Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 05:09:27, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 20.1.2010

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 17. 03. 2010 10:11 hod., aktualizováno: 17. 03. 2010 12:26 hod.

Usnesení Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 20.1.2010 (XXI. veřejné zasedání)

 

U S N E S E N Í
z  XXI. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.1.2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Nepomuku        č.j. ZMN/1/2010
    
      Městské zastupitelstvo:  
                       
I. Bere na vědomí
-    zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
-    zprávy z jednání městské rady
    
 
II. Schvaluje
-   1. rozpočtové opatření Města Nepomuk za rok 2010, Celkové příjmy po změně činí 308.044,82 tis. Kč a výdaje 329.625,21 tis. Kč.
-   Kupní smlouva na prodej volné pozemkové parcely Na Daníčkách č. 204/15 o výměře 697 m2 v k.ú. Nepomuk za 450 Kč/m2 p. (***)
-   Kupní smlouva na prodej volné pozemkové parcely Na Daníčkách č. 204/18 o výměře 1155 m2 v k.ú. Nepomuk za 450 Kč/m2 p. (***)
-   Podání žádosti o dotaci v Prioritní ose: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Primární oblasti podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) na akci :“Realizace úspor energie v MŠ Nepomuk - NA VINICI II. 395, okres Plzeň – jih“ se spoluúčastí města Nepomuk ve výši do 1400 000,-Kč .
-   Prodej bytů v Nepomuku, na Vinici 448,449,450,452,453,455,465,466 současným nájemníkům za cenu stanovenou již dříve zastupitelstvem města
-   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-0001449/3 mezi Městem Nepomuk (Budoucí povinný) a ČEZ Distrubuce, a.s. (Budoucí oprávněný) se sídlem: Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, kde věcným břemenem bude vzdušné vedení NN v max. Rozsahu 48m2 na pozemcích p.č. 369, p.č. 371/1 a p.č. 1528/3 vše v k.ú. Nepomuk za cenu 1 000,- Kč ve prospěch budoucího povinného.
 
III. Ukládá
-    radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání
 
O v ě r i l i:
 
Ing. Jiří Holec
 
Ing. Aleš Hetzer
 
 
 
 
                     Ing. Pavel Jiran                     Jiří Mašek
                   Místostarosta města           Starosta   města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY