Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 06:09:23, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 30.9.2010

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 18. 10. 2010 13:46 hod.

Usnesení Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 30.9.2010 (XXV. veřejného zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ-5/2010
Datum jednání: 30.09.2010
 
Vydání změny č. 3 územního plánu města Nepomuk jako opatření obecné povahy (USN-Z-37/2010)
Bere na vědomí
návrh na vydání změny č. 3 ÚP Nepomuk
Vydává
opatření obecné povahy – změnu č. 3 ÚP města Nepomuk
Ukládá
zastupitelovi Ing. Pavlu Jiranovi - zajistit zveřejnění vydané změny č. 3 ÚP města Nepomuk podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
 
9. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2010   (USN-Z-38/2010)
Schvaluje
9. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2010 , kde celkové příjmy po úpravě činí 342 530,05 tis. Kč a celkové výdaje po změně činí 361 005,25 tis. Kč
Deficit je kryt naspořenými prostředky města z minulých let na běžných účtech a na účru podílových listů – sporobond.
 
Úprava ceny za pronájem náměstí A. Němejce   (USN-Z-39/2010)
Ruší
Část usnesení z V. Veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 29. 3. 2007 od 19:00 hodin v hotelu Dvorec pod č.j. 201/I/07 v následujícím znění :
Výběr 15 000,- Kč za pronájem náměstí na kulturní akce , kde se vybírá vstupné
 
Schvaluje
Výběr 15 000,-Kč včetně DPH za pronájem náměstí na kulturní akce , kde se vybírá vstupné
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 450, byt č. 11 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z-40/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 450, byt č. 11 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře 63,11 m2 za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 273 504,- Kč – současný nájemce
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 465, byt č. 4 do osobního vlastnictví (***)   (USN-Z-41/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 465, byt č. 4 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/II.kategorie o celkové výměře 71,49 m2 za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 250 366,- Kč. – současný nájemce
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 452, byt č. 7 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z-42/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 452, byt č. 7 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře 66,61 m2 za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 295 700,- Kč – současný nájemce
 
 
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 452, byt č. 8 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z-43/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 452, byt č. 8 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře 61,91 m2 za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 273 504,- Kč – současný nájemce
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 453, byt č. 12 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z-44/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 453, byt č. 12 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře 67,60 m2 za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 295 700,- Kč – současný nájemce.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 5 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z-45/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 5 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře 61,91 m2 za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 273 504,- Kč – současný nájemce
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 3 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z-46/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 3 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+3/I.kategorie o celkové výměře 66,68 m2 za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 295 700,- Kč – současný nájemce
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (***) na byt v Nepomuku, U sokolovny 559, byt č. 1 (USN-Z-47/2010)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (***) na byt v Nepomuku, U sokolovny 559, byt č. 1 . Jedná se o byt o velikosti 1+3/I.kategorie o celkové výměře 88,22 m2 za cenu platnou do 31.12.2010 ve výši 516 140,- Kč.První splátku ve výši 150 000,- Kč již uhradili, doplatek ve výši 366 140,- Kč uhradí do 31.12.2010 – současný nájemce.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7 (USN-Z-48/2010)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7.Jedná se o byt o velikosti 2+k.k./I.kategorie o celkové výměře 64,10 m2 za cenu platnou do 31.12.2010 ve výši 489 248,- Kč. První splátka ve výši 260 000,- Kč je již uhrazena, doplatek ve výši 229 248,- Kč uhradí do 31.12.2010 – současný nájemce.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2 (USN-Z-49/2010)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2. Jedná se o byt o velikosti 2+k.k./I.kategorie o celkové výměře 68,95 m2 za cenu platnou do 31.12.2010 ve výši 549 566,- Kč. První splátka ve výši 260 000,- Kč je již uhrazena, doplatek ve výši 289 566,-Kč uhradí do 31.12.2010. – jediný zájemce o tento byt.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 17 (USN-Z-50/2010)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č.17. Jedná se o byt o velikosti 2+k.k./I.kategorie o celkové výměře 70,20 m2 za cenu platnou do 31.12.2010 ve výši 548 737,- Kč. První splátka ve výši 260 000,- Kč bude zaplacena při uzavření smlouvy, doplatek ve výši 288 737,- Kč uhradí do 31.12.2010.
 
Zvýšení současné kupní ceny bytů v Nepomuku, Na Vinici 448,449,450,452,453,455,465,466 (USN-Z-51/2010)
Schvaluje
Zvýšení současné kupní ceny bytů v Nepomuku, Na Vinici 448,449,450,452,453,455,465,466 od data schválení zastupitelstva o dvojnásobek inflace.
 
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 449, byt č. 2 - veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců   (USN-Z-52/2010)
Schvaluje
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 449, byt č. 2 o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové podlahové ploše 63,11 m2 za vyvolávací cenu 5 000,- Kč/m2 – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců
 
Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 27/2 o výměře 175 m2 v k. ú. Nový Dvůr u Myslíva (***) za 50 Kč/m2 (USN-Z-53/2010)
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 27/2 o výměře 175 m2 v k. ú. Nový Dvůr u Myslíva (***) za 50 Kč/m2.
 
Kupní smlouva na prodej nově vzniklé stavební parcely č. 1329 o výměře 9 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za 150 Kč/m2 (USN-Z-54/2010)
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej nově vzniklé stavební parcely o výměře 9 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za 150 Kč/m2.
 
Kupní smlouva na prodej části pozemkové parcely č. 1551/1 o výměře cca 44 m2 (***) za 150 Kč/m2 (USN-Z-55/2010)
Ruší
Usnesení (USN-Z-30/2010) ve znění : Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 1551/3 o výměře 44 m2 (***) za 150,-Kč/m2.
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej části pozemkové parcely č. 1551/1 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Nepomuk (***) za 150 Kč/m2.
 
Kupní smlouva na prodej části pozemkové parcely č. 109/48 v k. ú. Dvorec   (USN-Z-56/2010)
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej části pozemkové parcely č. 109/48 o výměře cca 340 m2 v k. ú. Dvorec (***) za cenu 150,-Kč/m2
 
Navýšení příspěvku na provoz u ZŠ Nepomuk o 190.000 Kč (USN-Z-57/2010)
Schvaluje
Navýšení příspěvku na provoz ZŠ Nepomuk o 190.000 Kč.
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci :“Stavební obvod v Zeleném Dole v Nepomuku - výstavba infrastruktury a komunikací pro 29 RD“   (USN-Z-58/2010)
Schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci :”Stavební obvod v Zeleném Dole v Nepomuku – výstavba infrastruktury a komunikcí pro 29 RD” uzavřený s firmou EUROVIA CS a.s. . Předmětem dodatku je prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013 a změnu názvu obchodní firmy Stavby silnic a železnic a.s. na název EUROVIA CS , a.s.
 
Dohoda o společném postupu vlastníků nemovitostí pro zajištění přístupu , příjezdu a vedení inženýrských sítí (***)   (USN-Z-59/2010)
Schvaluje
Dohodu o společném postupu vlastníků nemovotostí pro zajištění přístupu , příjezdu a vedení inženýrských sítí   uzavíranou mezi městem Nepomuk a panem Leošem Prokopcem .
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003956/3077 ohledně stavební akce : Nepomuk, Školní -kNN“ (USN-Z-60/2010)
Schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003956/3077 ohledně stavební akce : Nepomuk , Školní – kNN , kde věcné břemeno spočívá ve strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ uzavřenou se společností ČEZ Distribuce za cenu 1 800,-Kč
 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004300/3 (USN-Z-61/2010)
Schvaluje
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004300/3 se společností ČEZ Distribuce a.s. , kde věcné břemeno spočívá ve strpění uložení a provozování zařízení NN dle vyznačení v geometrickém plánu a to za cenu 2 000,-Kč
 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004300/6 (USN-Z-62/2010)
Schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004300/6 se společností ČEZ Distribuce a.s. , kde věcné břemeno spočívá ve strpění uložení a provozování zařízení NN dle vyznačení v geometrickém plánu a to za cenu 334,-Kč
7.rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2010   (USN-Z-63/2010)
Schvaluje
7. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2010 s celkovou částkou příjmů 340 082,75 tis. Kč a celkovou částkou výdajů 358 181,14   tis. Kč . Deficit je kryt naspořenými prostředky města na běžných účtecdh a na účtu sporobondu .
 
8.rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2010   (USN-Z-64/2010)
Schvaluje
8. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2010 , kde celkové příjmy činí 340 651,94 tis. Kč a celkové výdaje činí 358 181,14 tis. Kč. Deficit je kryt naspořenými prostředky města na běžných účtech a na účtu sporobondu
 
Rekonstrukce střechy na domu nám. A. Němejce 88 v Nepomuku (USN-Z-65/2010)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení , kde se umístily firmy v následujícím pořadí :
JIMISTAV, s.r.o. s cenou ..............................................................................360 468,-Kč bez DPH
STAVOPILS, s.r.o. s cenou ............................................................................400 595,-Kč bez DPH
MENE INDUSTRY, s.r.o. s cenou ..................................................................429 721,-Kč bez DPH
Schvaluje
Smlouvu o dílo s firmou JIMISTAV s.r.o. Plzeň na Rekonstrukci střechy na domu nám. A. Němejce 88 v Nepomuku za cenu 360 468,-Kč bez DPH
 
Rekonstrukce ploché střechy bytového objektu Na Vinici č.p. 555 , Nepomuk (USN-Z-66/2010)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení , kde se umístily firmy v následujícím pořadí :
FALK, s.r.o. s cenou ...................................................................................327 181,- Kč bez DPH
PROFISOL, s.r.o. s cenou ...........................................................................363 037,-   Kč bez DPH
A.T. finish , s.r.o. s cenou ..........................................................................383 028,-   Kč bez DPH  
 
Schvaluje
Smlouvu o dílo s firmou FALK s.r.o. Plzeň na Rekonstrukci střechy bytového objektu Na Vinici č.p. 555 v Nepomuku za cenu 327 181,-Kč bez DPH
 
Rekonstrukce ČOV Nepomuk (USN-Z-67/2010)
Schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Šindler , důlní a stavební společnost s.r.o. Praha na stavební akci :”Rekonstrukce ČOV Nepomuk” za cenu 13 298 375,- Kč bez DPH
 
Výměna výplní otvorů u bytových jednotek v Nepomuku U Sokolovny (USN-Z-68/2010)
Schvaluje
Vypsání výběrového řízení na výměnu výplní otvorů v obvodovém plášti bytových domů U Sokolovny č.p. 556, 557, 558, 559, 560, 561 v Nepomuku   za plastové okna a dveře.
Pověřuje
Starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou , která podá ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Doba realizace bude rozložena etapově na dobu jednoho roku v přímé souvislosti s možnostmi uvolňování finančních prostředků z rozpočtu města .
 
Podání žádosti o úplatný převod pozemkové parcely č. 580/3 v k. ú. Nepomuk (USN-Z-69/2010)
Schvaluje
Požádat o úplatný převod pozemkové parcely č. 580/3 KN – orná půda o výměře 1073 m2 , která je součástí pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 582/1 (PK) v k. ú. Nepomuk od Pozemkového fondu České repoubliky za odhadní cenu
Schvaluje
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) , která zaváže jmenovaného k odkoupení výše uvedeného pozemku za odhadní cenu plus nezbytné režijní náklady
 
Ověřili:
Josef Michek
Václav Novák
 
 
 
                         Ing. Pavel Jiran                                 Jiří    M a š e k                       
     místostarosta                starosta města
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY