Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 00:10:25, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

XXII. veřejné zasedání zastupitelstva města Nepomuk

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 20. 04. 2010 09:37 hod., aktualizováno: 20. 04. 2010 12:11 hod.

Usnesení Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 31.3.2010 (XXII. zasedání)

U S N E S E N Í
Z  XXII. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 31. 3. 2010 od 19.00 hodin v hotelu Dvorec 
Městské zastupitelstvo:  
I. Bere na vědomí
-    zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
-    zprávy z jednání městské rady
-     zápisy z kontrolního výboru za uplynulé období
-    zápis z finančního výboru
 
II. Schvaluje
zařazení opravy střechy ZŠ Nepomuk v hodnotě 2 193.454,60 Kč do účetnictví ZŠ Nepomuk od roku 2010
2. rozpočtové opatření   města Nepomuk na rok 2010, celkové příjmy 308.638,68 tis. Kč a celkové výdaje 330.219,07 tis Kč
3. rozpočtové opatření města Nepomuk na rok 2010, celkové příjmy 312.951,84 tis. Kč a celk. výdaje 339.247,23 tis. Kč
Aktualizované přílohy č. 1 k dodatkům zřizovacích listin školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk dle inventarizace k 31. 12. 2009.
rozdělení finančních prostředků zájmovým, společenským a sportovním organizacím působícím v Nepomuku v celkovém objemu 228 000 Kč dle přílohy – jedná se o 1. část
rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2009 u škol zřizovaných Městem Nepomuk
kupní smlouvu na prodej stavební parcely č. 674 v podílu 17/214, tj. 19 m2 v k. ú. Nepomuk p. (***) za 1 Kč/m2.
kupní smlouvu na prodej stavební parcely č. 674 v podílu 37/428, tj. 20 m2 v k. ú. Nepomuk p. (***) za 1 Kč/m2.
prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 453, byt č. 5 o velikosti 1+2/ I.kategorie o celkové výměře 61,91 m2 za cenu platnou do 31.7.2010 – ve výši 273 504,- Kč do osobního vlastnictví - současný nájemce. Kupní cenu kupující uhradí při podpisu kupní smlouvy.
stanovení jednotné cílové ceny zděných pilířků pro přípojky plynu a elektrické energie vybudovaných Na Daníčkách pro všechny kupující ve výši 19.500 Kč.
prodej bytu do osobního vlastnictví v Nepomuku, Na Vinici 465, byt č. 2, o velikosti 1+2/I.kategorie, o celkové výměře 74,97 m2 za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 252 230,- Kč p. (***). Cena bytu ve výši 252 230,- Kč bude uhrazena do 31.7.2010.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 19 o velikosti 1+1/I.kategorie, o celkové výměře 37,29 m2 za cenu platnou pro rok 2010 ve výši 242 324,- Kč. První splátka ve výši 60 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 182 324,- Kč uhradí do 31.12.2010. Jedná se o současného nájemníka.
dodatek č. 1/2010 ke Smlouvě o poskytování finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, kde se mění lhůta splatnosti a to do 31.10.2010
prominutí části pohledávky – CZECH RADAR a.s. ve výši 189 480,- Kč jako kompromisní řešení na vyrovnání závazků a pohledávek mezi městam Nepomuk a společností CZECH RADAR a.s.
použití finančních prostředků investičního fondu MŠ Nepomuk na instalaci sněhových zábran na střechu MŠ Nepomuk.
příspěvek na zahraniční turnaj do Francie pro FK Nepomuk a to formou zaplacení dopravy ve výši 89 900,-Kč
odkup podílových listů SPOROBOND Českou spořitelnou dle potřeby
 
 III. Neschvaluje
IV Ruší
- Část usnesení ze XVII. Veřejného zasedání zastupitelstva  města Nepomuk konaného dne 18. 6. 2010 pod č.j. ZMN/17/2009 ve znění
Zastupitelstvo schvaluje :
- Investiční záměr firmy Bohemia Energy Group a.s. na vybudování v průmyslové zoně č. 1 Dvorec elektrárny na biomasu
- Část usnesení ze XIX. Veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 22. 10. 2010 pod č.j. ZMN/19/2009 ve znění
Zastupitelstvo schvaluje :
 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky pro elektrárnu na biomasu v průmyslové zóně č. I Dvorec . Předmětem této smlouvy je prodej následujících nově utvořených pozemkových parcel
a) pozemková parcela parc.č. 106/4 o výměře 12.800 m2
b) pozemková parcela parc.č. 106/16 o výměře 2.125 m2
c) pozemková parcela parc.č. 122/35 o výměře 326 m2
v katastrálním území Dvorec, oddělené Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 490-137/2009 ing.Vl.Češky ze dne 19.7.2009 číslo 137/2009 vše za cenu 50,-Kč/m2
Ověřili:
Josef Michek
Václav Novák
 
 
 
                         Ing. Pavel Jiran                                 Jiří    M a š e k                       
     místostarosta                starosta města

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY