Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 24.09.2022 21:09:19, Svátek má Jaromír, zítra Zlata
 

Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti - V. Benešová

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 12. 08. 2015 17:44 hod.

 MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

 

Tel: 371519711  Fax: 371591422  IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 
 
                                                                                                                                                                                           
 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn./ č.j.
Vyřizuje / tel./ e-mail
V Nepomuku dne
DOP/3930/2015-Čas
Bc. Zdeňka Častová
11.8.2015
 
 
371519758
 
 
 
zdenka.castova@urad-nepomuk.cz
 
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, v souladu s § 25 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje tímto, že písemnost

č. j. DOP/3930/2015 – Čas

adresovaná příjemci

Václava Benešová, rok narozen 1965, trv. bytem Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice

je uložena na Městském úřadu Nepomuk, odbor dopravy, Nám. A. Němejce 63,                    335 01 Nepomuk.

Písemnost je možno vyzvednout následovně:

Pondělí a středa: 8,00 – 11,30 hodin a 12,00 – 18,00 hodin

Úterý: 8,00 – 11,30 hodin a 12,00 – 15,30 hodin

Čtvrtek a pátek: 8,00 – 11,30 hodin a 12,00 – 13,00 hodin

Pokud si adresát písemnost nevyzvedne do 15ti dnů od vyvěšení této veřejné vyhlášky, bude písemnost po uplynutí této lhůty považována za doručenou.

 
 
Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy
 
otisk razítka
 
 

Vyvěšeno dne:                                                                                  sejmuto dne:

 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY