Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 04:09:54, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 25.09.2008

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 25. 09. 2008 13:39 hod., aktualizováno: 25. 09. 2008 10:29 hod.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 25.09.2008 (XIII. veřejné zasedání)

Usnesení z XIII.veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 25.9.2008 od 19.00 hodin  v restaurantu U Zeleného stromu

Městské zastupitelstvo:

I. Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
 • zápis z finančního výboru
 • 5. a 6. rozpočtovou změnu na rok 2008
 • výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Komunikace průmyslová zóna Nepomuk – Dvorec“

II. Schvaluje

 • 7. rozpočtovou změnou na rok 2008
 • organizační zabezpečení inventarizace města Nepomuk k 31.12.2008 a vyřazení majetku odpovědnými pracovníky jednotlivých složek města
 • rozdělení finančních prostředků zájmovým, společenským a sportovním organizacím působícím ve městě Nepomuk v celkovém objemu 110.000,- Kč – 2. část dle přílohy
 • smlouvu o dílo s  firmou SEFIMOTA a.s. Praha na zhotovení stavby: „Komunikace průmyslová zóna Nepomuk – Dvorec“ za cenu 9.619.072,- Kč včetně DPH
 • prodej části pozemkové parcely č. 1853 o výměře 129 m2 v  k. ú. Nový Dvůr u Myslíva za cenu 150,-Kč /m2 paní Magdaleně Hrádkové (***)
 • směnu parcel ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 912/7 o výměře 296 m2 a to 1/20 k celku , č.677 o výměře 1 932 m2 , č. 707/1 o výměře 6886 m2, č. 741/1 o výměře 13 540 m2, č. 912/2 o výměře 5 247 m2 a 1/20 k celku pozemkových parcel č. 912/22 o výměře 2 130 m2 a č. 913/3 o výměře 61 m2 vše v k. ú. Želvice , které jsou ve vlastnictví města Nepomuk   za  parcely ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 1055 o výměře 6 842 m2, č. 1203 o výměře 1230 m2, č. 1204 o výměře 1153 m2, č. 1185 o výměře 1308 m2, č. 1191 o výměře 1721 m2, č. 1179 o výměře 2664 m2, č. 1004/17 o výměře 1901 m2, č. 1048/4 o výměře 4079 m2, č. 919 o výměře 8156 m2, č. 682 o výměře 2108 m2 vše v k. ú. Kozlovice u Nepomuka jež jsou v majetku Blanky Sedlákové (bez doplatku)
 • prodej části pozemkové parcely č. 285/1 v k. ú. Nepomuk o velikosti 132 m2 paní (***) za cenu 150,-Kč/m2
 • prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 1549/6 o výměře 51 m2, v  k. ú. Nepomuk  paní za cenu 150,-Kč/m2 (***)
 • prodej části pozemkové parcely č. 109/8 v k. ú. Dvorec o velikosti 264 m2, a to ½ panu (***)
 • prodej nově  utvořené pozemkové parcely č. 915/73 o výměře 736 m2 panu (***) za cenu 150,-Kč/m2 
 • prodej pozemkové parcely č. 204/18 o výměře 1155 m2 v  k. ú. Nepomuk paní (***) za cenu 450,-Kč/m2 
 • prodej části pozemkové parcely č. 204/11 o výměře 1004 m2 v k. ú. Nepomuk panu (***) za cenu 450,-Kč/m2  
 • prodej části pozemkové parcely č. 204/12 o výměře 1100 m2 v k. ú. Nepomuk paní (***) za cenu 450,-Kč/m2
 • prodej části pozemkové parcely č. 204/12 o výměře do 800 m2 v k. ú. Nepomuk paní (***) za cenu 450,-Kč/m2
 • prodej části pozemkové parcely č. 204/12 o výměře do 1250 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za cenu 450,-Kč/m2
 • prodej bytu do osobního vlastnictví manželům (***), jedná se o  byt v Nepomuku, Na Vinici 465, byt č. 1, o velikosti 3 + 1,o celkové výměře 91,72 m2, za cenu 325 535,- Kč, prodejní cena bude uhrazena do 31.12.2008 – současný nájemník
 • prodej bytu do osobního vlastnictví (***), jedná se o byt v Nepomuku, Na Vinici 452, byt č. 9, o velikosti 3 + 1, o celkové výměře 67,32 m2, za cenu 295 700,- Kč, prodejní cena bude uhrazena do 31.12.2008 – syn současného nájemce
 • prodej bytu do osobního vlastnictví manželům (***), jedná se o byt v Nepomuku, Na Vinici 450, byt č.12, o velikosti 2 + 1, o celkové výměře 67,60m2, za cenu 295 700,- Kč, prodejní cena bude uhrazena do 31.12.2008 – současný nájemník
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní s (***), jedná se o byt v Nepomuku, U sokolovny 560, byt č. 11, o velikosti 2 + k.k., o celkové výměře 50,95 m2, za cenu platnou pro rok 2008 – 286 870,- Kč, první splátka ve výši 110.000,- Kč byla již zaplacena, druhou tj. 176 870,- Kč uhradí do 31.12.2008 – současný nájemník
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní   s (***) jedná se o byt v Nepomuku, U sokolovny 560, byt č. 3, o velikosti 4 + 1, o celkové výměře 81,66 m2, za cenu platnou pro rok 2008 – 465 150,- Kč, první splátka ve výši 260.000,- Kč již zaplacena, druhou tj. 205 150,- Kč, uhradí do 31.12.2008 – současný nájemník
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č.5 o velikosti 2 + k.k. o celkové výměře 66,79 m2, za cenu platnou pro rok 2020 – 695 748,- Kč, první splátka ve výši 260.000,- Kč byla již zaplacena, druhou tj. 435 748,- Kč, uhradí do 30.6.2020 – současný nájemník
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuk, Na Vinici 551, byt č.26, o velikosti 1 + 1, o celkové výměře 35,85 m2, za cenu platnou pro rok 2008 – 223 324,- Kč,   první   splátka ve výši 75.000,- Kč   byla  již zaplacena, druhou   tj. 148 324,-Kč, uhradí do 31.12.2008 – současný nájemník
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní s (***), jedná se o byt v Nepomuk, Za kostelem 566, byt č.10, o velikosti 2 + k.k. o celkové výměře 66,68 m2, za cenu platnou pro rok 2008 – 493 542,- Kč, první splátka ve výši 260.000,- Kč byla již zaplacena, druhou tj. 233 542,- Kč, uhradí do 31.12.2008 - současný nájemník
 • jednostranné zvýšení nájemného od 1.1.2009 - u bytů I.kategorie o 29% ( 26,97 Kč/m2) Zák. č. 107/2006 Sb., u bytů II. kategorie o 38,70% ( 25,09 Kč/m2)
 • příspěvek 100.000,- Kč na zvláštní účet městem vyhlášené veřejné sbírky na úpravy pietního místa k 65. výročí tragické události sestřeleného amerického bombardéru B24-J liberator (22.2.1944) na Dubči na pozemcích parc.č. 364/1 a 364/28 v k.ú. Prádlo podle návrhu Václava Fialy pod názvem "Nakloněný obelisk".
 • dopravně technickou studii pro město Nepomuk zpracovanou SDS Plzeň – Ing. Stehlík

III. Neschvaluje

 • úhradu faktury na neinvestiční výdaje za žáky navštěvující ZŠ Vrčeň v částce 55.971,- Kč

IV. Ukládá

 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání

Ing. Pavel Jiran, Místostarosta města
Jiří Mašek, Starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY