Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 06:09:15, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 24.6.2010

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 06. 09. 2010 14:06 hod., aktualizováno: 06. 09. 2010 14:06 hod.

Usnesení Zastuptielstva města Nepomuk ze dne 24.6.2010 (XXIV. veřejné zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ-4/2010
Datum jednání: 24.06.2010
 
zprávy z jednání městské rady (USN-Z-13/2010)
 
6. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2010   (USN-Z-14/2010)
Schvaluje
6. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2010 , kde celkové příjmy po úpravě činí   334.854,85 tis. Kč a celkové výdaje po změně činí 358. 129,49 tis. Kč.
Deficit je kryt naspořenými prostředky Města z minulých let na běžných účtech a na účtu podílových listů – sporobond.
 
Výsledek inventarizace města Nepomuk k 31.12.2009 (USN-Z-15/2010)
Schvaluje
Výsledek inventarizace města Nepomuk k 31.12.2009
 
Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2009 a zprávu o výsledku hospodaření za rok 2009 (audit ) u města Nepomuk   (USN-Z-16/2010)
Schvaluje
Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2009 a zprávu o výsledku hospodaření za rok 2009 (audit) u města Nepomuk bez výhrad - dle příloh
 
 
 
Závěrečný účet za rok 2009 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ( audit ) za rok 2009 u Mikroregionu Nepomucko   (USN-Z-17/2010)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2009 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2009 u Mikroregionu Nepomucko
 
Závěrečný účet za rok 2009 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2009 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec   (USN-Z-18/2010)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2009 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2009 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec
 
Závěrečný účet za rok 2009 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2009 u Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství   (USN-Z-19/2010)
Bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2009 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2009 u Svazku okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství 
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 1 do osobního vlastnictví manželům (***) (USN-Z-20/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 1 do osobního vlastnictví (***) Jedná se o byt o velikosti 1+2/ I.kategorie, celková plocha bytu 69,29 m2, za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 295 700,- Kč. Splatnost ceny do 31.7.2010 – současný nájemce.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 449, byt č. 12 do osobního vlastnictví p. (***) (USN-Z-21/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 449, byt č. 12 do osobního vlastnictví p. (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/ I.kategorie, celková plocha bytu 67,60 m2, za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 295 700,- Kč. Splatnost ceny do 31.7.2010 – současný nájemnce.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 11 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z-22/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 11 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/ I.kategorie , celková plocha bytu 63,11 m2, za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 310 172,- Kč. Splatnost ceny do 31.7.2010 – současný nájemce.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 7 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z-23/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 455,byt č. 7 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+3/I.kategorie, celková plocha bytu 66,33 m2, za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 295 700,- Kč. Splatnost ceny do 31.7.2010 – současný nájemce.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 452, byt č. 4 do osobního vlastnictví (***) (USN-Z-24/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 452, byt č. 4 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie, celková plocha bytu 67,73 m2, za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 295 700,- Kč. Splatnost ceny do 31.7.2010 – současný nájemce.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9 (USN-Z-25/2010)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9 o velikosti 2 + k.k. , celková podlahová plocha 65,84 m2 za cenu platnou pro rok 2020 ve výši 695 748,- Kč. První splátka ve výši 260 000,- Kč byla zaplacena před podpisem nájemní smlouvy. Druhá splátka ve výši 435 748,- Kč bude zaplacena do 30.6.2020.
 
Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Nepomuk pro školní rok 2010/2011 podle § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (USN-Z-26/2010)
Schvaluje
udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Nepomuk pro školní rok 2010/2011 podle § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
2. část finančního příspěvku pro spolky, sdružení a zájmové organizace - rok 2010 (USN-Z-27/2010)
Schvaluje
2. část finančního příspěvku pro spolky, sdružení a zájmové organizace města Nepomuk na rok 2010 – dle přílohy   s navýšením o 22 000,-Kč
 
Projekt:“Nepomuk-rekonstrukce MK- ulice u Pošty , část ulice Plzeňské , Na Kaplance a autobusová zastávka u obchodního zařízení NORMA“ (USN-Z-28/2010)
Schvaluje
Projekt :”Nepomuk-rekonstrukce MK-ulice u Pošty, část ulice Plzeňské, Na Kaplance a autobusová zastávka u obchodního zařízení NORMA”
 
Kupní smlouva na prodej části pozemkové parcely č. 540/2 do cca 70 m2 v k. ú. Dvorec p. (***) za 150 Kč/m2 (USN-Z-29/2010)
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej části pozemkové parcely č. 540/2 do cca 70 m2 v k. ú. Dvorec p. J(***) za 150 Kč/m2.
 
Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 1551/3 o výměře 44 m2 (***) za 150 Kč/m2 (USN-Z-30/2010)
Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 1551/3 v k. ú. Nepomuk o výměře 44 m2 (***) za 150 Kč/m2.
 
Kupní smlouva na nákup části pozemkové parcely o výměře 49 m2 , která bude oddělena od pozemkové parcely č. 359/2 v k. ú. Nepomuk , za cenu 1,-Kč/m2 uzavřenou (***) (USN-Z-31/2010)
Schvaluje
Kupní smlouvu na nákup části pozemkové parcely o výměře 49 m2 , která bude oddělena od pozemkové parcely č. 359/2 v k. ú. Nepomuk , za cenu 1,-Kč/m2 od (***)
 
Kupní smlouva na nákup části pozemkové parcely o výměře 51 m2 , která bude oddělena od pozemkové parcely č. 359/7 v k. ú. Nepomuk, za cenu 1,- Kč/m2 uzavřenou s (***)   (USN-Z-32/2010)
Schvaluje
Kupní smlouvu na nákup části pozemkové parcely o výměře 51 m2, která bude oddělena od pozemkové parcely č. 359/7 v k.ú. Nepomuk , za cenu 1,-Kč/m2 od (***)
 
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č.1/2010 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů   (USN-Z-33/2010)
Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk číslo 1/2010 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů 
 
Kupní smlouva na prodej pozemků na LV 351 v k. ú. Prádlo (USN-Z-34/2010)
Odkládá
Záměr na prodej pozemků z důvodu potřeby zajištění finančních prostředků na rozsáhlé opravy bytového fondu města
● stavba - dům čp. 70, stojící na stavební parcele parc.č. 5/1,
● pozemek - stavební parcela parc.č. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4.085 m2,
● pozemek - pozemková parcela (orná půda) parc.č. 347/1 o výměře 203.066 m2   
● pozemek - pozemková parcela (ostatní plocha) parc.č. 348 o výměře 5.682 m2,
● pozemek - pozemková parcela (vodní plocha) parc.č. 351 o výměře 2.133 m2,
● pozemek - pozemková parcela (orná půda) parc.č. 360/1 o výměře 46.832 m2,
● pozemek - pozemková parcela (trvalý travní porost) parc.č. 360/20 o výměře 98.939 m2,
● pozemek - pozemková parcela (trvalý travní porost) parc.č. 382/1 o výměře 1.950 m2,
● pozemek - pozemková parcela (ostatní plocha) parc.č. 382/7 o výměře 548 m2,
● pozemek - pozemková parcela (ostatní plocha) parc.č. 386/1 o výměře 676 m2,
● pozemek - pozemková parcela (zahrada) parc.č. 386/2 o výměře 637 m2,
● pozemek - pozemková parcela (trvalý travní porost) parc.č. 392/1 o výměře 36.305 m2 a
● pozemek - pozemková parcela (vodní plocha) parc.č. 392/4 o výměře 640 m2,
vše v katastrálním území Prádlo nejvyšší nabídce
 
 
Kupní smlouva na nákup nově oddělené pozemkové parcely č. 215/5 o výměře 8 m2 v k. ú. Nepomuk   (USN-Z-35/2010)
Schvaluje
Kupní smlouvu na nákup nově oddělené pozemkové parcely č. 215/5 o výměře 8 m2 v k. ú. Nepomuk od firmy Stafin a.s. za cenu 450,-Kč/m2 .
 
Zřízení věcného břemene pod komunikací parc. č. 1545/5 v k. ú. Nepomuk (USN-Z-36/2010)
Schvaluje
Smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely dle KN č. 1545/5 v k.ú. Nepomuk , vyznačeném dle gometrického plánu, se Správou a údržbou silnic Starý Plzenec na Kanalizační přípojku k domu   č.p. 129 v Nepomuku   spočívající v právu vedení potrubí pod povrchem země a potřebného přístupu k jeho údržbě , opravě a výměně na části pozemkové parcely č. 1545/5 v k . ú. Nepomuk.
 
Ověřili:
František Holub
Ján Havrilla
 
 
 
                         Ing. Pavel Jiran                                 Jiří    M a š e k                       
     místostarosta                starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY