč je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Doplatek ve výši 498 137,- Kč je splatný do 31.3.2018.
 
Zrušení usnesení č. USN-Z2-136/2011 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 2 (USN-Z2-162/2011)
Ruší
Usnesení č. USN-Z2-136/2011 ve znění: Zatupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 2 o velikosti 0+1 o celkové vyýměře 31,62 m2 s (***) za cenu platnou pro rok 2019 ve výši 292 404,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Doplatek ve výši 217 404,- Kč uhradí do 31.10.2019
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 11 do osobního vlastnictví (USN-Z2-163/2011)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 11 do osobního vlastnictví p. (***).  Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře 63,11 m2 za cenu platnou do 31.12.2011 ve výši 283 897,- Kč.
 
Směna nově vzniklé PP č. 358/18 v k.ú.Nepomuk o výměře 47 m2 za nově vzniklou PP č. 358/19 (pův.označ.jako část PP 358/6, díl „a“) o výměře 11 m2 v k. ú. Nepomuk s doplatkem 70 Kč/m2 Městu Nepomuk (USN-Z2-164/2011)
Schvaluje
Směnu nově vzniklé PP č. 358/18 v k. ú. Nepomuk o výměře 47 m2 ve vlastnictví Města Nepomuk za nově vzniklou PP č. 358/19 (na původním GP označenou jako část PP č. 358/6, díl “a”) o výměře 11 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***) s doplatkem 70 Kč/m2 Městu Nepomuk.
 
Směna nově vzniklé PP č. 199/22 (25 m2) v k. ú. Nepomuk za nově vzniklé PP č. 199/21 (14 m2), č. 199/20 (9 m2) a 1743 (2 m2) v k. ú. Nepomuk   (USN-Z2-165/2011)
Schvaluje
Směnu nově vzniklé pozemkové parcely č. 199/22 o výměře 25 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Města Nepomuk za nově vzniklé pozemkové parcely č. 199/21 o výměře 14 m2, č. 199/20 o výměře 9 m2 a č. 1743 o výměře 2 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***).
 
Směna nově vzniklé PP č. 212/10 o výměře 3075 m2 v k. ú. Dvorec za nově vzniklé PP č. 228/8(133 m2), č. 212/11 (112 m2) v k. ú. Dvorec a č. 397 o výměře 2230 m2 v k. ú. Nepomuk bez doplatku (USN-Z2-166/2011)
Schvaluje
Směnu nově vzniklé pozemkové parcely č. 212/10 o výměře 3075 m2 v k. ú. Dvorec ve vlastnictví Města Nepomuk za nově vzniklé PP č. 228/8 (133 m2), č. 212/11 (112 m2) v k. ú. Dvorec a č. 397 o výměře 2230 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***) bez doplatku.
 
Prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 109/61 o výměře 55 m2 v k. ú. Dvorec za 150 Kč/m2 (USN-Z2-167/2011)
Schvaluje
Prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 109/61 o výměře 55 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2.
 
Prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 109/62 o výměře 55 m2 v k. ú. Dvorec za 150 Kč/m2 (USN-Z2-168/2011)
Schvaluje
Prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 109/62 o výměře 55 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2.
Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 201/3 o výměře 89 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Městu Nepomuk (USN-Z2-169/2011)
Schvaluje
Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 201/3 o výměře 89 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Městu Nepomuk.
 
Zřízení věcného břemene spočívající v uložení, přístupu, příjezdu a zásahu do PP č. 782 v k. ú. Nepomuk, pro opravy, údržbu a výměnu kanalizačních a vodovodních sítí (USN-Z2-170/2011)
Schvaluje
Zřízení věcného břemene mezi Městem Nepomuk a p. (***) spočívající v uložení, přístupu, příjezdu a zásahu do pozemkové parcely (***) č. 782 v k. ú. Nepomuk pro opravy, údržbu a výměnu kanalizačních a vodovodních sítí. Uvedené věcné břemeno bude bezúplatné.
 
Převod nově vzniklé PP č. 1513/32 o výměře 12 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR Městu Nepomuk na základě darovací smlouvy (USN-Z2-171/2011)
Schvaluje
Převod nově vzniklé pozemkové parcely č. 1513/32 o výměře 12 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR Městu Nepomuk na základě darovací smlouvy.
 
Prodej pozemkové parcely č. 204/12 o výměře 777 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách) za 450 Kč/m2 (USN-Z2-172/2011)
Schvaluje
Prodej pozemkové parcely č. 204/12 o výměře 777 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách) (***) za 450 Kč/m2.
Smlouva o zřízení věcného břemene (USN-Z2-173/2011)
Schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou s firmou RWE GasNet, s.r.o.   , jejímž předmětem je , že město Nepomuk jako povinný do jednoho roku od doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení uzavřou úplatně smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřídit a provozovat na cizích nemovitostech a to na parc. č. 325/58, č. 346/3, č. 358/12 vše v k. ú. Nepomuk plynárenské zařízení a dále v právu vstupovat a vjíždět na tyto cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním , stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
 
Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk na rok 2012 (USN-Z2-174/2011)
Schvaluje
Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk na rok 2012 ve výši 300.000 Kč pro ZŠ Nepomuk, 39.000 Kč pro ZUŠ Nepomuk, 156.700 Kč pro MŠ Nepomuk.
 
Použití prostředků rezervního fondu na zakoupení čtyřcestného ventilu do kotelny MŠ Nepomuk v částce cca 27.000 Kč (USN-Z2-175/2011)
Schvaluje
Použití prostředků rezervního fondu na zakoupení čtyřcestného ventilu do kotelny MŠ Nepomuk v částce 27.000 Kč.
 
Navýšení odpisového plánu MŠ Nepomuk na rok 2011 o částku 400 Kč (uzamykatelný zahradní altán) (USN-Z2-176/2011)
Schvaluje
Navýšení odpisového plánu MŠ Nepomuk na rok 2011 o částku 400 Kč k vůli již dříve odsouhlasenému a zakoupenému uzamykatelnému zahradnímu altánu.
 
Předání stavby „Rekonstrukce kotelny MŠ Nepomuk“ v částce 674.393,33 Kč do majetku MŠ Nepomuk od 1. 12. 2011 (USN-Z2-177/2011)
Schvaluje
Předání stavby “Rekonstrukce kotelny MŠ Nepomuk” v částce 674.393,33 Kč do majetku MŠ Nepomuk od 1. 12. 2011.
 
Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie (USN-Z2-178/2011)
Schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy Městské policie uzavřenou s Městem Blovice
 
Přechod majetku po zesnulém občanovi na Město Nepomuk (USN-Z2-179/2011)
Bere na vědomí a souhlasí
S přechodem majetku po zesnulém p. Františku Ranftlovi na Město Nepomuk, a to s přechodem ideální 1/24 vzhledem k celku PP č. 691/12 o výměře 568 m2 v k. ú. Obořiště a členského podílu zůstavitele u ZKD Plzeň, evidovaného pod číslem 12812.
 
Delegování pana starosty na funkci v Mikroregionu Nepomucko (USN-Z2-180/2011)
Deleguje
Starostu města Nepomuka pana Václava Kováře na funkci předsedy Mikroregionu Nepomucko do nadcházející schůze , kde bude probíhat volba
 
Úprava cen vodného a stočného (USN-Z2-181/2011)
Schvaluje
Zvýšení cen vodného na 28,-Kč za m3   včetně DPH a stočného na 27,-Kč za m3 včetně DPH pro rok 2012 pro Město Nepomuk
Schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu uzavřenou s firmou Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s. , jehož předmětem je změna nájmu na 1,50Kč včetně DPH za každý fakturovaný 1m3 vody a 1,50 Kč včetně DPH za každý 1 m3 fakturované odvedené vody
 
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 4/2011 o změně obecně závazné vyhlášky města Nepomuk č. 2/2011 o místních poplatcích (USN-Z2-182/2011)
Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č. 4/2011 o změně obecně závazné vyhláška města Nepomuk č. 2/2011 o místních poplatcích
Dopravně technická opatření :“Kruhová křižovatka u Sokolovny“ (USN-Z2-183/2011)
Schvaluje
Projekt dopravně technického opatření :”Kruhová křižovatka u Sokolovny”
Schvaluje
Odkoupení části pozemkové parcely č. 273/5 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví JUDr. Vladimíra Vätera pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny.
Schvaluje
Odkoupení části pozemkové parcely č. 349/3 o výměře cca 162 m2 a části PP č. 349/2 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk od tělovýchovné organizace Sokol Nepomuk pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny.
 
 
Dopravně technická opatření:“Kruhová křižovatka U Pyramidy“ (USN-Z2-184/2011)
Schvaluje
Projekt dopravně technického opatření :”Kruhová křižovatka U Pyramidy”
 
Dopravně technická opatření:“Kruhová křižovatka u Normy“ (USN-Z2-185/2011)
Schvaluje
Projekt dopravně technického opatření :”Kruhová křižovatka u Normy”
 
Středotlaký plynovod a přípojka pro pavilon ZUŠ Nepomuk (USN-Z2-186/2011)
Schvaluje
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní. Předmětem této smlouvy je , že Město Nepomuk vybuduje středotlaký plynovod o DN 63 v délce 33 m a přípojku DN 32 v délce 10 m a po kolaudaci to firma RWE GasNet, s.r.o. odkoupí od města za cenu 91 000,-Kč bez DPH.   Číslo smlouvy : 9411002137/150624.
 
Sanatorium sv. Jana Nepomuckého (USN-Z2-187/2011)
Schvaluje
Likvidaci společnosti Sanatrorium sv. Jana Nepomuckého a. s. ke dni 31. 12. 2011 a výmaz z obchodního rejstříku 
 
Pojištění majetku města (USN-Z2-188/2011)
Bere na vědomí
Informaci o pojištění města
 
Bezbariérová studie na chodníky (USN-Z2-189/2011)
Schvaluje
Prováděnou studii na bezbariérové chodníky 
 
O v ě r i l i:
MUDr. Jiří Polívka, CSc............................................................................................................
Miroslav Míkovec.....................................................................................................................
 
 
   Alena Marušincová                                                                 Václav Kovář                        
       místostarosta                                                                   starosta města
 

old.nepomuk.eu/uploaded/zastup.zápis 20-12-2011_1.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY