Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 15:10:35, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Usnesení o ustanovení opatrovníka - Michael Max Schemel

Autor: Bc. Zdeňka Častová, zveřejněno: 14. 04. 2010 12:37 hod.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
 
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711   Fax: 371591422   IČO: 00256986
 
 
 
OZNÁMENÍ
dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
-Veřejná vyhláška-
 
 
 
 
Adresát:           Nepomuk 13.4.2010
Michael Max SCHEMEL, nar: 22.4.1962                             č.j. DOP/150/2010 - Čas
Goldwitzerstr. 33                                          vyřizuje: Bc. Zdeňka Častová
91056 Erlangen                       tel. 371519758
Spolková republika Německo                        zdenka.castova@urad-nepomuk.cz
   
                                        
              
 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy oznamuje možnost převzít následující písemnost:
 
            Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. DOP/150/2010-Čas ze dne 13.4.2010
 
            Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu. Adresát si může písemnou zásilku vyzvednout po předložení dokladu totožnosti u Městského úřadu Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce 64, kancelář č. 5 (přízemí). Písemnost je možno vyzvednout v úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý od 8:00        do 15:00 hodin, ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin.
 
 
 
 
           
 
                         Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY