Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 22:11:54, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Záměr města Nepomuk - prodej pozemkových parcel v k.ú. Maňovice

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 12. 06. 2014 09:25 hod.

 
 
Z á m ě r
 
 
 

Města Nepomuk k prodeji, směně, darování či pronájmu nemovitého majetku dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení)

 
 
 
 

Město Nepomuk zveřejňuje záměr

 
 
 
Prodej pozemkových parcel

-         prodej pozemků parc. č. 110/3 (trvalý travní porost) o výměře 289 m2, par. č. 211 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 144 m2, parc.č. 212 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 108 m2 a parc. č. 192/2 (zahrada) o výměře 523 m2 v k. ú. Maňovice dle přiložené mapky

 
 
 
 
 
 

V Nepomuku, dne 11. 6. 2012

 
 
 
 
 

Václav Kovář

starosta města

 
  
 
 
Vyvěšeno:
 
 
Sejmuto:

old.nepomuk.eu/Maňovice 110_3.png

old.nepomuk.eu/Maňovice 211_212_192-2.png

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY