Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 30.11.2022 02:11:19, Svátek má Ondřej, zítra Iva
 

Informace z radnice – Jednání o Poliklinice Nepomuk

Autor: Rada města Nepomuk, zveřejněno: 23. 04. 2013 17:31 hod.

Znak města Nepomuk Vážení spoluobčané,
chceme Vás informovat o aktivitě, která může významně ovlivnit zdravotnictví v našem městě. Jedná se o Polikliniku Nepomuk s.r.o. (PN). Ta je v soukromém vlastnictví. Nyní vedení PN nabídlo městu Nepomuk její možné odkoupení s tím, že má několik dalších zájemců o koupi. Rada města Nepomuk se nabídkou zabývá.

Poliklinika Nepomuk, spol. s r.o.

Jedná se o velmi složitou a finančně náročnou záležitost. PN vlastní nemovitý majetek, budovy polikliniky, které nejsou v optimálním stavu. Od jejího uvedení do provozu v roce 1986 s výjimkou plynových kotelen a několika drobností nebylo prakticky do budov investováno. Stejná situace je se zařizovacími předměty, jen o málo lepší s přístrojovým vybavením. Chybí moderní klinický informační systém. Postupně docházelo k demontování kdysi úplné zdravotní péče, někteří lékaři odešli zcela mimo polikliniku. Některé odbornosti jsou zajišťovány soukromými lékaři, kteří mají pronajaté prostory PN pro svoje ordinace, některé odbornosti jsou zajišťovány lékaři, kteří jsou zaměstnanci PN. Některé prostory jsou pronajaty jiným nezdravotnickým subjektům.
Případná koupě PN, ale především další fungování polikliniky, má mnohá úskalí. Získání PN s.r.o. do vlastnictví města Nepomuk by však mělo také svoje potenciálně pozitivní stránky. Především by na město Nepomuk přešly smlouvy o poskytování – zajišťování zdravotnických služeb ve stejném rozsahu jako dosud. Město by samozřejmě nedopustilo devastaci – zrušení zdravotní péče. Dále by město mělo vliv na poskytovatele zdravotní péče. Jde o významný potenciálně pozitivní nástroj, jak může město zdravotní péči ovlivňovat, včetně její kvality.
Z výše uvedených důvodů se Rada města Nepomuk rozhodla zabývat se možností odkupu. Proběhlo několik jednání starosty, místostarostky i rady města s vedením PN, proběhla jednání i přímo na poliklinice, zadali jsme zpracovávání odhadu ceny, odhadu nezbytných nákladů. Jiří Polívka absolvoval několik jednání s vedením VZP, pobočky Plzeň a s krajským radním pro oblast zdravotnictví. Sešla se i pracovní porada zastupitelů města Nepomuk a je třeba ocenit zodpovědný přístup zastupitelů, kteří jednomyslně považují názor získat PN s.r.o. do majetku města za správný, pokud to bude finančně možné.
Jedná se tedy o jeden z nejvýznamnějších kroků ve městě Nepomuk. Jednání nejsou a nebudou jednoduchá, stejně jako nebude jednoduché po případném získání polikliniky se podílet na organizaci zdravotní péče. Případné získání polikliniky by znamenalo první krok na velmi složité a dlouhé cestě ke zlepšování kvantity i kvality zdravotní péče pro občany města Nepomuku a jeho okolí. Jsme přesvědčeni, že by to byl krok správným směrem.

Rada města Nepomuk

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY