Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:59, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Usnesení ze dne 16.11.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 13. 12. 2011 07:37 hod., aktualizováno: 13. 12. 2011 07:37 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 16.11.2011 (VIII. zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-8/2011
Datum jednání: 16.11.2011
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-141/2011)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Miroslav Míkovec, Václav Novák a Václav Horník
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : Ing. Pavel Jiran a Hana Valentová 
 
Projekt kruhových křižovatek u sokolovny a u pyramidy (USN-Z2-142/2011)
Projekt kruhových křižovatek u sokolovny a u pyramidy
Odkládá
Projednání projektu kruhových křižovatek u sokolovny a u pyramidy dle návrhu prezentovaného na předchozím zastupitelstvu .
 
Odkoupení části pozemkové parcely č. 349/3 o výměře cca 162 m2 a části PP č. 349/2 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví TJ Sokol Nepomuk pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny (USN-Z2-143/2011)
Schvaluje
Odkoupení části pozemkové parcely č. 349/3 o výměře cca 162 m2 a části PP č. 349/2 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk od tělovýchovné organizace Sokol Nepomuk pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny.
 
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku , Na Vinici 466, byt č. 1 - veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců (USN-Z2-144/2011)
Ruší
Usnesení pod číslem jednacím : USN-Z2-124/2011 ve znění :
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku , Na Vinici 466, byt č. 1 o velikosti 1+2 /I. kategorie o celkové výměře včetně příslušenství 71,49 m2 za vyvolávací cenu 8 000,-Kč/m2 – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců.
Schvaluje
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku , Na Vinici 466, byt č. 1 o velikosti 1+2 /I. kategorie o celkové výměře včetně příslušenství 71,49 m2 za vyvolávací cenu 6 500,-Kč/m2 – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců.
 
Obecně závazná vyhláška o regulaci výherních hracích přístrojů (USN-Z2-145/2011)
Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk číslo 3/ 2011 o stanovení veřejně přístupných míst , na kterých je provozování výherních hracích přístrojů , včetně interaktivních videoloterijních terminálů zakázáno   
 
Kupní smlouva na odkup části středotl. plynovodu ve Dvorci (USN-Z2-146/2011)
Schvaluje
Kupní smlouvu číslo 9411001689/163062 uzavřená s firmou RWE GasNet, s.r.o. týkající se převodu vybudované části středotlakého plynovodu průměru 63 mm a délky 3,0 m v k. ú. Dvorec z města Nepomuk na firmu RWEGasNet, s.r.o. za cenu 6840,-Kč včetně DPH .
 
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce (USN-Z2-147/2011)
Schvaluje
Smlouvu o poskytnutí částečně návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce a to města Nepomuk v částce 90 000,-Kč Mirkoregionu Nepomucko na zakoupení objektu zastávky v Třebčické ulici.
 
 
 
O v ě r i l i:
Ing. Jiran Pavel   .........................................................................................................................
Hana Valentová ........................................................................................................................
 
 
 
 
 
   Alena Marušincová                                                              Václav Kovář                       
     místostarosta                                                                   starosta města
 
 

old.nepomuk.eu/uploaded/zastup.zápis 16-11-2011.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY