Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 24.09.2022 20:09:50, Svátek má Jaromír, zítra Zlata
 

Usnesení ze dne 8.1.2009

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 08. 01. 2009 14:02 hod., aktualizováno: 08. 01. 2009 10:30 hod.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 8.1.2009 (XV. veřejné zasedání)

Usnesení z  XV. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 8.1.2009 od 19.00 hodin v sále hotelu u Zeleného stromu v Nepomuku 

č.j. ZMN/15/2009

Městské zastupitelstvo:

I. Bere na vědomí

  • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání

II. Schvaluje

  • Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt s názvem „Nepomuk, rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce“, prioritní osa: 14.2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory: 14.2.3. Revitalizace částí měst a obcí
  • 1. změnu rozpočtu města Nepomuk pro rok 2009
  • Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“

III. Pověřuje

  • radu připravit podklady pro likvidaci a.s. Sanatorium sv. J.Nepomuckého na příští zasedání zastupitelstva
  • přímo zodpovědnou osobou pro realizaci rekonstrukce domu A.Němejce místostarostu Ing. Pavla Jirana za město Nepomuk

IV. Ukládá

  • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek,starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY