Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 17:10:11, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Pozvánka na VIII. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk - 24.9.2015

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 14. 09. 2015 14:48 hod., aktualizováno: 14. 09. 2015 15:07 hod.

 V Nepomuku 14.9.2015

Pozvánka
na  VIII. zasedání zastupitelstva města,

které se bude konat ve čtvrtek

24. září 2015 od 19.00 hod.

v sále hotelu U Zeleného stromu v  Nepomuku
Program:

1.      Zahájení

2.      Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání

3.      Program jednání

4.      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5.      Kontrola plnění usnesení

6.      Zprávy z jednání městské rady 

7.      Zprávy z jednání výborů

8.      Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 1 z rodičů na syna 

9.      Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 7, o velikosti 3+1, celková plocha 78,63 m2 

10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 19, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 m2 

12. Prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k. ú. Nepomuk

13. Prodej části pozemku p.č. 98/1 v k. ú. Dvorec o výměře cca 60 m2

14. Prodej části pozemku zjednoduš. evidence-parcely původ Pozem. katastr č. 922/1 o výměře 248 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka ve vlast. města Nepomuk, která se kryje s pozem. Katastru nemovitostí p.č. 915/13 o výměře 248 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (není na LV) 

15. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie mezi městem Blovice a městem Nepomuk.

16. Odkoupení pozemku p.č. 603/4 o celkové výměře 321 m2 v k. ú. Nepomuk od Fotbalového klubu Nepomuk v souvislosti se stavbou „Pěší bezbariérové chodníky Nádražní ul.“ 

17. Žádost Mikroregionu Nepomucko o finanční příspěvek na akci „Okružní cyklostezka Helenka - zhotovení dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, projektové dokumentace pro provádění stavby“ 

18. 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 
 
19. Různé a diskuze
 
21. Závěr
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Švec

                                                       

Starosta města Nepomuk

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY