Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 05:09:33, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Kulturní servis březen/duben 2016 - Nepomuk a okolí

Autor: Šárka Boušová, – KIC Nepomuk, zveřejněno: 08. 03. 2016 12:03 hod., aktualizováno: 08. 03. 2016 12:08 hod.

Aktuální přehled akcí na březen a duben v Nepomuku a okolí.

Nepomuk

8. 1. – 19. 3. Jana Krausová, David Kraus, Dan Maha: Obrazy a keramika, prodejní výstava, Malá galerie

2. - 6. 3. Slavnosti volů a domácí uzené, Švejk restaurant U Zeleného stromu

3. 3. Emoce, přednáška, od  17 hodin, Mateřské centrum Beruška

5. 3. Sokolský ples, hrají Pelíškové, od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk, předprodej vstupenek od 12. 2. (Zelenina Šloufová)

8. 3. Úterní vycházka k Obrovu hradišti u Žinkov, sraz v 10.00 hodin u Sokolovny Nepomuk, trasa 12 km, zpět pojedeme ze Žinkov autobusem, organizuje M. Dvořák, KČT Nepomuk

11. 3. Minibazárek s dětským oblečením, od 9.30 do 16.00 hodin, MC Beruška Nepomuk

11. - 13. 3. S Poutníkem za záchranou Djatlovovy výpravy, volnočasový klub pro 15+, pořádá Pionýr Nepomuk, tel. kontakt: 723 985 759, táborová základna Bystřina, Březová u Sokolova

12. 3. Bál TJ Slavoj Dvorec, od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk

18. 3. Tradiční jarní tvoření, od 16.30 hodin, Mateřské centrum Beruška

18. 3. Extra band Revival, od 21.00 hod., Sokolovna Nepomuk

19. 3. Nepomucký velikonoční trh, tradiční farmářský a řemeslný jarmark, od 8.00 do 12.00 hodin, Malá letní scéna, rodný dům A. Němejce, náměstí Nepomuk

19. 3. Jak skřítek málem zaspal jaro, pohádka v provedení Divadélka KOS, od 10.00 hodin, sál Městského muzea a galerie Nepomuk, vstupné 30 Kč

19. 3. 3. Jarní seminář nástavkového včelaření, tentokrát na téma Včelí pastva, přednášku přednese RNDr. Václav Švamberk, k dispozici budou mikroskopy pro vyšetřování vzorků včel na nosematózu, prodej včelařských potřeb, pořádá Český svaz včelařů, z. o. Nepomuk, od 8.00 do 17.00 hodin, sál hotelu U zeleného stromu, více na www.vcelarinepomuk.cz

19. 3. Pionýrský maškarní dětský bál, od 14.30 hodin, Sokolovna Nepomuk

19. 3. Maškarní Pionýrský bál, od 20.00 hodin, Sokolovna Nepomuk

20. 3. Nedělní vycházka, Jarní mokřady Nepomuk, sraz ve 13.00 hodin u Sokolovny, trasa 10 km, organizuje M. Dvořák, KČT Nepomuk

23. 3. Výstava, Dovednostní dílna děti, od 16.30 hodin, dům Pionýrů, Nepomuk

25. - 28. 3. Velikonoční hody, Švejk restaurant U Zeleného stromu

 

2. 4. Jaroslav Uhlíř, Hodina zpívání ve zvěřinci, dětský písničkový pořad, od 16.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, předprodej vstupenek KIC Nepomuk, vstupné 80 Kč, předprodej KIC Nepomuk

9. 4. – 15. 5. Setkání, Marie Šebková, Jitka Čížková, výstava obrazů, Malá galerie

13. - 17. 4. Gulášové slavnosti a netradiční knedlíky, Švejk restaurant U Zeleného stromu

16. 4. Nepomucký (farmářský a řemeslný) trh, hrají The Dixie Hot Licks, 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce

16. 4. Den otevřených dveří památek v Nepomuku

16. 4. Divadlo Propadlo: Z Plzeňských pověstí, divadelní představení pro malé i velké, Městské muzeum / MLS (dle počasí), pořádá Město Nepomuk

19. 4. KAREL IV. aneb 700 od narození Otce vlasti, interaktivní přednáška o Karlu IV., od 18.00 hodin, sál Městského muzea a galerie, pořádá Město Nepomuk, vstupné dobrovolné  

23. 4. Zájezd do divadla do Prahy (Divadlo Palace) na komedii Miláček Anna, pořádá KIC Nepomuk

30. 4. Pétanque víkend (dvojice), od 11.00 hodin, hřiště u Sokolovny Nepomuk, www.petanque.sokolnepomuk.cz

30. 4. Stavění májky, od 18.00 hod., v parčíku proti Holubům ve Dvorci, pořádá SDH Dvorec

 

Nepomucko

 

4. 2. – 31. 3. Kde se bere med – čekání na jaro, výstava Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

3. 3. - 15. 5. Od Ferdy po Jonatána, putovní výstava z dílny Památníku písemnictví na Moravě zavede dětské i dospělé návštěvníky do světa oblíbených zvířecích hrdinů našich pohádek a večerníčků (příběhy Ferdy, Jonatána, Broučků, Žofky a mnoha dalších), expozice je doplněna o pohádkové knihy, hernu a výtvarný koutek, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích (Pro malé návštěvníky je připraven doprovodný program. Edukační program vedený odbornými lektory bude k dispozici pro zájemce (školní nebo zájmové skupiny) od 29. 3. 2016.)

5. 3. Dětský karneval, od 14.00 hodin, Sokolovna, Spálené Poříčí

5. 3. Dětský maškarní rej v hotelu Zlatý jelen v Žinkovech, od 13.30 hodin, pořádá městys Žinkovy

5. 3. Velikonoční výstava, tvoření a minijarmark, od 13.30 do 17.00 hodin, budova OÚ Neurazy, výstavu zahájí děti z MŠ Neurazy, prohlédnete si nepřeberné množství nových ručně vyrobených velikonočních dekorací a uvidíte ukázky zdobení kraslic, perníčků, ubrouskovou techniku, výrobky z korálků, výrobu vinutých perel, patchwork bez jehly, výšivky na plastové kanavě, pletení pomlázek a košíků, výrobu z pedigu a mnoho dalšího, děti si mohou vyzkoušet zdobení vajíček, vstup zdarma

5. 3. Tradiční hasičský bál, hraje Asfalt, od 20.00 hodin, Hospoda U Kubátů, Kramolín, pořádá SDH Kramolín

5. 3. Maškarní bál, od 20.00 hodin, Sokolovna, Spálené Poříčí

5. 3. Trautenberk, Music Sklep, Spálené Poříčí

10. 3. Zvířata faraónů, přednáška archeozooložky, 18.00 hodin, zámek Spálené Poříčí

12. 3. Turnaj ve stolním tenisu, tradiční turnaj v ping-pongu pro děti i dospělé, hostinec U Černých baronů v Prádle, pořádá Sokol Prádlo, více na www.obecpradlo.cz

12. 3. Velikonoční jarmark, od 9.00 do 16.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

12. 3. Okrskový hasičský ples, Železný Újezd

12. 3. Maškarní pro děti, sál Kulturně společenského centra města Kasejovice

12. 3. Dětský karneval, od 14.00 hodin, kulturní dům Hořehledy

12. 3. Večerní zábava k MDŽ, hasičský klub, SDH Lučiště

12. 3. H. W. Valík, Zpívání Karla Kryla, od 18.00 hodin, zámek Spálené Poříčí, pořádá Salomena

14. 3. Skotsko, diaprojekce fotografa Vládi Hoška, od 18.00 hodin, sál Kulturně společenského centra města Kasejovice

19. 3. Jarní trhy, od 13.00 do 17.00 hodin, náměstí nebo špejchar, Spálené Poříčí

19. 3. Atmo music – hip hop show + DJ Drake, od 20.30 hodin, Music Sklep, Spálené Poříčí

21. 3. Čertovy kameny na Blatensku, diaprojekce pana Sekery a pana Kurze, od 18.00 hodin, sál Kulturně společenského centra města Kasejovice

21. 3. Koncert věnovaný období romantismu, zpěv Kateřina Falcová a Lucie Zvoníková, členky DJKT Plzeň, klavírní doprovod Eva Tupá, od 19.00 hodin, kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích

23. 3. Výstava Jarní, velikonoční, adventní a vánoční výzdoba jižního Plzeňska, otevřena po dobu Velikonoc v prostorách bývalého lihovaru Žinkovice, obec Březí u Žinkov, Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje, www.hucul-olsovka.cz, vernisáž od 116.00 hodin

26. 3. V3Ska, Music Sklep, Spálené Poříčí

28. 3. Velikonoce v milečském kostele sv. Petra a Pavla, zazpívá sbor Velkobor (pěvecký a chrámový sbor), vystoupení žáků milečské ZŠ, od 14.00 hodin, Mileč


1. 4. Noc s Andersenem, knihovna Kasejovice

2. 4. Komorní sbor českých muzikantů - Jarní koncert, plzeňské hudební těleso, koláž skladeb od renesance po současnost, od 18.00 hodin, zámecký areál Chanovice

2. 4. Cela pro Klárku + Exil, Music Sklep, Spálené Poříčí

7. 4. Zmizelá Šumava II. – beseda se Šumavákem E. Kintzlem, beseda spojená s promítáním o historii Šumavy a životě jejích lidí, od 18.30 hodin, KD Chanovice

9. 4. Sportovní bál, od 20.00 hodin, hostinec U Černých baronů v Prádle, pořádá Sokol Prádlo, k tanci a poslechu zahraje Malý melodion

14. 4. - 12. 6.  Alespoň jeden dobrý skutek denně!, výstava o historii blovického skautingu, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

18. 4.  Barma, zapomenutá země, přednáška fotografa Josefa Chalupného, od 18.30 hodin, sál Kulturně společenského centra města Kasejovice

20. 4.  Přednáška Feldpostky Josefa Krňoula (válečná korespondence z let 1914 - 1918), od 17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

23. - 24. 4. Mezinárodní MČR Trial Kramolín, pořádá AMK Nepomuk v AČR, www.amk.nepomuk.cz

23. 4. Den proti úložišti, místo a čas i program bude upřesněno, společná akce obcí regionu proti záměru vybudovat zde úložiště radioaktivních odpadů, Chanovice

23. 4.  Pouť ke svatému Vojtěchu, odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic

23. 4. Extra Band revival / Turbo, společný 4hodinový koncert k výročí 35 let od vzniku kapely Turbo, křest nového DVD Turbo 35 live, od 21.00 hodin, Lnáře u Kasejovic, předprodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz

24. 4. Lipensko, autobusový zájezd, pořádá město Kasejovice, odjezd v 6.30 z kasejovického náměstí, doprava 200 Kč, informace na tel.: 602 429 346

24. 4. Papírová neděle, pracovní dílna pro děti, od 13.00 do 18.00, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

28. 4. Ivo Hermanovský – vibrafon, Marie Benetková – příčná flétna, Vojtěch Novák – klavír, od 19.00 hodin, pořádá ZUŠ Blovice v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích, kontakt: 721 807 876

30. 4. Stavění máje a pálení čarodějnic, Chanovice

 

 

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY