Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 01:10:15, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 18.12.2008

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 18. 12. 2008 14:21 hod., aktualizováno: 18. 12. 2008 10:27 hod.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 18.12.2008 (XIV. veřejné zasedání)

Usnesení ze  XIV. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 18.12.2008 od 19.00 hodin v sále hotelu ve Dvorci

Městské zastupitelstvo:

I. Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
 • zápis z finančního výboru
 • 8. a 9. rozpočtovou změnu na rok 2008

II. Schvaluje

 • 10. změnu rozpočtu města Nepomuk pro rok 2008 s možností úpravy do 31.12.2008
 • Rozpočet města Nepomuk na rok 2009
 • Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č. 3/2008 o místních poplatcích
 • Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č. 4/2008 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Odpisový plán příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, ZUŠ Města Nepomuk pro rok 2009
 • Směnu parcel ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 912/7 o výměře 296 m2 a to 1/20 k celku, č.677 o výměře 1 932 m2, č. 707/1 o výměře 6886 m2, č. 741/1 o výměře 13 540 m2, č. 912/2 o výměře 5 247 m2 a 1/20 k celku pozemkových parcel č. 912/22 o výměře 2 130 m2 a č. 913/3 o výměře 61 m2 vše v k.ú. Želvice, které jsou ve vlastnictví města Nepomuk za parcely ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 1055 o výměře 6 842 m2, č. 279 o výměře 3 082 m2, č. 1204 o výměře 1153 m2, č. 1185 o výměře 1308 m2, č. 1179 o výměře 2664 m2, č. 1004/17 o výměře 1901 m2, č. 1048/4 o výměře 4079 m2, č. 919 o výměře 8156 m2, č. 682 o výměře 2108 m2 vše v k. ú. Kozlovice u Nepomuka jež jsou v majetku Blanky Sedlákové (bez doplatku)
 • Směnu pozemkové parcely č. 152/4 o výměře 2710 m2 v k. ú. Soběsuky u Nepomuka, jež je v majetku manželů Josefa a Jany Špetových ze Soběsuk u Nepomuka za pozemkovou parcelu č. 606 o výměře 1 892 m2 v  k.ú. Soběsuky, jež je v majetku města Nepomuk bez doplatku
 • Plán obnovy vodovodů a kanalizací zpracovaný ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů od roku 2009 do roku 2 018
 • Zakoupení nového osobního automobilu pro úřad za dosluhující bílou Škodu felicii v ceně do 350 tisíc Kč
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***), byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 6, o velikosti 2 + k.k., za cenu platnou pro rok - 2008 – 517.082,- Kč, první splátka ve výši 260.000,- Kč již zaplacena, doplatek ve výši 257.082,- Kč bude uhrazen do 31.12.2008 – stávající nájemník
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***), byt v Nepomuku, U sokolovny 561, byt č. 7, o velikosti 4+1, za cenu platnou pro rok - 2008 – 489.490,- Kč, první splátka ve výši 150.000,- Kč již zaplacena, doplatek ve výši 339.490,- Kč bude uhrazen do 31.12.2008 – stávající nájemník
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***), byt v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 3, o velikosti 2 + k.k. za cenu platnou pro rok - 2008 – 421.620,- Kč, první splátka ve výši 260.000,- Kč již zaplacena, doplatek ve výši 161.620,- Kč bude uhrazen do 31.12.2008 – stávající nájemník
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***), byt v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 5, o velikosti 2 + k.k. za cenu platnou pro rok - 2008 – 507.480,- Kč, první splátka ve výši 260.000,- Kč již zaplacena, doplatek ve výši 247.480,- Kč bude uhrazen do 31.12.2008 – stávající nájemník
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***), byt v Nepomuku, Za kostelem 566, byt č. 11, o velikosti 2 + k.k. za cenu platnou pro rok - 2008 – 399.096,- Kč, první splátka ve výši 240.000,- Kč již zaplacena, doplatek ve výši 159.096,- Kč bude uhrazen do 31.12.2008 – stávající nájemník
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***), byt v Nepomuku, U sokolovny 557, byt č.14, o velikosti 3+1, za cenu platnou pro rok - 2008 – 486.590,- Kč, první splátka ve výši 120.000,- Kč již zaplacena, doplatek ve výši 366.590,- Kč bude uhrazen do 31.12.2008 – stávající nájemník
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***), byt v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č.18, o velikosti 2+ k.k. za cenu platnou pro rok - 2019 – 567.620,- Kč, první splátka ve výši 240.000,- Kč již zaplacena, doplatek ve výši 327.620,- Kč bude uhrazen do 30.10.2019 – budoucí nájemník
 • Smlouvu o odkoupení bytu do osobního vlastnictví s (***), na byt v Nepomuku, Na Vinici 450, byt č.6 o velikosti 2 + 1,v II. NP za cenu 295.700,- Kč –, kupní cena bude zaplacena do 31.12.2008 – současný nájemník
 • Smlouvu o odkoupení bytu do osobního vlastnictví s (***), na byt v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č.6 o velikosti 2 + 1,v II. NP za cenu 295.700,- Kč –, kupní cena bude zaplacena do 30.4.2009 – současný nájemník
 • Změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) byt v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č.20, o velikosti 2+k.k. – původní smlouva byt za cenu platnou pro rok 2008 – 493.542,- Kč, první splátka ve výši 260.000,- Kč již zaplacena, žádá o změnu splátkového kalendáře, byt uhradí v roce 2019 za cenu 664.081,- Kč, první splátka ve výši 260.000,-Kč doplatek kupní ceny 404.081,- Kč do 30.10.2019 – stávající nájemník
 • Smlouvy o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů v Nepomuku s obcemi na území ORP Nepomuk
 • Veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie s městem Blovice

III. Ruší

Ruší část usnesení z XIII. Veřejného zastupitelstva a to v následujícím změní

 • Směnu parcel ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 912/7 o výměře 296 m2 a to 1/20 k celku, č.677 o výměře 1 932 m2, č. 707/1 o výměře 6886 m2, č. 741/1 o výměře 13 540 m2, č. 912/2 o výměře 5 247 m2 a 1/20 k celku pozemkových parcel č. 912/22 o výměře 2 130 m2 a č. 913/3 o výměře 61 m2 vše v k.ú. Želvice, které jsou ve vlastnictví města Nepomuk za parcely ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 1055 o výměře 6 842 m2, č. 1203 o výměře 1230 m2, č. 1204 o výměře 1153 m2, č. 1185 o výměře 1308 m2, č. 1191 o výměře 1721 m2, č. 1179 o výměře 2664 m2, č. 1004/17 o výměře 1901 m2, č. 1048/4 o výměře 4079 m2, č. 919 o výměře 8156 m2, č. 682 o výměře 2108 m2 vše v k. ú. Kozlovice u Nepomuka jež jsou v majetku Blanky Sedlákové (bez doplatku)

IV. Ukládá

 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY